Welke soorten schade bestaan er?

Admin
Gemeenschappelijk handelaar
2 min leestijd

Wanneer het gaat over schade worden er vaak verschillende termen door elkaar gebruikt. Letselschade, materiële schade, immateriële schade, smartengeld, affectieschade en shockschade. Onder deze begrippen vallen allemaal verschillende schadeposten en vergoedingen. Wat is nu precies het verschil tussen deze termen?

Letselschade

Letselschade is de schade die voortvloeit uit lichamelijk of psychisch letsel dat is ontstaan door het toedoen van een ander. Vaak ontstaat letselschade door bijvoorbeeld een verkeersongeval, een bedrijfsongeval of een medische fout. Letselschade valt uiteen in twee soorten schade, namelijk materiële schade en immateriële schade.

Na een ongeval is er eigenlijk altijd sprake van materiële schade. Materiële schade is schade die direct in geld is uit te drukken. Veel kostenposten vallen onder deze term. U kunt denken aan de schade aan uw auto of fiets, de medische kosten die u heeft gemaakt, schade aan kleding, inkomensschade, vervoerskosten, studievertraging of bijvoorbeeld kosten voor huishoudelijke hulp.

Immateriële schade

Immateriële schade is schade die iemand lijdt in de vorm van pijn, verdriet, gederfde levensvreugde of geestelijk leed als gevolg van het ongeval. Hierbij kunt u denken aan angstgevoelens door het ongeval, het niet meer kunnen uitoefenen van een hobby, verdriet door bijvoorbeeld littekens of het gemis van sociale contacten. Deze schade is niet direct zichtbaar en valt niet eenvoudig concreet in geld uit te drukken. Andere termen die voor immateriële schade worden gebruikt zijn emotionele schade of psychische schade. De vergoeding van deze schade noemt men ook wel smartengeld. Het doel van deze vergoeding is verzachting en erkenning te bieden voor het aangedane leed.

Affectieschade

Affectieschade is gericht op nabestaanden en naasten van een slachtoffer met ernstig en blijvend letsel als gevolg van bijvoorbeeld een verkeersongeval, bedrijfsongeval, geweldsmisdrijf of een medische fout. Door de vergoeding van deze schade wordt tegemoet gekomen aan de behoefte van nabestaanden en naasten en de emotionele gevolgen van een ongeval voor hen.

Shockschade

Shockschade is ook niet gericht op het slachtoffer zelf, maar op degene die op schokkende wijze is geconfronteerd met een ongeval. Dit kan ter plekke zijn, of direct daarna. Een voorwaarde voor de vergoeding van shockschade is dat een psychiater dit bevestigd. De vergoeding van shockschade bestaat vervolgens uit materiële schade plus een bedrag aan smartengeld. Shockschade is niet eenvoudig aan te tonen.

Schade24 helpt je bij verschillende soorten schade

Heeft u een ongeval gehad en lijdt u hierdoor schade? Het is altijd slim om juridische hulp in te schakelen, zodat u precies weet waar u recht op heeft. Onze letselschadejuristen bij Schade24 kunnen u goed begeleiden bij dit proces. U kunt altijd contact opnemen met Schade24. Dit kan telefonisch, maar u kunt ook het online formulier invullen en één van onze letselschadejuristen zal u kosteloos benaderen om u te helpen bij het beoordelen van uw situatie en het verhalen van uw schade.

  • All
  • Letselschade
  • Stormschade
  • Voertuigschade