Letsel door slecht wegdek, wie is aansprakelijk?

Admin
Gemeenschappelijk handelaar
3 min leestijd

In Nederland is een goed wegdek van groot belang. Er zijn immers ontelbaar veel wegen in Nederland die ons van A naar B kunnen brengen. Het is daarom van groot belang dat er een goed wegdek ligt op de wegen, die verschillende weggebruikers (fietsers, wandelaars, automobilisten en etc.) gebruiken. Toch is er niet altijd sprake van een goed wegdek. Hierdoor kan een ongeval in een kleine hoek zitten. Bent u in een situatie terecht gekomen waarbij u letsel heeft opgelopen als gevolg van slecht wegdek? Leest u dan deze blog om te zien wanneer u de wegbeheerder aansprakelijk kan stellen.

Aansprakelijkheid bij slecht wegdek

De wegbeheerders zijn verantwoordelijk voor het beheer van hun wegdek. Dat klinkt logisch, maar is niet zo vanzelfsprekend. Hoe vaak komt het niet voor dat u ergens rijdt en denkt: ‘wat een slecht wegdek is dit zeg!’. Een ongeval kan hierdoor in een klein hoekje zitten. De wegbeheerders zijn verplicht om actie te ondernemen als ze weten dat een wegdek (of een deel daarvan) beschadigd is. Indien de wegbeheerder dit verzuimd is er sprake van schending van de zogeheten zorgplicht. Daarnaast kan een wegbeheerder ook aansprakelijk worden gesteld als er sprake is van wegwerkzaamheden die niet goed zijn aangegeven en u hierdoor schade oploopt. De wegbeheerder kan aansprakelijk worden gesteld op grond van art. 6:174 BW of art. 6:162 BW.

Situaties waarbij sprake is van aansprakelijkheid

Voor de situaties waarbij sprake is van aansprakelijkheid aan de zijde van de wegbeheerder valt te denken aan: gaten in het wegdek en/of onzuiverheden in het asfalt (bijvoorbeeld scheuren). Daarnaast kan er uiteraard ook gedacht worden aan loszittende stoeptegels of klinkers. Uiteraard zijn er ook andere situaties denkbaar waarbij sprake is van aansprakelijkheid. Dit dient men per individueel geval te bekijken. Daarnaast kan er ook sprake zijn van aansprakelijkheid aan de zijde van de wegbeheerder indien er niet duidelijk is gewaarschuwd (bijvoorbeeld door middel van een waarschuwingsbord) dat er wegwerkzaamheden plaatsvinden. U kunt uiteraard ook denken aan gevaarlijke en onveilige verkeerssituaties die onvoldoende zijn aangegeven. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een scherpe bocht, hoge bulten of een onoverzichtelijke kruising, maar ook aan obstakels die zich op de weg bevinden (zoals paaltjes of wegblokkades). Het is van belang om te bepalen of de wegbeheerder voldoende zorg heeft gedragen om de weggebruiker tijdig te attenderen op deze obstakels. Alleen indien men de wegbeheerder kan verwijten dat hij onvoldoende zorg heeft gedragen om de weggebruiker te attenderen op de obstakels kan leiden tot aansprakelijkheid.

Wat kunt u het beste doen?

Als u schade oploopt als gevolg van slecht wegdek is het van belang dat u direct actie onderneemt. Net zoals bij andere ongevallen is het van belang dat u voldoende bewijs verzamelt. Denk hierbij aan foto’s van het slechte wegdek, foto’s van de schade aan uw auto, foto’s van de plaats van het ongeval en de contactgegevens van eventuele getuigen. Daarnaast is het belangrijk dat u uw letsel laat behandelen door een gespecialiseerd arts (bijvoorbeeld de huisarts). De arts zal een rapportage opmaken van uw letsel en ook dit is belangrijk voor de bewijsvoering in uw letselschadezaak. Daarnaast is het goed om te weten dat u recht heeft op juridische bijstand. Mocht u naar aanleiding van deze blog vragen hebben over een verkeersongeval naar aanleiding van een slecht wegdek waarin u terecht bent gekomen, of heeft u vragen over een onveilige verkeerssituatie, neemt u dan contact op met ons kantoor!

  • Aansprakelijkheid
  • All