Kinderen zonder toestemming in een auto laten rijden

Je auto uitlenen, het lijkt iets vanzelfsprekend. Iedereen doet het wel eens aan een vriend, vriendin, familielid of buurman. Het lijkt iets onschuldigs en in de praktijk zal dat ook vaak het geval zijn. Helaas komt het ook wel eens voor dat deze persoon schade rijdt met uw auto. Deze schade wordt in principe gewoon vergoed (mits het onder de dekking van uw verzekering valt). Maar wat als uw kind de auto meeneemt zonder dit te vragen en achteraf ook nog blijkt dat uw kind geen rijbewijs heeft?

Joyriding

Het rijden in de auto van iemand anders zonder daar toestemming voor te hebben gevraagd, of het rijden in een auto zonder geldig rijbewijs wordt ook wel joyriding genoemd. Daarbij is het belangrijk om te vermelden dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen kinderen die de auto van hun ouders meeneemt zonder medeweten van de ouders en kinderen die de auto van hun ouders meeneemt met medeweten van de ouders. Indien de ouders toestemming en/of medeweten hebben van het rijden in de auto, zal er uiteindelijk aansprakelijkheid gelden voor de ouders. Uiteraard gaat het hierbij vaak om kinderen die de leeftijd van achttien jaren nog niet hebben bereikt.

Straf/maatregel

Het zal u niet verbazen dat joyriding strafbaar is gesteld in de Wegenverkeerswet. In art. 11 Wvw staat de term joyriding nogmaals uitgelegd. Voor het strafbaar stellen van joyriding is allereerst vereist dat de verdachte opzettelijk en zonder toestemming gebruik heeft gemaakt van het voertuig. Zoals hierboven al geschreven, wordt er dus een belangrijk onderscheid gemaakt tussen twee situaties. Echter is voor de bewezenverklaring van opzet de voorwaardelijke opzet al voldoende. Het gaat dan om de vraag of de bestuurder wist of bewust het risico heeft genomen om zonder toestemming de auto van zijn ouders mee te nemen.

In art. 176 lid 2 Wvw staat een maximale straf geschreven van ten hoogste zes maanden of een geldboete van de derde categorie. Voor het bepalen van de straf wordt uiteraard rekening gehouden met alle omstandigheden van het geval. Zo kan bepalend zijn hoe oud de verdachte (in het geval van dit voorbeeld dus vaak nog een kind) is; of er schade aan de auto en/of andere zaken is toegebracht; of er sprake is van letsel bij de verdachte en/of andere personen en of er eventuele andere zwaarwegende factoren zijn. Opmerking dient te worden gemaakt dat de straf vaak hoger uitvalt indien er sprake is van een ongeval.

Medeplegen

Het kan natuurlijk zijn dat de verdachte niet alleen handelde. Hoewel degene die het voertuig bestuurt vaak gezien wordt als verdachte, kunnen ook de overige inzittenden worden vervolgd voor het rijden zonder toestemming. Dit wordt ook wel het medeplegen van een strafbaar feit genoemd. Indien de inzittenden wisten en/of zich bewust waren van het feit dat er werd gereden zonder toestemming. Dan kunnen ook zij verantwoordelijk worden gehouden voor de mogelijke gevolgen.

Trek direct aan de bel

Het is belangrijk dat u direct ingrijpt als u ziet dat er mogelijk sprake is van joyriding. Mocht u vragen hebben over joyriding en/of andere vragen hebben, neemt u dan contact op met ons kantoor.

Een opstalverzekering, wat is dat precies?

Er bestaan een heleboel verzekeringen, waardoor je soms door de bomen het bos niet meer ziet. In dit artikel wordt ingegaan op de opstalverzekering; wat is een opstalverzekering, is het verplicht, wat dekt een opstalverzekering wel en wat niet en welke verschillende soorten bestaan er?

Wat is een opstalverzekering?

Een opstalverzekering is een verzekering die schade aan de opstal dekt. Onder de opstal valt alles wat echt vastzit aan je huis, zoals bijvoorbeeld het dak, de regenpijp, leidingen, centrale verwarming, de badkamer, keuken en het toilet. Deze schade kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door brand, inbraak, blikseminslag of waterschade. Een groot aantal mogelijke schadeoorzaken is verzekerd bij een deze verzekering. Een andere benaming voor een opstalverzekering is woonhuisverzekering.

Is het verplicht?

Een opstalverzekering is wettelijk gezien geen verplichte verzekering, maar wanneer er een hypotheek is verstrekt, stelt de bank een opstalverzekering verplicht. De reden hiervoor is dat je huis het onderpand is van de lening. Als het huis afbrandt, is het onderpand van de bank ook weg. Daarom is het ook logisch dat de bank het afsluiten van een deze verzekering verplicht stelt. Het beschermt de waarde van je woning. Bij een huurwoning sluit de verhuurder meestal de opstalverzekering af.

Wat dekt een opstalverzekering?

De verzekering keert uit wanneer je huis getroffen wordt door:
– brand- en of blusschade
– rook-en roetschade
– wateroverlast (een dijkdoorbraak valt hier niet onder)
– blikseminslag
– schade door ontploffing
– storm
– inbraak en diefstal
– neerslag en vorst.

En wat dekt het niet?

Indien je zelf schade aan je huis veroorzaakt, valt dit niet onder de basisdekking. Ook schade aan spullen in je huis valt niet onder deze verzekering. Daarvoor kun je een inboedelverzekering afsluiten.

Verschillende soorten bestaan er?

Bij het afsluiten van een opstalverzekering kun je kiezen tussen een basisdekking of all-in/allrisk. Allrisk betekent dat vrijwel elke oorzaak van schade is verzekerd, ook als je de schade per ongeluk zelf veroorzaakt. Als je bijvoorbeeld iets laat vallen waardoor je tegelvloer beschadigt, is dit ook verzekerd. Daarnaast kan je ook nog een glasverzekering afsluiten. Een opstalverzekering vergoedt schade aan glas die is ontstaan door brand, storm, hagel of inbraak. Wil je ook verzekerd zijn als ruiten breken door jezelf of bijvoorbeeld je buurmeisje die een bal door de ruit schiet, sluit dan een glasverzekering af. Controleer altijd je polisvoorwaarden om precies te zien wat er onder de dekking van jouw verzekering valt.

Ben je nieuwsgierig geworden? Je kunt altijd vrijblijvend een afspraak maken met een van onze letselschadejuristen. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag te bereiken op ons telefoonnummer 024-6793842. Daarnaast is het altijd mogelijk om een e-mailbericht te sturen naar info@schade24.com of je schade online te melden.

De WA-cascoverzekering

In mijn vorige blog heb ik de WA-verzekering uitgebreid besproken. Zoals je wellicht hebt kunnen vernemen, dekt de WA-verzekering bij aansprakelijkheid enkel de schade van een derde ten gevolge van een auto-ongeval. Je eigen voertuigschade wordt niet gedekt door middel van een WA-verzekering. De schade bij auto-ongelukken kan behoorlijk groot zijn. Daarom is het een verstandige keuze om een zogenaamde WA-cascoverzekering af te sluiten. In deze blog wil ik je graag meer vertellen over de WA-cascoverzekering.

Wa-cascoverzekering

De WA-cascoverzekering is de uitgebreidste autoverzekering op de verzekeringsmarkt. Ze staat ook bekend onder de naam: ‘allriskverzekering’. Dit begrip insinueert dat de verzekering alle risico’s dekt. Dit is echter onjuist: je eigen letselschade ten gevolge van een door jou veroorzaakt auto-ongeluk wordt niet door een WA-cascoverzekering gedekt. Daarvoor is de SVI of SVO in het leven geroepen, welke ik in mijn voorgaande blogs uitvoerig besproken heb. De WA-cascoverzekering dekt louter de schade aan het schadeveroorzakende voertuig zelf, het casco. Daarbij dekt een WA-cascoverzekering schade aan het WA-cascoverzekerde voertuig ten gevolge van onder andere brand, diefstal, slippen en te water raken.

Schade24

Ondanks de dekking welke een WA-cascoverzekering biedt, blijft de kans prominent aanwezig dat je zelf letselschade oploopt bij een zelf veroorzaakt auto-ongeval. Als je in dat geval geen SVI hetzij SVO hebt afgesloten, kun je in bepaalde gevallen deze verworven letselschade verhalen op een tegenpartij. De bekwame letselschadejuristen van Schade24 kunnen jouw situatie kosteloos beoordelen op haalbaarheid. Je kunt te allen tijde een afspraak maken met een van de letselschadejuristen van Schade24. Wij zijn op werkdagen van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 024-6793842. Tevens is het altijd mogelijk om een e-mailbericht te sturen naar info@schade24.com.

Schade melden? Dat kan kosteloos bij Schade24!

WA-verzekering

De aanschaf van je eerste auto brengt veel teweeg. Je hoeft bijvoorbeeld niet meer in de regen naar je werk te fietsen. Bovendien ben je door het bezitten van een auto een stuk mobieler. Naast deze aantrekkelijke voordelen van het autobezit zadelt het je ook met extra kostenposten op. Denk hierbij alleen al aan brandstofkosten en de periodieke APK. Bovendien is iedere autobezitter op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen verplicht om zijn voertuig te laten verzekeren op straffe van een geldboete en het geen gebruik mogen maken van het onverzekerde voertuig.

De ervaring leert dat bij een auto-ongeval de schade dikwijls van zeer ernstige aard is. Doordat een auto simpelweg een grotere schade kan veroorzaken dan bijvoorbeeld een fietser. Zwaar lichamelijk letsel alsmede ernstige voertuigschade zijn jammer genoeg geen ondenkbare gevolgen van dit soort ongelukken. Indien je dan als aansprakelijke partij zijnde de schade van de benadeelde dient te vergoeden, ben je duur uit. Derhalve heeft onze wetgever bepaald dat ieder motorvoertuig verplicht verzekerd dient te zijn door middel van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, beter bekend als de WA-verzekering. In mijn voorgaande blogs heb ik je informatie verschaft omtrent vele verschillende soorten verzekeringen zijn. Het is nu de beurt aan de WA-verzekering om de revue te passeren.

WA-verzekering

Laat ik allereerst een wijdverbreid misverstand uit de wereld helpen. Een WA-verzekering is niet hetzelfde als een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). In tegenstelling tot een WA-verzekering is het afsluiten van een APV niet verplicht, indien je in het bezit bent van een gemotoriseerd voertuig, Bovendien is de premie van een WA-verzekering in de regel hoger dan die van een AVP. Nu je op de hoogte bent van de belangrijkste verschillen tussen een WA-verzekering en een AVP, wil ik je graag uitleggen hoe een WA-verzekering werkt. Wanneer je een ongeval veroorzaakt waarbij een derde schade oploopt, loop je aanmerkelijk de kans dat je door deze aansprakelijk voor hun schade wordt gesteld. Indien je de aansprakelijkheid erkent, rust automatisch de juridische verplichting op je om de schade van de ander te vergoeden.

Bij een WA-verzekering treedt de verzekeraar waarbij je de WA-verzekering hebt afgesloten op als de aansprakelijke partij en zorgt er dan voor dat de geleden schade van de tegenpartij vergoed wordt. Deze schade kan bestaan uit onder andere opgelopen letsel- en voertuigschade. Een WA-verzekering dekt louter alleen de schade van de ander bij een ongeval. Indien je gedekt wilt zijn voor alle schade van een ander alsmede voor je eigen voertuigschade, biedt de WA-cascoverzekering uitkomst. Dit type verzekering zal ik in mijn volgende blog behandelen.

Schade24

Zoals ik eerder gezegd heb is de kans op ernstig lichamelijk letsel groot bij een auto-ongeval. Ik kan me goed voorstellen dat je, indien je letselschade hebt opgelopen, niet goed weet welke stappen je dient te doorlopen teneinde de WA-verzekeraar van de veroorzaker aansprakelijk te stellen en uiteindelijk je letselschade vergoed te krijgen. De gespecialiseerde en vakkundige juristen van Schade24 willen je graag uit de brand helpen. Schade24 is tijdens werkdagen te bereiken onder telefoonnummer 024-6793842. Daarnaast kun je altijd een e-mailbericht sturen naar info@schade24.com.

Rechtsbijstandverzekering

Zoals je uit mijn voorgaande blogs hebt kunnen opmaken, zit een ongeluk waarbij je fysiek letsel oploopt in een klein hoekje. Men dient zich te realiseren dat een ongeval met letselschade als gevolg altijd en overal op de loer ligt. Je kunt namelijk letsel oplopen door een verkeersongeval, door nalatigheid van je werkgever en zelfs door nalatigheid van de gemeente waarin je woonachtig bent. Als slachtoffer van letselschade kom je dikwijls ongewild in een juridische molen terecht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gegeven dat je de schuldige partij aansprakelijk dient te stellen alvorens je je letselschade op haar kunt verhalen. Als de tegenpartij uiteindelijk haar aansprakelijkheid heeft erkend, dient zich het volgende probleem aan: de begroting van de letselschade.

Ik kan me voorstellen dat je er alleen niet uitkomt bij dit soort conflicten. Je hebt behoefte aan iemand met gedegen juridische kennis. Goede raad is echter duur en indien je niet onder het bereik van de Wet op de rechtsbijstand valt, kan een geding als eerder beschreven een dure grap worden. Bovendien is de kans aanwezig dat je bij het verliezen van een gerechtelijke procedure veroordeeld wordt tot betaling van de proceskosten van de tegenpartij. In deze blog wil ik je graag te kennen geven hoe je torenhoge kosten bij gerechtelijke twisten kunt voorkomen.

Rechtsbijstandverzekering

Indien je niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, kun je een zogenaamde rechtsbijstandverzekering afsluiten. Door middel van een rechtsbijstandverzekering word je de mogelijkheid geboden om juridische bijstand te krijgen bij rechtelijke geschillen. Deze juridische ondersteuning kan bestaan in geld of in natura. Bij juridische hulp in geld stelt de rechtsbijstandsverzekeraar een bepaald bedrag beschikbaar aan zijn verzekerde, waarmee de verzekerde een advocaat dan wel een jurist naar eigen believen kan inschakelen. Bij juridische bijstand in natura heeft de verzekerde de keuze om de hulp in te schakelen van een advocaat. Hetzij een jurist welke in dienstbetrekking van de rechtsbijstandsverzekeraar werkzaam is.

Voor een rechtsbijstandverzekering is de verzekerde in vele gevallen een maandelijkse premie verschuldigd aan de rechtsbijstandsverzekeraar. Deze premie is gebaseerd op onder andere je persoonlijke situatie, de specifieke voorwaarden die de rechtsbijstandsverzekeraar kenmerken en de omvang van de dekking van de rechtsbijstandverzekering. Vele rechtsbijstandverzekeraars verlenen dekking tegen vrijwel alle soorten juridische geschillen waar de verzekerde in terecht kan komen. Er zijn ook aanbieders op de verzekeringsmarkt welke geen dekking verlenen tegen bijvoorbeeld gedingen waarbij letselschade aan de orde is. De verzekerde heeft in die gevallen de keuze om dit soort geschillen wel mee te laten verzekeren, waarvoor hij of zij een extra bedrag aan premie dient te voldoen.

Schade24

Het blijkt al met al dat een rechtsbijstandverzekering vele voordelen kent, indien je geen aanspraak kunt maken op gefinancierde rechtsbijstand. Nochtans kan ik me bedenken dat er lieden zijn die niet zitten te wachten op het afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering. Waarvoor je iedere maand een geldsom aan premie aan verschuldigd bent. Zoals je ondertussen wellicht weet, is de kans dat je letselschade oploopt zeer achtenswaardig. Indien je in die omstandigheid geen rechtsbijstandverzekering hebt afgesloten, val je tussen wal en schip. Schade24 biedt de oplossing voor deze kwestie. Wij brengen namelijk geen kosten in rekening voor juridische bijstand bij opgelopen letselschade. Schade24 verhaalt de kosten welke zij maakt op de verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijke wederpartij.

Ben je nieuwsgierig geworden? Je kunt altijd vrijblijvend een afspraak maken met een van onze letselschadejuristen. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag te bereiken op ons telefoonnummer 024-6793842. Daarnaast is het altijd mogelijk om een e-mailbericht te sturen naar info@schade24.com of je schade online te melden.

SVO – Schadeverzekering opzittende

De scooter is nog steeds een geliefd voertuig in Nederland. Begin 2019 telde Nederland circa 457000 geregistreerde scooters. De scooter is snel en goedkoper qua onkosten ten opzichte van de auto. Nu is het niet verwonderlijk dat door het hoge aantal scooterbezitters ook veel ongevallen plaatsvinden. Niet enkel ongevallen waar een andere verkeersdeelnemer bij betrokken is; eenzijdige ongevallen komen daarnaast regelmatig voor. Denk hierbij aan het voorbeeld dat je ’s winters met je scooter onderuitgaat door het gladde wegdek. In dat geval ben je zelf aansprakelijk voor de schade die je oploopt en de schade van de eventuele opzittenden. Dit kan erg in de papieren lopen, zeker in het geval dat het ongeval letsel tot gevolg heeft. In deze blog over schadeverzekering opzittende, wil ik je graag uitleggen hoe je het beste om kunt gaan met deze problematiek.

Schadeverzekering opzittende

In gevallen zoals deze bestaat de zogenaamde schadeverzekering opzittenden. De schadeverzekering opzittenden, dikwijls afgekort als SVO, is eenzelfde soort verzekering als de SVI, welke in mijn vorige blog aan de orde is gekomen. Het verschil zit hem in dat de SVO bedoeld is voor tweewielers, terwijl de SVI is uitgevonden voor vierwielers. Daartegenover is de overeenkomst met de SVI dat als je in persona een enkelzijdig ongeval aanricht, je de daardoor ontstane letselschade kunt verhalen bij de verzekeraar, waar je de SVO bij bent aangegaan. Deze verzekeraar doet zich dan voor als de tegenpartij die aansprakelijk is voor de door jou en zo nodig aanwezige opzittenden opgelopen letselschade.

Schade24

Al met al blijkt dat de kans op een scooterongeluk net zo aanzienlijk is als de kans op een auto-ongeluk. Indien jij de tegenslag hebt, dat je slachtoffer bent geworden van een eenzijdig scooterongeval en je weet geen raad met deze vervelende situatie, schroom dan niet om vrijblijvend een afspraak te maken met een van onze letselschadespecialisten van Schade24. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 te bereiken op telefoonnummer: 024-6793842.

Je kunt ook een e-mailbericht sturen naar info@schade24.com of meld direct je schade!

SVI – Schadeverzekering inzittende

Stel je voor: het is vrijdagavond. Je hebt een lange en intensieve werkweek achter de rug en je bent onderweg naar huis. Je bent collegiaal van aard en dus heb je een aantal van je collega’s een lift aangeboden. Ze accepteerden jouw vriendelijke geste maar al te graag; het is slecht weer en ze beschikken allen niet over een auto. Jullie zijn net vertrokken, maar je merkt dat je oogleden steeds zwaarder worden. Op een gegeven moment verlies je even je aandacht voor de weg en voordat je er erg in hebt, heb je eigenhandig je auto vakkundig in een boom geboord. De schade is enorm: niet alleen is je auto total loss, ook je vakgenoten incluis jezelf hebben aanzienlijk letsel opgelopen. Naast het feit dat je dit jezelf nooit zal vergeven, ontstaat er een ander probleem: de afwikkeling van de opgelopen schade. Nu sprake is van een eenzijdig verkeersongeval, draag je zelf de aansprakelijkheid met betrekking tot je eigen schade en de schade van je medepassagiers. De schadebedragen kunnen in gevallen als in mijn zelfbedachte casus behoorlijk oplopen. In deze blog over Schadeverzekering inzittende wil ik je graag voorlichten om dit soort moeilijkheden te voorkomen.

Schadeverzekering inzittende

Voor voormelde aangelegenheden is de schadeverzekering inzittenden, gemakshalve afgekort als SVI, in het leven geroepen. De SVI dekt de aanwijsbare en daadwerkelijk schade van de bestuurder en inzittenden bij verkeersongelukken. Kort gezegd werkt een SVI als volgt: in het geval dat je een eenzijdig verkeersongeval veroorzaakt, kun je alle daardoor ontstane letselschade verhalen bij de verzekeringsmaatschappij, waar je de SVI bij hebt afgesloten. Dit assurantiekantoor treedt dan op als de tegenpartij die aansprakelijk is voor de door jou en de inzittenden opgelopen letselschade. Het begrip ‘letselschade’ heeft een ruim bereik. Niet alleen de medische kosten voor de behandeling van het letsel, maar ook de eventuele gevolgschade worden onder de term ‘letselschade’ geschaard. Denk hierbij bijvoorbeeld aan misgelopen inkomsten, omdat je tijdelijk uit de roulatie bent dan wel genoodzaakt moeten zijn om huishoudelijke hulp in te schakelen, omdat je zelf niet in staat bent om het huishouden op orde te houden.

Schade24

Het blijkt kortom dat een unilateraal auto-ongeluk in een klein hoekje zit. Zo’n ongeluk heeft verstrekkende gevolgen voor de slachtoffers hiervan. Mocht je de pech hebben dat je zoiets overkomt en je ziet door de bomen het bos niet meer, dan kun je te allen tijde vrijblijvend een afspraak maken met een van onze letselschadespecialisten van Schade24. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 te bereiken op telefoonnummer: 024-6793842. Daarnaast kun je altijd een e-mailbericht sturen naar info@schade24.com.

Wil je schade melden? Schade24 helpt je graag!