Veelgestelde vragen

Categorieën

Claim via WhatsApp

Het is volledig gratis en veilig

“Een goede ervaring gehad met Schade24”

‘Wie eist, bewijst’

Dat is de verplichting om bewijs te leveren voor de geleden schade. Je moet dus kunnen aantonen wat er is gebeurd of waarom er verwijtbaar is gehandeld door de tegenpartij.

Behandelen jullie ook letselschade?

Ja, wij verhalen ook letselschade voor cliënten. Indien jij of een derde als gevolg van het ongeval letsel hebt opgelopen, kunnen wij de letselschade in behandeling nemen.

Hoe communiceren wij met klanten?

Wij communiceren per e-mail, telefoon, WhatsApp of een live chat. Via onze website heb je ook toegang tot je eigen dossier. Daarnaast geven wij je regelmatig een update over de stand van zaken in het dossier.

Hoe hoog is mijn schadevergoeding?

Schade24 kan geen bedragen garanderen. We kunnen wel garanderen dat we onze uiterste best, en nog meer dan dat, voor je zullen doen. Als je het formulier hebt ingevuld en aan ons hebt toegestuurd geven we je ook de garantie dat we binnen 24 uur contact met je opnemen en een afspraak met je maken.

Hoe kan ik het snelst contact opnemen als ik nog meer vragen heb?

Wij zijn elke werkdag van 9:00 tot 17:00 telefonisch te bereiken op 024-6793842 ook zijn wij te bereiken via WhatsApp op 06-82978028.

Is een schadecalculatie altijd nodig?

Je hoeft niet altijd een schadecalculatie te laten maken. Soms is bijvoorbeeld een offerte of een factuur van de reparatie genoeg voor de verzekeraar. Dit geldt vaak voor bedragen onder de 500 euro. Daarboven is het bijna altijd vereist dat er een schadecalculatie gemaakt wordt. Aan de hand hiervan kan de verzekeraar inschatten of het nodig is om een expert in te schakelen. Het kan echter voorkomen dat verzekeraars ook voor schades lager dan 500 euro een schadecalculatie willen.

Is het dan echt gratis?

Jouw schade verhalen door Schade24 is geheel vrijblijvend en kost niets. De door ons gemaakte kosten zijn een apart onderdeel van jouw schade en worden, na erkenning van de aansprakelijkheid, betaald door de verzekeringsmaatschappij. Jij hoeft niets te betalen en het kost jou dus niks.

Kan ik mijn schade verhalen als er een buitenlandse partij bij betrokken is?

Ja, je kunt de schade ook verhalen als er een buitenlandse partij bij het ongeval betrokken is. Verzekeraars in het buitenland hebben vaak een Nederlandse verzekeraar die hier in Nederland hun vertegenwoordiger is. Het contact over het verhalen van je schade verloopt dan via deze vertegenwoordiger.

Kan ik schade aan mijn kleding of andere goederen ook verhalen?

Alle schade die je lijdt als gevolg van een ongeval waar een ander voor aansprakelijk is komt voor vergoeding in aanmerking. Wel dien je te beschikken over eventuele aankoopbonnen of facturen.

Krijg ik de aanschafwaarde van een voegtuig vergoed?

Je kunt helaas niet de aanschafwaarde vergoed krijgen van de verzekeraar. Wel kun je de dagwaarde van het voertuig vergoed krijgen. Het komt vaak voor dat er de mogelijkheid tot reparatie is. Als de kosten voor deze reparatie lager uitvallen dan de dagwaarde, krijg je alleen deze reparatiekosten vergoed.

Maar ik ben helemaal niet verzekerd

Je hoeft niet verzekerd te zijn om schade te verhalen die niet door jouw schuld is ontstaan. Je kan dan jouw opgelopen schade verhalen bij de aansprakelijke verzekeraar of anders bij degene die verantwoordelijk is voor jouw schade.

Mijn vriendin heeft dezelfde schade, maar een hoger schadebedrag. Hoe kan dit?

Bij de behandeling van het dossier wordt er niet alleen gekeken naar de letselschade. Er wordt ook rekening gehouden met extra gemaakte kosten zoals kosten van een huisarts, ziekenhuis, psycholoog of fysiotherapeut, maar ook materiële schade, misgelopen inkomsten en dergelijke. Dit betekent dat geen enkel dossier en geen enkele schade hetzelfde is.

Moet er belasting worden betaald over de schadevergoeding?

In beginsel hoef je geen belasting te betalen over je schadevergoeding. Er zijn gevallen waar je wel belasting moet betalen, maar deze komen heel zelden voor. Mocht het voorkomen dat er belasting betaald moet worden, dan zal Schade24 je hierover tijdig informeren.

Waar moet ik op letten als ik een ongeval heb gehad?

Voor het verhalen van uw schade is het belangrijk dat je de volgende informatie aan ons kunt doorgeven:

1. Een ingevuld en ondertekend schadeformulier.
2. Een beschrijving van het ongeval.
3. De gegevens van betrokkenen zoals de wederpartij, getuigen, hulpverleners, etc.
4. Een overzicht van kosten die u heeft gemaakt, dit kan worden onderbouwd met eventuele facturen of aankoopbonnen.

Waarom schade claimen met Schade24?

Schade verhalen door Schade24 is geheel vrijblijvend. Onze getalenteerde juristen zorgen voor de best mogelijke vergoeding voor de opgelopen schade. Wij zorgen dat je krijgt waar je recht op hebt en jij hoeft daar niks voor te doen.

Waarom zou ik jullie inschakelen en niet de schade zelf verhalen?

Ten eerste willen wij je zorgen uit handen nemen omtrent het verhalen van de schade. Na een ongeval heb je al genoeg zorgen, wij willen zorgen dat je alle energie kan benutten aan genezing en verwerking. Ten tweede krijg je te maken met een juridisch aspect bij het verhalen van de schade. Een slachtoffer kan te maken krijgen met een discussie omtrent aansprakelijkheid, causaal verband etc. Aangezien wij je extra zorgen willen ontnemen, de schade voor jou kosteloos verhalen en je verzekerd bent van professionele ondersteuning is het verstandig om de schade door ons te laten verhalen.

Wanneer en waar komt de expert langs?

Via het expertisebureau van de verzekeraar wordt er een datum gepland voor het uitvoeren van een expertise. Naar de cliënt wordt duidelijk gecommuniceerd wanneer de expertise zal plaatvinden. De expert gaat altijd langs bij bijvoorbeeld een garage of scooterzaak en nooit bij de cliënt thuis. Cliënt moet ervoor zorgen dat het voertuig bij een garage of scooterzaak staat op de datum van expertise.

Wanneer krijg ik mijn vergoeding?

Wij nemen binnen 24 uur contact met je op en na de beoordeling gaan wij direct voor je aan de slag. We houden je heel regelmatig op de hoogte van je dossier en jij kunt ook altijd contact met ons opnemen. In veel zaken is het gebruikelijk na korte tijd een voorschot te krijgen. Wij zullen dat voor jouw schade ook proberen te regelen. Het is niet aan te geven hoe snel je je volledige schadevergoeding zult ontvangen. Dit is afhankelijk van de complexiteit van je schade. We kunnen je wel garanderen dat we ons volledig voor je inzetten en jouw schade regelen op een manier waar jij tevreden over bent.

Wanneer wordt er een expert ingeschakeld voor de voertuigschade?

Aan de hand van de schadecalculatie die je hebt laten maken bij een garage en/of scooterzaak, heb je een indicatie van de hoogte van het schadebedrag aan het voertuig. Als dit bedrag hoger is dan € 500,- wordt er vaak door de tegenpartij een expert ingeschakeld. Indien het schadebedrag lager is dan € 500,- volstaat de schadecalculatie.

Wat betekent causaliteit?

Causaliteit houdt het verband tussen oorzaak en gevolg in. De schade moet het gevolg zijn van een handeling van de aansprakelijke wederpartij.

Wat doet een arbeidsdeskundige?

Een arbeidsdeskundige is iemand die het verband legt tussen de ontstane klachten en het werk dat iemand doet. Deze expert gaat kijken in hoeverre de cliënt nog in staat is om zijn werkzaamheden uit te oefenen en wat er gedaan kan worden om de cliënt te laten re-integreren of een nieuwe functie te laten uitoefenen.

Wat houdt een medisch advies in?

Een medisch advies wordt opgevraagd door ons of door de verzekeraar. Hiervoor wordt de door ons opgevraagde medische informatie gebruikt. Deze wordt doorgezonden naar een onafhankelijke arts. De arts zal de stukken beoordelen en vervolgens een advies opstellen met betrekking tot uw medische situatie. De medische klachten die het gevolg zijn van het ongeval worden dan in kaart gebracht. Ook wordt de verwachte duur van de klachten omschreven.

Wat houdt een second opinion in?

Als er gevraagd wordt om een second opinion, gaat een andere belangenbehartiger naar jouw dossier kijken. Deze andere belangenbehartiger is een onafhankelijke partij.

Wat is ‘no cure, no pay’ en hoe werkt dat bij Schade24?

Dit betekent dat een cliënt alleen een bepaald bedrag verschuldigd is als er een bepaald resultaat is behaald. Als er dus een bepaalde vergoeding is toegekend. Wanneer er geen resultaat wordt behaald, hoeft de cliënt ook niets te betalen. Schade24 werkt niet op basis van no cure, no pay. De cliënt hoeft bij Schade24 nooit zorg te dragen voor bepaalde kosten. De kosten die worden gemaakt, worden verhaald op de aansprakelijke wederpartij. Het maakt dus niet uit of er een bepaald resultaat is behaald of niet, de behandeling van de schade is voor de cliënt geheel kosteloos.

Wat is bewijslast?

Bewijslast is een verplichting voor een partij om van iets het juridische bewijs te leveren. Bijvoorbeeld als je betrokken bent geraakt bij een auto-ongeluk. Je auto is door een ander voertuig van rechts geraakt, omdat hij geen voorrang verleende. Jij bent dan degene die moet bewijzen dat je op een voorrangsweg reed.

Wat is de verjaringstermijn bij letselschade?

Dat er een verjaringstermijn bestaat bij letselschade staat vast. Zodra je slachtoffer bent geworden van een ongeval en je hebt hierbij letselschade opgelopen, dan is de verjaringstermijn 5 jaar. Dit wordt ook wel de relatieve verjaringstermijn genoemd. De verjaringstermijn begint vanaf het moment dat je bekend bent met je letselschade en weet wie er aansprakelijk is.

Naast de relatieve verjaringstermijn bestaat er ook een absolute verjaringstermijn. Deze absolute verjaringstermijn bedraagt 20 jaar. De verjaringstermijn begint vanaf het moment dat je bekend bent met je letselschade. Denk bijvoorbeeld aan slachtoffers die veel met gevaarlijke stoffen hebben gewerkt en 15 jaar later gezondheidsproblemen krijgen.

Wat is een aansprakelijkstelling?

In de meeste gevallen is het een schriftelijke mededeling. Hierin wordt de andere partij aansprakelijk gesteld voor de aan jou toegebrachte schade

Wat is een belangbehartiger?

Een belangbehartiger is een partij (persoon) die de belangen ofwel behoeften van een persoon behartigd ofwel begunstigd. Bijvoorbeeld als iemand slachtoffer is geworden bij een auto-ongeluk en de verzekeraar van de tegenpartij wilt niets uitkeren. Dan kan een belangbehartiger uitkomst bieden. Deze staat je namelijk bij in je zaak.

Wat is een medische machtiging?

Artsen en therapeuten mogen niet zonder toestemming van de patiënt medische informatie vertrekken aan derden, bijvoorbeeld een medisch adviseur. Een medisch adviseur dient eerst om een medische machtiging (toestemming) te vragen van de patiënt. Als de arts of therapeut een aanvraag krijgt met een medische machtiging, dan kan de arts of therapeut de medische informatie verstrekken aan derden.

Wat is een minnelijk traject bij letselschade?

Bij het oplopen van letselschade kun je de schade via de rechter verhalen. In de meeste gevallen is dit een kostbaar en lang traject. Via een ‘minnelijk traject’ is het mogelijk je schade buiten de rechter om te verhalen.

Wat is een re-integratie

Als je vanuit een langdurige werkloosheid of ziekte terugkeert naar je eigen baan of een andere baan, wordt dat re-integratie genoemd.

Wat is een rechtsbijstandverzekering?

Rechtsbijstandsverzekering is een verzekering die je bijstaat in het rechtsverkeer, indien je betrokken bent geweest bij een (juridisch) conflict.

Wat is een SAF-formulier?

Een SAF-formulier staat voor Europees Schade-aanrijdingsformulier. Wanneer je betrokken bent geraakt bij een ongeluk met een ander voertuig, dien je na het verkeersongeval een SAF-formulier in te vullen. Dit is belangrijk voor de beoordeling van de oorzaak en wie uiteindelijk de aansprakelijke partij is.

Wat is een schadeclaim?

Een schadeclaim is een eis tot schadevergoeding.

Wat is een schadevergoeding?

Een schadevergoeding is een compensatie voor de schade die je hebt geleden.

Wat is een tussenpersoon bij verzekeringen?

Een tussenpersoon, ook wel assurantietussenpersoon of intermediair genoemd, bemiddelt tussen de cliënt en de verzekeraar.

Wat is een voorschot bij letselschade?

Van een voorschot bij letselschade wordt gesproken wanneer er sprake is van een vooruitbetaling. Dit voorschot wordt tussentijds, nog voor de eindregeling, uitgekeerd. Een voorschot voorkomt dat slachtoffers niet in financiële problemen komen. Vaak maak je al kosten gedurende het schadetraject, terwijl er nog geen eindregeling is vastgesteld.

Wat is een whiplash?

Een whiplash is een verzamelnaam voor klachten aan je nek of rug die kunnen ontstaan na een ongeval of een plotselinge beweging. Wanneer je van achteren wordt aangereden slaat je hoofd eerst krachtig naar achteren. En op het moment dat de auto weer tot stilstand komt, gaat je hoofd juist weer krachtig naar voren. In het Nederlands wordt dit ook wel ‘zweepslag’ genoemd. Wanneer je een whiplash hebt opgelopen als gevolg van een ongeval, is dit een vorm van letselschade en heb je waarschijnlijk recht op een schadevergoeding.

Wat is het verschil tussen een voorschot en een verschot?

Een voorschot en een verschot zijn verschillend kosten. Bij een voorschot is er sprake van vooruitbetaling en bij een verschot worden de facturen één op één doorbelast. De factuur van de fysiotherapeut wordt bijvoorbeeld rechtstreeks naar de verzekeraar van de aansprakelijke wederpartij doorgestuurd.

Wat is materiële schade?

Dit zijn kosten die je hebt gemaakt als gevolg van het letsel wat je hebt opgelopen. Deze schade kan je in geld uitdrukken. Je kunt denken aan het verlies van arbeidsvermogen, de kosten voor huishoudelijke hulp, kosten voor beschadigde kleding en vervoerskosten.

Wat is posttraumatische stressstoornis (PTSS)?

Een posttraumatische stressstoornis kun je ontwikkelen na een vervelende gebeurtenis. Je kunt dan denken aan een verkeersongeluk, mishandeling of een overval. Het kan soms lang duren voordat je volledig hersteld bent, maar dit is voor iedereen verschillend. PTSS gaat vaak gepaard met lichamelijke en psychische klachten. Klachten kunnen verschillen van nachtmerries tot woede-uitbarstingen.

Wat is stuiting?

Stuiting is een onderbreking van de verjaringstermijn. Het gedeelte van de verjaringstermijn dat al verstreken is, wordt niet meer in aanmerking genomen. Stuiting wordt aan de tegenpartij kenbaar gemaakt door bijvoorbeeld het versturen van een brief, de termijn begint dan opnieuw te lopen.

Wat is wettelijke rente?

Een schuldeiser kan op grond van de wet rente eisen als je een betalingsachterstand hebt opgelopen.

Wat zijn buitengerechtelijke kosten?

Buitengerechtelijke kosten (b.g.k.) zijn de kosten die Schade24 maakt voor het verhalen van de door jou geleden schade. Deze kosten worden ook vergoed door de verzekeraar van de aansprakelijke wederpartij. Deze kosten worden dus niet door jou betaald.

Welke schade kan ik claimen?

Op de pagina Schade vind je een overzicht van alle schade die je kunt verhalen. Heb je andere schade of wil je juridisch advies? Neem dan gerust contact met ons op en vul het letselschadeformulier in, zodat we kunnen beoordelen en je kunnen adviseren. We staan graag voor je klaar.

Wie is de wederpartij

De wederpartij is de andere partij in een conflict, ook wel de tegenpartij genoemd. Deze persoon heeft de (letsel)schade veroorzaakt.