Medische informatie: cruciale factor voor letselschadezaken

Admin
Gemeenschappelijk handelaar
3 min leestijd

In deze reeks blogs wil ik je graag een kijkje in de keuken van Schade24 gunnen. Ik wil je hierbij een blik laten werpen op de dagelijkse werkzaamheden van een letselschadejurist. Deze blog zal gaan over het belang van medische informatie in een letselschadezaak. Welke rol speelt medische informatie nu precies in een letselschadezaak? In deze blog wil ik je daar graag nader over informeren.

Belangenbehartiger

Wanneer je om te beginnen betrokken raakt bij een ongeval waarbij je letselschade oploopt. Dan ga je op zoek naar een belangenbehartiger die ervoor zal zorgen dat jij je opgelopen schade tot op de laatste cent vergoed krijgt. Wanneer je besloten hebt om in zee te gaan met een belangenbehartiger naar jouw keuze. Dan zal deze jou verzoeken om een medische machtiging te ondertekenen. Door middel van deze machtiging kan jouw belangenbehartiger namens jou medische informatie omtrent jou opvragen, inzien en doorzenden naar een medisch adviseur. Je zult wellicht denken: waarom heeft een letselschadejurist nu medische informatie over mij nodig? Daarbij betreft medische informatie dikwijls gevoelige informatie die je niet snel wil delen met anderen. Desalniettemin is medische informatie onmisbaar in de letselschadevergoedingsprocedure.

Medische informatie

De wet bepaalt dat een causaal verband dient te bestaan tussen de gebeurtenis waardoor je schade hebt opgelopen en jouw opgelopen eigen schade zelf. Indien je tijdens deze gebeurtenis wel schade hebt, echter deze schade was reeds aanwezig alvorens je betrokken bent geraakt bij deze gebeurtenis. Dan is deze schade noch verhaalbaar noch vergoedbaar op de aansprakelijke wederpartij. De praktijk leert dat bij gebeurtenissen, waarbij letselschade een rol speelt. Causaliteit in sommige gevallen zeer moeilijk aan te tonen is. Indien bijvoorbeeld een stressgevoelig iemand met hartklachten een ongeval krijgt. Daardoor zoveel stress krijgt dat hij na het ongeval een paar keer gereanimeerd moet worden, kan de tegenpartij stellen dat diegene reeds vóór het ongeval kampte met stress- hartklachten en deze klachten niet in verband staan met het ongeval.

Teneinde aan te kunnen tonen dat deze stress- en hartklachten juist wel in verband staan met het ongeval is medische informatie van een medisch specialist nodig. Aangezien het gros van de juristen geen deskundige kennis op medisch gebied heeft, wordt een medisch adviseur ingeschakeld. Deze medisch adviseur brengt op grond van de verkregen medische informatie een medisch advies uit. Aan de hand van dit medisch advies kan worden aangetoond of de persoon met zijn zwakke hart uit mijn voorbeeld zijn ziekenhuiskosten voor de ziekenhuisopname en smartengeld kan verhalen op de aansprakelijke tegenpartij.

Schade24 

Het blijkt kortom dat medische informatie zeer belangrijk is in letselschadezaken. De keuze is natuurlijk altijd aan jou of je wil dat derden jouw medische informatie mogen bekijken. Houdt er echter wel rekening mee dat zonder informatie het niet mogelijk is om een medisch advies te laten opstellen hetgeen als een sterke onderbouwing van je schadeposten zal functioneren. Mocht je nu helaas een zwakke gezondheid hebben en onverhoopt betrokken raken bij een ongeval, waarbij je letselschade oploopt en het in dezen lastig aan te tonen is dat jouw opgelopen letsel het gevolg is van dat ongeval. Dan kun je te allen tijde vrijblijvend een afspraak maken met Schade24. Wij zijn op werkdagen te bereiken op telefoonnummer 024-6793842. Bovendien kun je altijd een e-mailbericht sturen naar info@schade24.com

Wil je schade melden? Schade24 helpt je graag!

  • All
  • Letselschade