De arbeidsongeschiktheidsverzekering

Admin
Gemeenschappelijk handelaar
2 min leestijd

Het zelfstandig ondernemerschap is voor velen een aanlokkelijk fenomeen. Er zitten namelijk verschillende voordelen aan verbonden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gegeven dat je als zelfstandig ondernemer geen bevelen van boven hoeft op te volgen. En je zelf je eigen tijd kan indelen. De keerzijde van de medaille is echter dat je als zelfstandige geen sociale zekerheid hebt. In het geval dat je onverwachts arbeidsongeschikt raakt lichamelijk letsel heb je geen sociale zekerheid. Indien bij zo’n ongeval sprake is van een aansprakelijke wederpartij, kun je het ontstane inkomensgat opvullen met het schadebedrag dat je van deze ontvangt. Als evenwel sprake is van een eenzijdig ongeval. Waarbij er geen aansprakelijke wederpartij in het spel is, ben je genoodzaakt om je inkomstenderving zelf op te vangen.

Veel zelfstandigen beschikken over een zogenaamd ‘noodpotje’ voor financieel moeilijke tijden. Doch de praktijk leert dat de bodem van dit potje sneller in zicht komt dan je lief is. In deze blog wil ik je graag uitleggen hoe je je kunt wapenen tegen verlies aan verdienvermogen door arbeidsongeschiktheid als zijnde zelfstandige.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Sedert de afschaffing van de WAZ in 2004 bestaat er voor zelfstandigen geen financieel vangnet van overheidswege bij inkomensverlies ten gevolge van arbeidsongeschiktheid meer. Je bent thans als zelfstandige toegewezen aan het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De arbeidsongeschiktheidsverzekering, afgekort als AOV. Biedt de zelfstandige financiële zekerheid bij verlies aan verdienvermogen vanwege tijdelijke dan wel duurzame arbeidsongeschiktheid als gevolg van onder andere opgelopen letselschade. De verzekerde betaalt jaarlijks een overeengekomen bedrag aan premie aan de verzekeringsmaatschappij waarbij de verzekerde de arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft afgesloten. Op deze wijze is de zelfstandige te allen tijde verzekerd van een inkomen gedurende het tijdsbestek dat deze slachtoffer is van derving van verdienvermogen wegens arbeidsongeschiktheid.

In weerwil van de besproken voordelen die de AOV voor zelfstandigen biedt, leert de ervaring dat veel zelfstandigen geen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben afgesloten. De redenen hiervoor zijn divers. Een groot aantal zelfstandigen is van mening dat de kosten van de premie niet opwegen tegen de baten van het afsluiten van een AOV of beschikken simpelweg niet over de geldelijke middelen om de jaarlijkse premie te kunnen betalen. Deze groep zelfstandigen ziet derhalve geen heil in het afsluiten van een AOV.

Schade24

Desalniettemin bestaat de kans dat je als zelfstandige onverhoopt slachtoffer wordt van letselschade. Ongeacht of je nu behoort tot de groep zelfstandigen met een AOV dan wel zonder een AOV. In dat geval kun je altijd contact opnemen met een van de letselschade-experts van Schade24. Wij zijn op werkdagen telefonisch te bereiken op telefoonnummer 024-6793842. Daarnaast is het mogelijk om een e-mailbericht te sturen naar info@schade24.com.

  • All
  • Bedrijfsongeval