Ongeval tijdens bedrijfsuitje, werkgever aansprakelijk?

Admin
Gemeenschappelijk handelaar
3 min leestijd

Een bedrijfsuitje hoort erbij. De invulling van een bedrijfsuitje is erg uiteenlopend en de laatste jaren worden de activiteiten steeds origineler. Vaak zijn ze gericht op het bevorderen van de teamspirit en zorgen ze ervoor dat collega’s elkaar ook in een andere omgeving leren kennen. Het is een dag waar iedereen naar uitkijkt maar voor een werkgever is een bedrijfsuitje niet geheel zonder risico’s. Er worden meestal bijzondere en uitdagende activiteiten bedacht om de samenwerking binnen het team te versterken. Het komt helaas regelmatig voor dat dit verkeerd uitpakt en er een ongeluk gebeurt. Is de werkgever dan aansprakelijk voor de opgelopen schade?

Werkgerelateerde activiteiten en zorgplicht

De werkgever heeft volgens art. 7:658 BW een zorgplicht voor zijn werknemers. Dat houdt in dat de werkgever voldoende maatregelen moet nemen om te voorkomen dat zijn werknemers schade lijden in de uitvoering van hun werkzaamheden. Ook tijdens een bedrijfsuitje speelt deze zorgplicht een rol. De werkgever kan op grond van dit artikel aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen schade tijdens een bedrijfsuitje. Wel moet er dan een voldoende nauw verband bestaan tussen de activiteiten en de te verrichten werkzaamheden. Het moet dus gaan om werkgerelateerde activiteiten.

Verplichte aanwezigheid

Ook wanneer er geen sprake is van werkgerelateerde werkzaamheden kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld. Allereerst is het dan van belang om te bekijken of het bedrijfsuitje verplicht is voor werknemers. Is dat het geval? Dan is de werkgever aansprakelijk te stellen. Ook wanneer het niet verplicht is maar er wel een grote druk bestaat om deel te nemen kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld. Dat het bedrijfsuitje niet plaatsvindt op de werkvloer, verandert niets aan de aansprakelijkheid van de werkgever.

Extern bureau

Iets wat wel invloed heeft op de aansprakelijkheid, is of de werkgever een extern bureau, bijvoorbeeld een evenementenbureau, heeft ingeschakeld voor de organisatie van het bedrijfsuitje. Hoe meer zeggenschap de werkgever had over het uitje, hoe sneller hij aansprakelijk zal zijn. Is de werkgever niet aansprakelijk, dan kan eventueel het evenementenbureau nog aansprakelijk worden gesteld.

Werkgever aansprakelijk

Op grond van art. 7:611 BW kan de werkgever ook nog aansprakelijk zijn. Dit artikel bepaalt dat de werkgever zich als een goed werkgever dient te gedragen. Er zijn verschillende zaken die invloed hebben bij de beoordeling of er voldaan is aan dit artikel:

  • Onvoldoende beschermingsmiddelen uitgedeeld bij een risicovolle activiteit.
  • Er zijn geen instructies gegeven bij het ondernemen van de risicovolle activiteit.
  • Of de werkgever een ongevallenverzekering voor zijn werknemers heeft afgesloten.

Belangrijk is wel om op te merken dat de bewijslast bij dit artikel bij de werknemer ligt. De werknemer moet dus aantonen dat de werkgever zich niet als een goed werkgever heeft gedragen. Bij een aansprakelijkstelling op grond van art. 7:658 BW ligt de bewijslast juist bij de werkgever. Niet de werknemer maar de werkgever moet dan bewijzen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan.

Tot slot moet men niet vergeten dat de aansprakelijkheid van een werkgever niet oneindig is. Het is heel afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval. Ook wanneer een werknemer zich niet naar behoren gedraagt, kan een werkgever niet zomaar aansprakelijk worden gesteld.

Heb jij schade opgelopen tijdens een bedrijfsuitje en wil je je werkgever daarvoor aansprakelijk stellen? Wij helpen je graag en nemen de zorgen uit handen. Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 024 – 679 38 42 of mail naar info@schade24.com.

  • All
  • Bedrijfsongeval

Claim via WhatsApp

Het is volledig gratis en veilig