Ik heb een auto-ongeval gehad, wat nu?

Admin
Gemeenschappelijk handelaar
2 min leestijd

Een auto-ongeval, een nare gebeurtenis die helaas vrij vaak voor komt. Een auto-ongeval brengt vaak schade met zich mee. Dit kan alleen schade zijn aan de auto, maar ook de inzittenden kunnen letsel oplopen door de klap die wordt veroorzaakt door het ongeval. Een auto-ongeval brengt naast deze nare gevolgen, ook vaak kosten met zich mee. Hoe verhaal je deze kosten en wat moet je doen om de kosten te onderbouwen?

Onderscheid in verzekeringen

Het is allereerst goed om te kijken wat voor soort verzekering u heeft. Bent u WA-verzekerd of heeft u een allrisk autoverzekering? Dit is een essentieel onderdeel voor het verhalen van uw schade bij de verzekeraar. Wanneer u WA-verzekerd bent, is de zogeheten schuldvraag meer van belang dan wanneer u allrisk verzekerd bent.

Daarnaast is het ook goed om te kijken of u een Schadevergoeding inzittenden verzekering heeft (SVI-dekking). Mochten de inzittenden in uw auto tijdens het ongeval (lichamelijk) letsel hebben opgelopen, dan kunnen zij een claim indienen via deze SVI-dekking.

Materiële schade aan uw auto

Wanneer u materiële schade heeft aan uw auto (bijvoorbeeld een deuk of kras) is het belangrijk dat u dit vastlegt. Maak een foto van de schade en bewaar deze goed. Daarnaast kan het ook belangrijk zijn om de schade te laten inventariseren door een schade-expert. De expert gaat dan kijken wat het kost om de geleden materiële schade te laten repareren. Wanneer u een claim indient bij de verzekeraar voor de materiële schade, kunt u precies aantonen waar de (gemaakte of nog te maken) kosten op slaan.

Lichamelijk letsel door auto-ongeval

Voor het lichamelijke letsel kan het van belang zijn om naar de huisarts te gaan. De huisarts kan vastleggen wat uw lichamelijke letsel is en of u eventuele pijnmedicatie moet innemen om de pijn te verzachten. Voor de onderbouwing van het lichamelijke letsel kan het van belang zijn om deze medische informatie toe te voegen aan een zogeheten smartengeldvergoeding. Een smartengeldvergoeding is een vergoeding die een slachtoffer ontvangt voor ‘onherstelbare’ schade. Het is de schade die niet tastbaar is.

Overige schade

Mocht u een langdurig herstelproces hebben naar aanleiding van uw opgelopen letsel, dan kan er ook sprake zijn van (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid, een achterstand op school of andere schadeposten. Onthoud dat het noodzaak is om de kosten zo goed en duidelijk mogelijk te onderbouwen. Een verzekeraar zal de kosten namelijk niet zomaar toewijzen en uitkeren. Je dient aan te tonen waar de gemaakte kosten of de geleden schade vandaan komt. Voor onderbouwing kan bijvoorbeeld worden gedacht aan loonstroken, een verklaring van uw werkgever of een verklaring van de mentor en/of decaan van de desbetreffende school.

Heeft u vragen?

Heeft u te maken gehad met een auto-ongeval en weet u niet precies wat u moet doen? Neem contact op met Schade24 en onze ervaren letselschadejuristen zullen samen met u kijken wat ze voor u kunnen betekenen. Samen kunnen we uw schade verhalen.

  • All
  • Voertuigschade