Kinderen zonder toestemming in een auto laten rijden

Admin
Gemeenschappelijk handelaar
3 min leestijd

Je auto uitlenen, het lijkt iets vanzelfsprekend. Iedereen doet het wel eens aan een vriend, vriendin, familielid of buurman. Het lijkt iets onschuldigs en in de praktijk zal dat ook vaak het geval zijn. Helaas komt het ook wel eens voor dat deze persoon schade rijdt met uw auto. Deze schade wordt in principe gewoon vergoed (mits het onder de dekking van uw verzekering valt). Maar wat als uw kind de auto meeneemt zonder dit te vragen en achteraf ook nog blijkt dat uw kind geen rijbewijs heeft?

Joyriding

Het rijden in de auto van iemand anders zonder daar toestemming voor te hebben gevraagd, of het rijden in een auto zonder geldig rijbewijs wordt ook wel joyriding genoemd. Daarbij is het belangrijk om te vermelden dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen kinderen die de auto van hun ouders meeneemt zonder medeweten van de ouders en kinderen die de auto van hun ouders meeneemt met medeweten van de ouders. Indien de ouders toestemming en/of medeweten hebben van het rijden in de auto, zal er uiteindelijk aansprakelijkheid gelden voor de ouders. Uiteraard gaat het hierbij vaak om kinderen die de leeftijd van achttien jaren nog niet hebben bereikt.

Straf/maatregel

Het zal u niet verbazen dat joyriding strafbaar is gesteld in de Wegenverkeerswet. In art. 11 Wvw staat de term joyriding nogmaals uitgelegd. Voor het strafbaar stellen van joyriding is allereerst vereist dat de verdachte opzettelijk en zonder toestemming gebruik heeft gemaakt van het voertuig. Zoals hierboven al geschreven, wordt er dus een belangrijk onderscheid gemaakt tussen twee situaties. Echter is voor de bewezenverklaring van opzet de voorwaardelijke opzet al voldoende. Het gaat dan om de vraag of de bestuurder wist of bewust het risico heeft genomen om zonder toestemming de auto van zijn ouders mee te nemen.

In art. 176 lid 2 Wvw staat een maximale straf geschreven van ten hoogste zes maanden of een geldboete van de derde categorie. Voor het bepalen van de straf wordt uiteraard rekening gehouden met alle omstandigheden van het geval. Zo kan bepalend zijn hoe oud de verdachte (in het geval van dit voorbeeld dus vaak nog een kind) is; of er schade aan de auto en/of andere zaken is toegebracht; of er sprake is van letsel bij de verdachte en/of andere personen en of er eventuele andere zwaarwegende factoren zijn. Opmerking dient te worden gemaakt dat de straf vaak hoger uitvalt indien er sprake is van een ongeval.

Medeplegen

Het kan natuurlijk zijn dat de verdachte niet alleen handelde. Hoewel degene die het voertuig bestuurt vaak gezien wordt als verdachte, kunnen ook de overige inzittenden worden vervolgd voor het rijden zonder toestemming. Dit wordt ook wel het medeplegen van een strafbaar feit genoemd. Indien de inzittenden wisten en/of zich bewust waren van het feit dat er werd gereden zonder toestemming. Dan kunnen ook zij verantwoordelijk worden gehouden voor de mogelijke gevolgen.

Trek direct aan de bel

Het is belangrijk dat u direct ingrijpt als u ziet dat er mogelijk sprake is van joyriding. Mocht u vragen hebben over joyriding en/of andere vragen hebben, neemt u dan contact op met ons kantoor.

  • Aansprakelijkheid
  • Verzekeringen
  • Voertuigschade

Claim via WhatsApp

Het is volledig gratis en veilig