Meest voorkomende ongevallen in de bebouwde kom

Admin
Gemeenschappelijk handelaar
4 min leestijd

Woon je in binnen de bebouwde kom? Of ben je er regelmatig te vinden? Dan weet je als geen ander hoe gevaarlijk sommige verkeersdeelnemers of verkeerssituaties kunnen zijn. Er gelden andere snelheidsregels dan buiten de bebouwde kom en door de diversiteit aan verkeersdeelnemers is de kans groter dat je in een onverwachtse verkeerssituatie terecht komt. De kans dat je betroken raakt bij een verkeersongeval binnen de bebouwde kom is hierdoor groot en er zijn veel verschillende oorzaken die hieraan voorafgaan. Wat zijn nu eigenlijk de meest voorkomende oorzaken die ten grondslag liggen van deze ongevallen binnen de bebouwde kom?

Overtreden snelheidsregel

Zoals hierboven al is aangegeven, gelden er andere snelheidsregels binnen de bebouwde kom dan daarbuiten. Binnen de bebouwde kom geldt een snelheidslimiet van 50 kilometer per uur. In de meeste woonwijken is dit zelfs 30 kilometer per uur. Toch overschrijdt volgens Veilig Verkeer Nederland het merendeel van de bestuurders de snelheidslimiet binnen de bebouwde kom. Dit is dan ook de grootste oorzaak bij het ontstaan van ongevallen.

In een woonwijk spelen er kinderen op straat, kan er uit het niets een fiets afslaan zonder richting aan te geven of komen er kinderen op de skelter de bocht om gevlogen. Als automobilist is het van belang dat je op deze situaties kunt anticiperen. Bij het overtreden van de toegestane snelheid is dit vrijwel onmogelijk. Tevens is de impact van de botsing vele malen groter als je te hard rijdt.  Als we kijken naar de cijfers Veilig Verkeer Nederland is de kans dat een voetganger een botsing van 30 kilometer per uur overleeft 95%, bij 50 kilometer per uur is dit 60% en bij 80 kilometer per uur is dit zelfs 5%. Deze cijfers laten de overlevingskans zien. De kans dat iemand licht of zwaar letsel oploopt, is dus nog groter.

Het is dus van groot belang dat er in de bebouwde kom, met name in woonwijken, echt aan de snelheidslimiet wordt gehouden.

Ongevallen door afleidingen 

Niet alleen het overtreden van de snelheidslimiet zorgt voor ongevallen binnen de bebouwde kom. Ook zijn automobilisten eerder afgeleid tijdens het rijden. Doordat er geen hele hoge snelheden zijn toegestaan binnen de bebouwde kom, gaan mensen zich eerder met anderen zaken bezig houden tijdens het rijden. Denk hierbij aan het veranderen van je radiozender, even snel een appje versturen via je mobiele telefoon, wat te eten of te drinken pakken of je make-up bijwerken.

In de verte steekt een voetganger over en voor jou slaat een fietser plotseling rechtsaf. Ondanks de lage toegestane snelheid, moet je continu kunnen anticiperen op veranderlijke situaties. Die ene handeling die je tussen het rijden door verricht, kan grote gevolgen hebben. Door de diversiteit aan verkeersdeelnemers binnen de bebouwde kom is de kans ook groter dat er ouderen of kinderen betrokken raken bij een ongeval. Deze verkeersdeelnemers zijn kwetsbaar en lopen het risico ernstig letsel op te lopen. Veilig Verkeer Nederland heeft al verschillende campagnes gevoerd om bewustwording te creëren en het verkeer veiliger te laten verlopen. Denk bijvoorbeeld aan de Mono-campagne of Onderweg ben ik Offline om het telefoongebruik te verminderen.

Intensief verkeer en het verlenen van voorrang

Tot slot komt het binnen de bebouwde kom vaak voor dat het verlenen van voorrang niet altijd op de juiste manier geschiedt. Het verkeer is hier namelijk een stuk intensiever en je komt veel verschillende verkeersdeelnemers tegen. Stel een auto en een scooter treffen elkaar op een kruispunt. Bij elke kruising dreigt het gevaar met het nemen en geven van voorrang. Het is van belang dat je bij elk kruispunt je snelheid aanpast om op tijd te remmen en te reageren. Daarnaast kom je in woonwijken veel kinderen tegen op de fiets. Zij houden zich vaak niet aan voorrangsregels of weten niet wat de voorrangsregels zijn. Het is dus te allen tijde van belang je mede weggebruikers in de gaten te houden.

Schade verhalen

Ben je betrokken geraakt bij een ongeval en heb je licht of zwaar lichamelijk of psychisch letsel opgelopen? Heb je geen idee wie er aansprakelijk is voor het ongeval en wil je je graag focussen op je herstel? Schade24 helpt je graag bij het schadeverhaal. Wij zijn dagelijks te bereiken voor het beantwoorden van vragen of het geven van advies via ons telefoonnummer 024-6793842.

Wil je schade melden? Schade24 helpt je graag!

  • All
  • Voertuigschade

Claim via WhatsApp

Het is volledig gratis en veilig