Thuiswerken, wie is aansprakelijk?

Admin
Gemeenschappelijk handelaar
3 min leestijd

De huidige lockdown heeft ervoor gezorgd dat vrijwel heel Nederland verplicht thuiswerkt. De nieuwe kantoorplekken bevinden zich tegenwoordig veelal op zolder, in de slaapkamer van de zoon of dochter des huizes, in de woonkamer, in de keuken of in de studeerkamer. Dat thuiswerken klinkt best fijn en kent veel voordelen, maar er zitten helaas ook veel nadelen aan het thuiswerken voor zowel de werkgever als de werknemer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het overwerken, de minimale scheiding tussen werk en privé en het inrichten van de werkplek. Wie is er verantwoordelijk voor het inrichten van deze werkplek en wie kan aansprakelijk worden gehouden bij een burn-out?

Werknemer mag arbeidsplaats verzoeken

De wetgever heeft bepaald dat de werknemer flexibel om moet kunnen gaan met onder andere de werktijden en de werkplaats. Zo kan je als werknemer dus een aanvraag indienen voor het thuiswerken omdat dit bijvoorbeeld makkelijker is in verband met (jonge) kinderen. Zeker gezien de huidige pandemie is het vanzelfsprekend dat veel werknemers een verzoek tot thuiswerken indienen daar waar de werkgever nog niet zelf de verplichting tot thuiswerken heeft afgegeven.

Verplichtingen voor de werkgever en de werknemer

Ondanks dat je als werknemer thuiswerkt en dus in je eigen vertrouwende omgeving aan het werk bent zonder toeziend oog van je werkgever, heeft je werkgever toch een zogeheten zorgplicht. De werkgever dient er zorg voor te dragen dat de werknemer bij het thuiswerken beschikt over voldoende middelen om de werkzaamheden te kunnen uitoefenen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een goede bureaustoel, een beeldscherm met voldoende scherp beeld, verlichting van de werkplek en etc. Dit is echter geen onbeperkte zorgplicht en dus zal er ook gekeken moeten worden naar het kostenplaatje.

Naast een goede werkplek is het ook belangrijk om als werkgever in de gaten te houden dat de werknemer voldoende rust neemt. Daar waar de kantoren vaak om 17.00u sluiten, is dit bij het thuiswerken uiteraard niet het geval. Een werknemer hoort zich te houden aan de werktijden die in het contract staan beschreven.

De oorzaak van een burn-out is bij 58% van de werknemers die

Burn-out

De oorzaak van een burn-out is bij 58% van de werknemers die te maken krijgen met een burn-out te wijten aan het thuiswerken. De scheiding tussen privé en werk wordt gezien als de grote boosdoener. Het is daarom als werkgever extra van belang om zorg te dragen voor een passende werkdruk en het naleven van de voorgeschreven werktijden.

Afspraken

Om aansprakelijkheid te voorkomen, is het belangrijk om onderling duidelijke afspraken te maken over het thuiswerken. Denk hierbij dus aan bovenstaande punten zoals het inrichten van een goede werkplek en het afspreken van werktijden. De werkgever kan vrij ver gaan in het naleven van de zorgplicht. Zo kan de werkgever vragen om een duidelijk beeld te schetsen van de thuiswerkplek en kan de werkgever zelfs verlangen om een foto en/of filmpje te maken van de thuiswerkplek. Of kan de werkgever controleren op welke tijden je bent ingelogd om bepaalde werkzaamheden uit te voeren.

Vragen?

Mocht u naar aanleiding van deze blog nog aanvullende vragen hebben, neemt u dan vooral contact op met ons kantoor.

  • Aansprakelijkheid
  • All

Claim via WhatsApp

Het is volledig gratis en veilig