Rechtsbijstandverzekering

Admin
Gemeenschappelijk handelaar
3 min leestijd

Zoals je uit mijn voorgaande blogs hebt kunnen opmaken, zit een ongeluk waarbij je fysiek letsel oploopt in een klein hoekje. Men dient zich te realiseren dat een ongeval met letselschade als gevolg altijd en overal op de loer ligt. Je kunt namelijk letsel oplopen door een verkeersongeval, door nalatigheid van je werkgever en zelfs door nalatigheid van de gemeente waarin je woonachtig bent. Als slachtoffer van letselschade kom je dikwijls ongewild in een juridische molen terecht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gegeven dat je de schuldige partij aansprakelijk dient te stellen alvorens je je letselschade op haar kunt verhalen. Als de tegenpartij uiteindelijk haar aansprakelijkheid heeft erkend, dient zich het volgende probleem aan: de begroting van de letselschade.

Ik kan me voorstellen dat je er alleen niet uitkomt bij dit soort conflicten. Je hebt behoefte aan iemand met gedegen juridische kennis. Goede raad is echter duur en indien je niet onder het bereik van de Wet op de rechtsbijstand valt, kan een geding als eerder beschreven een dure grap worden. Bovendien is de kans aanwezig dat je bij het verliezen van een gerechtelijke procedure veroordeeld wordt tot betaling van de proceskosten van de tegenpartij. In deze blog wil ik je graag te kennen geven hoe je torenhoge kosten bij gerechtelijke twisten kunt voorkomen.

Rechtsbijstandverzekering

Indien je niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, kun je een zogenaamde rechtsbijstandverzekering afsluiten. Door middel van een rechtsbijstandverzekering word je de mogelijkheid geboden om juridische bijstand te krijgen bij rechtelijke geschillen. Deze juridische ondersteuning kan bestaan in geld of in natura. Bij juridische hulp in geld stelt de rechtsbijstandsverzekeraar een bepaald bedrag beschikbaar aan zijn verzekerde, waarmee de verzekerde een advocaat dan wel een jurist naar eigen believen kan inschakelen. Bij juridische bijstand in natura heeft de verzekerde de keuze om de hulp in te schakelen van een advocaat. Hetzij een jurist welke in dienstbetrekking van de rechtsbijstandsverzekeraar werkzaam is.

Voor een rechtsbijstandverzekering is de verzekerde in vele gevallen een maandelijkse premie verschuldigd aan de rechtsbijstandsverzekeraar. Deze premie is gebaseerd op onder andere je persoonlijke situatie, de specifieke voorwaarden die de rechtsbijstandsverzekeraar kenmerken en de omvang van de dekking van de rechtsbijstandverzekering. Vele rechtsbijstandverzekeraars verlenen dekking tegen vrijwel alle soorten juridische geschillen waar de verzekerde in terecht kan komen. Er zijn ook aanbieders op de verzekeringsmarkt welke geen dekking verlenen tegen bijvoorbeeld gedingen waarbij letselschade aan de orde is. De verzekerde heeft in die gevallen de keuze om dit soort geschillen wel mee te laten verzekeren, waarvoor hij of zij een extra bedrag aan premie dient te voldoen.

Schade24

Het blijkt al met al dat een rechtsbijstandverzekering vele voordelen kent, indien je geen aanspraak kunt maken op gefinancierde rechtsbijstand. Nochtans kan ik me bedenken dat er lieden zijn die niet zitten te wachten op het afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering. Waarvoor je iedere maand een geldsom aan premie aan verschuldigd bent. Zoals je ondertussen wellicht weet, is de kans dat je letselschade oploopt zeer achtenswaardig. Indien je in die omstandigheid geen rechtsbijstandverzekering hebt afgesloten, val je tussen wal en schip. Schade24 biedt de oplossing voor deze kwestie. Wij brengen namelijk geen kosten in rekening voor juridische bijstand bij opgelopen letselschade. Schade24 verhaalt de kosten welke zij maakt op de verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijke wederpartij.

Ben je nieuwsgierig geworden? Je kunt altijd vrijblijvend een afspraak maken met een van onze letselschadejuristen. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag te bereiken op ons telefoonnummer 024-6793842. Daarnaast is het altijd mogelijk om een e-mailbericht te sturen naar info@schade24.com of je schade online te melden.

  • All
  • Verzekeringen