Hulp bij huishoudelijke taken na letsel

Admin
Gemeenschappelijk handelaar
2 min leestijd

Dit is onze derde entree in een reeks blogs over de financiële gevolgen van het oplopen van letsel, onze vorige delen gingen over schade aan persoonlijke eigendommen en over verlies van inkomsten. Na een verkeersongeval is pijn vaak je naaste metgezel. Dit maakt dat taken waar je normaal vrijwel nooit over nadenkt, opeens niet meer lukken. Dit is uiteraard enorm frustrerend, niemand roept graag de hulp van anderen in voor dit soort doodgewone taken. Naast het mentale aspect zit er nog een ander groot nadeel aan het inroepen van hulp bij huishoudelijke taken: het kost vaak geld.

Schadevergoeding bij letsel

Niet iedereen heeft immers vrienden of familie die in staat zijn om zonder een vergoeding te helpen. Na een ongeval hebben de meeste mensen al genoeg andere schadeposten om zich druk over te maken. Het inschakelen van huishoudelijke hulp is dan vaak een bijkomende kostenpost die je er simpelweg niet bij wil hebben.

Gelukkig bestaat er voor dit soort scenario’s een oplossing. Net zoals met bijvoorbeeld de medische kosten die je maakt naar aanleiding van je ongeluk. Deze kun je op grond van de wet de kosten die je maakt voor het inhuren van huishoudelijke hulp na het ongeval verhalen op de aansprakelijke partij. Zo kun je voorkomen dat de huishoudelijke taken blijven liggen nadat je letsel hebt opgelopen. Het is echter wel belangrijk om je te realiseren dat er wel een aansprakelijke tegenpartij moet zijn. Want anders kan je deze kosten nergens op verhalen.

Richtlijn

Indien er een partij is die jouw, door het ongeval ontstane, kosten vergoed moet er natuurlijk bepaald worden hoeveel schade je precies lijdt doordat je zelf niet meer (volledig) in staat bent om de huishoudelijke taken te verzorgen. De Letselschade Raad heeft hiervoor een richtlijn opgesteld. In deze richtlijn wordt het schadebedrag vastgesteld aan de hand van de zelfredzaamheid en de hoeveelheid huishoudelijke taken die je normaal gesproken uitvoert. Zo krijgt iemand die voor het ongeval 50% van de huishoudelijke taken op zich nam in principe een hogere schadevergoeding dan iemand die 25% van de taken uitvoerde.

De hoogte van het bedrag is ook afhankelijk van de gezinssamenstelling. Het bedrag voor iemand in een huishouden met twee jonge kinderen is hoger dan die voor iemand die alleenstaand is. Verder wordt er natuurlijk ook rekening gehouden met de mate waarin je beperkt bent. Hiervoor wordt er onderscheid gemaakt tussen zwaar beperkt en licht tot matig beperkt. Waar je bij de eerste categorie vrijwel niets meer zelf kunt doen, ben je bij de tweede categorie nog in staat om enkele taken zelf te doen. Het schadebedrag is dus bepaald op basis van alle omstandigheden die het huishouden beïnvloeden.

 

Artikel 95 juncto artikel 96, eerste lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

 https://deletselschaderaad.nl/wp-content/uploads/Richtlijn-Huishoudelijke-Hulp.pdf

  • All
  • Letselschade