Admin
Gemeenschappelijk handelaar
2 min leestijd

In een recente blog van Schade24 is er gesproken over de trends op het gebied van claims. Hieruit bleek dat het aantal claims in Nederland fors is toegenomen. Een opmerkelijke verandering op het gebied van letselschade is de hoogte van het smartengeld. Dertig jaar geleden kende de rechter een bedrag van 136.000 euro toe aan een man die met hiv besmet raakte na het gebruik van een verkeerde injectiespuit in het ziekenhuis. Een slachtoffer van een verkeersongeluk kreeg pas 25 jaar later voor het eerst een hoger bedrag, namelijk 150.000 euro.

Smartengeld boek

Onlangs verscheen het ANWB Smartengeld boek voor het jaar 2019 en deze bevestigt de trend. Er is een stijgende lijn aan te merken in het aantal en de hoogte van toegewezen schadevergoedingen voor immateriële schade. Denk hierbij aan het verdriet, de pijn, het verlies aan levensvreugde of psychische problemen na een ongeval. Verzekeraars, rechters, juristen en advocaten gebruiken deze gids van het ANWB met 2200 uitspraken als leidraad. Er wordt gekeken naar zaken uit het verleden om de hoogte van het schadebedrag te bepalen.

Bovendien is er een opvallende groei aan te merken met betrekking tot het aantal externe belangenbehartigers dat door slachtoffers wordt ingeschakeld. De oorzaak hiervan komt mede door de aandacht in de media en doordat verzekeraars slachtoffers erop moeten wijzen dat ze recht hebben op een externe belangenbehartiger.

Schade24

Schade24 is zo’n belangenbehartiger. Wij verhalen de schade op een zorgvuldige manier en zetten alles op alles om jouw schadeposten vergoed te krijgen. Tevens bestaat de kans dat je schadeposten over het hoofd ziet. Een belangenbehartiger, zoals Schade24 kan een groot verschil maken met betrekking tot het uiteindelijke schadebedrag. Bovendien verlenen wij onze dienst geheel kosteloos voor jou.

Bij interesse kunt u vrijblijvend contact opnemen en advies inwinnen via ons telefoonnummer 024-6793842. Recht op een schadevergoeding? Meld je schade kosteloos bij Schade24.

  • All
  • Vergoedingen