Meer vluchtvertragingen op komst?

Admin
Gemeenschappelijk handelaar
4 min leestijd

In het afgelopen jaar is het luchtvaartverkeer met 7,9% gestegen ten opzichte van het jaar 2016. Tevens waren 80% van de vliegtuigstoelen bezet. Deze groei is mede dankzij het gunstige economisch klimaat en de relatief goedkope ticketprijzen. In het Midden-Oosten was de groei minimaal, namelijk slechts 2,1% groei ten opzichte van het jaar 2016. In de regio Azië-stille Oceaan groeide het luchtverkeer het hardst, namelijk met 11,6% ten opzichte van 2016. Niet alleen de passagiersvluchten kregen te maken met een stijging, ook de wereldwijde vraag naar luchtvrachtvervoer is met 10% gestegen. Krijgen we hierdoor te maken met meer vluchtvertragingen?

Dit jaar kwam het aantal luchtreizigers uit op 3,3 miljard en zal volgens onderzoek een jaarlijkse stijging ondervinden van 4,1%. Het verwachte aantal luchtreizigers zal de komende twintig jaar dus ruimschoots verdubbelen, het verwachte aantal reizigers zal uitkomen op 7,3 miljard in het jaar 2034.

Deze sterke groei in het luchtverkeer roept verschillende vragen op. Is het voor luchthavens mogelijk om deze groei te realiseren, of ondervinden passagiers door deze groei geen problemen? In Nederland is het aantal passagiersvluchten gegroeid met 9% ten opzichte van 2016. Deze groei zorgt ervoor dat de grootste luchthaven van Nederland, Schiphol Airport, tegen het jaarlijkse vastgestelde maximumaantal vluchten aan zit. Het gevolg van het bereiken van dit maximum, heeft ervoor gezorgd dat verschillende luchtvaartmaatschappijen niet mogen of kunnen uitbreiden bij Schiphol. Schiphol Group is bezig met een geschikte oplossing voor dit probleem, namelijk de luchthaven in Lelystad die in 2018 in gebruik zal gaan. Echter zal het openen van deze luchthaven de groei van het aantal vluchten niet kunnen opvangen op langer termijn. Lelystad Airport zou op jaarbasis tienduizend vluchten mogen uitvoeren.

Vluchtvertragingen

Een groot gevolg van deze groei is het toenemen van het aantal vertraagde en geannuleerde vluchten. Indien het aantal vluchten jaarlijks toeneemt, groeit de kans op vertragingen of annuleringen mee. Een korte vertraging van vijftien of dertig minuten is over het algemeen geaccepteerd. Echter een vertraging van meer dan een uur, wordt als vervelend beschouwd. Een luchthaven hanteert een strakke planning voor vliegtuigen, waar er sprake is van enkele minuten tussen het opstijgen en/of landen van een vliegtuig. De meest voorkomende reden tot ontstaan van vertragingen zijn dan ook incidenten van een voorgaande vlucht. Indien er sprake is van een vertraging van een vlucht, zal dit direct doorwerken naar alle opvolgende vluchten. Door het uitbreiden van luchtvaartmaatschappijen zal deze planning meer onder druk komen te staan en vergroot dit de kans op dagelijkse vertragingen.

Gelukkig bestaat een Europese verordening, een regelgeving die geldend is in Nederland, die gedupeerden van een vluchtvertraging beschermt. Bij een aankomstvertraging van tenminste drie uur, is een luchtvaartmaatschappij verplicht een compensatie aan te bieden bij de passagier, mits er geen sprake is van overmacht. Een overmacht situatie ontstaat indien de luchtvaartmaatschappij niets aan de ontstane situatie kan doen. Weersomstandigheden, staking van het grondpersoneel en terrorisme zijn voorbeelden van zo’n situatie.

Oplossing

In 2020 worden er nieuwe afspraken gemaakt omtrent het maximumaantal vluchten dat Schiphol Airport mag uitvoeren. Door deze nieuwe afspraken zal blijken of Schiphol Airport het maximaal aantal vluchten mag verhogen. Als luchtvaartmaatschappijen willen groeien naar het verwachte aantal vluchten in 2034, moet er worden gekeken of vluchten kunnen worden verplaatst naar een andere luchthaven in Nederland. Dit dient te worden gedaan om stijging in het aantal vertragingen en annuleringen te voorkomen.

De huidige luchthavens zouden deze verwachte uitbreiding niet aan kunnen. Vorig jaar is besloten dat Eindhoven Airport mag uitbreiden van 22.000 naar 43.000 vluchten per jaar, dit besluit is ter ontlasting van Schiphol Airport. Desondanks zal deze uitbreiding niet voldoende zijn voor de verwachte aantallen in 2034. Lelystad Airport lijkt de meeste potentie te hebben voor een uitbreiding van groter capaciteit. Op dit moment loopt het project van Lelystad Airport tot 2043, hier zal jaarlijks worden gekeken welke uitbreidingen kunnen worden verwezenlijkt. In de toekomst moet blijken of passagiers vanaf een andere luchthaven moeten vertrekken om meer vertragingen te voorkomen.

Schade24

Indien er een vluchtvertraging ontstaat van tenminste 3 uur en er geen sprake is van overmacht, heeft de gedupeerde recht op een vergoeding die staat vastgesteld in de Europese verordening. Schade24 heeft professionele juristen in dienst die zijn gespecialiseerd in het verhalen van compensatie en het verlenen van juridische ondersteuning. Zij helpen u deze juridische weg te bewandelen en nemen al het werk in handen.

Geschreven: 2 oktober 2017

  • All
  • Vluchtvertraging