Een goed ingevuld schadeformulier is van groot belang

Admin
Gemeenschappelijk handelaar
3 min leestijd

Een verkeersongeluk zit in een klein hoekje. Als je betrokken bent geraakt bij een ongeval dien je samen met de tegenpartij het schadeformulier in te vullen. In de praktijk zien wij als schadebehandelaars regelmatig dat een schadeformulier niet, niet juist of onvolledig wordt ingevuld. Het belang van een goed ingevuld schadeformulier wordt hierbij vaak onderschat. Waarom het juist van belang is dat het schadeformulier en correct en volledig wordt ingevuld zal hieronder worden toegelicht.

Invullen schadeformulier

Bij het invullen van het schadeformulier vermeld je alle gegevens omtrent het ongeval, gegevens van jouw voertuig, de locatie van het ongeval, het voertuig van de tegenpartij, de gegevens van de tegenpartij, jouw eigen gegevens, een situatieschets van het ongeval en eventueel de gegevens van een getuige. Uiteindelijk ondertekenen jullie allebei het ingevulde schadeformulier. De achterkant kun je vervolgens rustig thuis invullen.

Belangrijk is dat je alle gegevens goed controleert. Controleer het kenteken van de tegenpartij en vooral of de situatie klopt. Als je het schadeformulier ondertekent, maar je het eigenlijk niet eens bent met wat er is ingevuld, kan dit voor grote gevolgen zorgen bij de erkenning van de aansprakelijkheid.

Een ingevuld en ondertekend schadeformulier is een van de weinige bewijsmiddelen om je schade verhaald te krijgen. Een door beide partijen ondertekend schadeformulier wordt als een onderhandse akte bedoeld op grond van art 156 rv en levert op grond van artikel 157 lid 2 rv dwingend bewijs op. Indien de aansprakelijkheid wordt afgewezen en je een procedure bij de rechter start, zal een schadeformulier als leidend bewijs worden gezien. Het is dan aan jou om tegenbewijs te leveren. Onderteken dus nooit maar dan ook nooit het schadeformulier als je het niet eens bent met de situatieschets en beweringen van de ander.

Tips voor direct na het ongeval

Direct na het ongeval is het voordelig om foto’s te maken van de situatie en de schade. Foto’s kunnen ter onderbouwing dienen om uiteindelijk jouw gelijk te halen. Indien de situatieschets tussen jou en de tegenpartij erg van elkaar verschillen, kan een getuige hierbij een groot verschil maken. Aan een verklaring van een onafhankelijke en onpartijdige getuige hechten de verzekeraars veel waarde. Vraag daarom meteen naar contactgegevens als een getuige het ongeval heeft zien gebeuren.

Indien jij en de tegenpartij alleen de contactgegevens uitwisselen, kan er later nog een schadeformulier worden ingevuld. Toch blijkt uit ervaring dat dit op een later tijdstip vaak niet meer gebeurt. Probeer dus altijd ter plaatse een schadeformulier in te vullen. Zonder schademelding kunnen verzekeraars de schade namelijk niet in behandeling nemen.

Belangenbehartiger inschakelen

Ben je betrokken geraakt bij een verkeersongeval? Zelf kun je al een heel eind komen om te zorgen dat het schadeformulier juist wordt ingevuld. Toch is het fijn als een belangenbehartiger voor de verdere afhandeling van de schade zorg kan dragen. Het verhalen van schade en de hoogte hiervan kan tot discussie leiden. Deze discussie kan je beter laten voeren door iemand met een juridische achtergrond, dit om de schade compleet te verhalen. Schade24 is zo’n belangenbehartiger die je graag helpt bij het schadeverhaal. Voor meer informatie kun je kijken op onze website www.schade24.com of neem telefonisch contact met ons op via het nummer 024 6793842. Bovendien verhalen wij de schade kosteloos voor jou.

  • All
  • Voertuigschade

Claim via WhatsApp

Het is volledig gratis en veilig