Welke gevolgen heeft corona bij de schaderegelingssector?

Admin
Gemeenschappelijk handelaar
2 min leestijd

Een virus waart door Europa, het virus van Wuhan. Ruim een maand geleden dachten velen nog dat het wel zou overwaaien. Zij hebben helaas ongelijk gekregen. Nederland behoort namelijk tot een der Europese landen met het hoogste mortaliteitscijfer ten opzichte van het coronavirus. Derhalve is van overheidswege besloten om enkele zeer drastische maatregelen te treffen om het aantal corona besmettingen in te dammen teneinde de zorgsector te ontlasten. Deze maatregelen betreffen onder andere het verbod op groepsvorming, het verbod op grootschalige evenementen en het advies om de komende dagen thuis te blijven. Deze vergaande maar onontbeerlijke maatregelen treffen alle leeftijdsgroepen van onze bevolking. Kinderen kunnen niet meer naar school; volwassenen kunnen niet meer naar hun werkplek en ouden van dagen mogen geen bezoek meer ontvangen, daar zij tot de meest kwetsbare groep behoren.

De corona-uitbraak heeft daarenboven nadelige gevolgen voor de economie. Vele middenstanders zien hun omzet dalen, doordat zij hun nering tijdelijk moeten sluiten of doordat zij simpelweg te weinig clientèle hebben, aangezien velen de adviezen braaf opvolgen. Het leven van alledag is kortom piepend en knarsend tot stilstand gekomen door het veredelde griepvirus.

Gevolg corona bij schaderegelingssector

Ook de schaderegelingssector merkt de gevolgen van de coronapandemie maar al te goed. Vele gelaedeerden hebben momenteel dikwijls andere dingen aan hun hoofd dan het regelen van hun schade. Tevens zijn vele medewerkers van assuradeurs met tijdelijk verlof dan wel werken zij thuis. Hierdoor zijn gelaedeerden en assuradeurs slechter bereikbaar en tot weinig actie bereid. Daarnaast worden huis- en kantoorbezoek aan en van benadeelden afgelast en opgeschort tot nader order teneinde infectie de kop in te drukken. Bovendien kampt de zorgsector met overbelasting. Daardoor worden ook bezoeken aan de huisarts en andere medisch specialisten uitgesteld. Daarbij hebben medisch specialisten ronduit geen tijd om medische informatie op te stellen, daar zij het thans te druk hebben met het grote aantal van hun patiënten, die het coronavirus heeft opgelopen. Door al deze ingrijpende gevolgen van de coronacrisis loopt ongelukkigerwijze de doorlooptijd van een schadezaak aardig op.

Schade24

Desalniettemin laat een ongeval waarbij men schade oploopt zich niet weerhouden door de gruwelen van het coronavirus. Ik kan mij voorstellen dat je als slachtoffer van onverhoopt opgelopen schade in deze moeilijke tijden noch tijd, noch zin hebt om je schade te verhalen op de aansprakelijke tegenpartij. In dat geval heb ik goed nieuws voor je. Schade24 staat ook in deze tijd voor je klaar om namens jou je schade te verhalen op de wederpartij. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag te bereiken op telefoonnummer 024-6793842. Daarnaast kun je een e-mailbericht sturen naar info@schade24.com.

Wil je schade melden? Schade24 helpt je graag!

  • All
  • Letselschade