Admin
Gemeenschappelijk handelaar
3 min leestijd

De aanschaf van je eerste auto brengt veel teweeg. Je hoeft bijvoorbeeld niet meer in de regen naar je werk te fietsen. Bovendien ben je door het bezitten van een auto een stuk mobieler. Naast deze aantrekkelijke voordelen van het autobezit zadelt het je ook met extra kostenposten op. Denk hierbij alleen al aan brandstofkosten en de periodieke APK. Bovendien is iedere autobezitter op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen verplicht om zijn voertuig te laten verzekeren op straffe van een geldboete en het geen gebruik mogen maken van het onverzekerde voertuig.

De ervaring leert dat bij een auto-ongeval de schade dikwijls van zeer ernstige aard is. Doordat een auto simpelweg een grotere schade kan veroorzaken dan bijvoorbeeld een fietser. Zwaar lichamelijk letsel alsmede ernstige voertuigschade zijn jammer genoeg geen ondenkbare gevolgen van dit soort ongelukken. Indien je dan als aansprakelijke partij zijnde de schade van de benadeelde dient te vergoeden, ben je duur uit. Derhalve heeft onze wetgever bepaald dat ieder motorvoertuig verplicht verzekerd dient te zijn door middel van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, beter bekend als de WA-verzekering. In mijn voorgaande blogs heb ik je informatie verschaft omtrent vele verschillende soorten verzekeringen zijn. Het is nu de beurt aan de WA-verzekering om de revue te passeren.

WA-verzekering

Laat ik allereerst een wijdverbreid misverstand uit de wereld helpen. Een WA-verzekering is niet hetzelfde als een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). In tegenstelling tot een WA-verzekering is het afsluiten van een APV niet verplicht, indien je in het bezit bent van een gemotoriseerd voertuig, Bovendien is de premie van een WA-verzekering in de regel hoger dan die van een AVP. Nu je op de hoogte bent van de belangrijkste verschillen tussen een WA-verzekering en een AVP, wil ik je graag uitleggen hoe een WA-verzekering werkt. Wanneer je een ongeval veroorzaakt waarbij een derde schade oploopt, loop je aanmerkelijk de kans dat je door deze aansprakelijk voor hun schade wordt gesteld. Indien je de aansprakelijkheid erkent, rust automatisch de juridische verplichting op je om de schade van de ander te vergoeden.

Bij een WA-verzekering treedt de verzekeraar waarbij je de WA-verzekering hebt afgesloten op als de aansprakelijke partij en zorgt er dan voor dat de geleden schade van de tegenpartij vergoed wordt. Deze schade kan bestaan uit onder andere opgelopen letsel- en voertuigschade. Een WA-verzekering dekt louter alleen de schade van de ander bij een ongeval. Indien je gedekt wilt zijn voor alle schade van een ander alsmede voor je eigen voertuigschade, biedt de WA-cascoverzekering uitkomst. Dit type verzekering zal ik in mijn volgende blog behandelen.

Schade24

Zoals ik eerder gezegd heb is de kans op ernstig lichamelijk letsel groot bij een auto-ongeval. Ik kan me goed voorstellen dat je, indien je letselschade hebt opgelopen, niet goed weet welke stappen je dient te doorlopen teneinde de WA-verzekeraar van de veroorzaker aansprakelijk te stellen en uiteindelijk je letselschade vergoed te krijgen. De gespecialiseerde en vakkundige juristen van Schade24 willen je graag uit de brand helpen. Schade24 is tijdens werkdagen te bereiken onder telefoonnummer 024-6793842. Daarnaast kun je altijd een e-mailbericht sturen naar info@schade24.com.

  • All
  • Verzekeringen
  • Voertuigschade