Admin
Gemeenschappelijk handelaar
4 min leestijd

Het gebruik van de mobiele telefoon is de laatste jaren enorm toegenomen. Steeds meer ongelukken in het verkeer vinden zijn oorzaak in het gebruik van de mobiele telefoon tijdens deelname aan het verkeer. Het is tijd om in te grijpen vond minister Van Nieuwenhuizen. Daarom heeft zij voorgesteld om de verkeersregels aan te passen, en met succes. 1 juli 2019 is het wellicht zo ver, een appverbod. Vanaf die datum is het waarschijnlijk verboden om te bellen of appen op de fiets. Een ingrijpende regel, die ongetwijfeld voor veel ophef gaat zorgen. Want mag je over een poosje nog stilstaand voor een stoplicht op je telefoon kijken? Hoe kom je op je bestemming aan als je niet meer mag navigeren met je telefoon op de fiets? Moet je straks echt stoppen en afstappen om een appje te versturen? En mag handsfree bellen dan wel nog? Het roept een hoop vragen op.

SWOR

De belangrijkste reden voor het verbieden van het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets, is dat het een grote afleiding is. Dit heeft negatieve effecten op het gedrag in het verkeer. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOR) heeft onderzoek gedaan naar afleidingen in het verkeer[1].

Verschillende typen afleiding

Er bestaan verschillende typen van afleiding. Allereerst bestaat er visuele afleiding, wat inhoudt dat een verkeersdeelnemer zijn ogen heeft gericht op iets anders dan zijn plaats op de weg. Ten tweede is er auditieve afleiding, bijvoorbeeld wanneer er wordt geluisterd naar muziek, waardoor de aandacht niet meer bij het verkeer is. Dan is er nog fysieke afleiding. Dit houdt in dat een verkeersdeelnemer fysiek daadwerkelijk met andere dingen bezig is dan het verkeer en het besturen van het voertuig. Denk aan het typen van een berichtje of het intoetsen van een telefoonnummer. Tot slot bestaat er cognitieve afleiding. Hier is sprake van wanneer een verkeersdeelnemer aan het dagdromen is, of wanneer zijn gedachten door bijvoorbeeld een gesprek met een passagier, ergens anders zijn dan bij het verkeer.

Deze verschillende typen afleiding doen zich vaak tegelijkertijd voor. Gezien het feit dat een appende fietser zowel visueel, fysiek als cognitief is afgeleid, ben ikzelf van mening dat het invoeren van een appverbod voor fietsers veel kan bijdragen aan het voorkomen en verminderen van gevaarlijke situaties in het verkeer.

Gedrag van afgeleide fietsers

Uit een ander onderzoek, verricht naar visuele strategieën van fietsers bij het uitvoeren van smartphonetaken in het verkeer[2], blijkt dat fietsers die op hun telefoon iets lezen of typen fietsen met een lagere snelheid dan gemiddeld. Ook zien ze sneller belangrijke zaken over het hoofd en vertonen ze vaker onveilig gedrag. Dat onveilige gedrag uit zich bijvoorbeeld in het oversteken van een weg, zonder naar links en rechts te kijken. Tijdens het typen van een berichtje kijken fietsers een stuk minder om zich heen en richten ze aanmerkelijk kortere blikken op het fietspad waarop ze fietsen. Ze slingeren dan ook aanzienlijk meer dan wanneer ze niet aan het typen zijn.

Wetsvoorstel

Op 1 februari is het wetsvoorstel voor een appverbod op de fiets naar de Tweede Kamer gegaan. Als de wet aangenomen wordt, gaat deze er als volgt uitzien.

Vanaf 1 juli 2019 is het vasthouden van een mobiele telefoon, bijvoorbeeld om te navigeren of een appje te sturen, tijdens het fietsen verboden. Dit appverbod geldt voor alle mobiele en elektronische apparaten voor communicatie- en informatieverwerking. Mobiele telefoons dus, maar ook muziekspelers vallen onder de regeling. Als u stilstaat mag u wel uw mobiele telefoon of een ander mobiel apparaat vasthouden en bedienen. Handsfree muziek luisteren of navigeren is ook toegestaan. Houdt u zich als fietser na ingang van de wet niet aan de regeling, dan riskeert u een boete van €95,-[3].

Schade 24 helpt je graag verder. Meld hier je schade!


[1]SWOV, ‘Afleiding in het verkeer’, SWOV-Factsheet juli 2018, www.swov.nl(zoek op afleiding in het verkeer).

[2]C. Ahlstrom e.a., ‘Bicyclists’ visual strategies when conducting self-paced vs. system-paced smartphone tasks in traffic’, Elsevier augustus 2016.

[3]Rijksoverheid, ‘Mag ik appen, bellen en naar muziek luisteren op de fiets?’, www.rijksoverheid.nl(zoek op wetsvoorstel mobiele telefoon), laatst geraadpleegd 3 maart 2019.

  • All
  • Voertuigschade