Admin
Gemeenschappelijk handelaar
2 min leestijd

In 2017 is Schade24 een nieuw initiatief gestart, de Schade24 Award. Met de Schade24 Award willen wij consumenten informeren over de kwaliteit van de huidige (letsel)schadebehandeling aan slachtoffers en bewustwording creëren onder verzekeraars over het vertrouwen in verzekeraars op dit vlak. Daarnaast is de Schade24 Award is ook bedoeld om de samenwerkingen met verschillende partijen binnen de letselschadebranche, zoals verzekeraars en letselschadebureaus, te verbeteren. Het doel is uiteindelijk om slachtoffers volledig te ontzorgen zodat zij zich kunnen richten op het herstel.

Volgens cijfers uit het CVS Consumentenmonitor (2016) heeft echter maar 55% van de consumenten een positief gevoel bij verzekeraars. Betrouwbaarheid, deskundigheid, en snelheid zijn onder andere belangrijke eigenschappen waarop consumenten verzekeraars beoordelen. Volgens dit onderzoek is er nog veel ruimte voor verbetering bij het afhandelen van een schade. Zoals het centraal stellen van een slachtoffer helpt met het snel en goed afhandelen van een schade. Echter vraagt dit om verdieping in de persoonlijke situatie van het slachtoffer door de verzekeraar voor een passende oplossing. Het slachtoffer van een ongeval kan zich dan richten op herstel en op terugkeer naar de oude situatie voor het ongeval. Hierdoor kan het slachtoffer van een ongeval  zich dan richten op herstel en op terugkeer naar de oude situatie voor het ongeval.

Criteria onderzoek

Een van onze initiatieven om goede relaties op te bouwen en daarmee de schadebehandeling van letselschade te verbeteren is de Schade24 Award. Daarom zal deze award uitgereikt worden aan de meest slachtoffervriendelijke verzekeraar. Criteria zijn globaal geformuleerd aan de hand van de GBL en het CVS onderzoek:

1. Betrouwbaarheid en deskundigheid van de verzekeraar
2. Snelheid van behandeling dossier door de verzekeraar
3. Oplossingsgericht meedenken in het belang van de benadeelde
4. Bereikbaarheid verzekeraar en behandelaar
5. Respecteren van de rechten van het slachtoffer
6. Professionaliteit van de medewerkers
7. Volwaardige klachtenprocedure

Cijfers 2017

– Achmea 9.1
– TVM 8.6
– Unive 8.5
– VGA 8.1
– Klaverblad 8.0
– Unigarant 7.8
– Bovemij 7.6
– ZLM verzekeringen 7.6
– De Goudse 7.4
– HDI 7.2
– Noordhollandsche 1816 6.6
– Amlin 6.4
– Delta Lloyd/Ohra 5.2
– Generali 5.2
– Reaal/Proteq 5.0
– Nationale Nederlanden 4.6
– Aegon 4.2
– A.S.R./ Europeesche 4.2
– Allianz/Allsecur/London 3.0

  • All