Letselschade tijdens het helpen, wie betaalt de schade?

Admin
Gemeenschappelijk handelaar
3 min leestijd

Letselschade tijdens het helpen van een vriend

Stel u helpt uw vriendin met het verhuizen van een kast. Maar u loopt letselschade op doordat uw arm klem komt te zitten onder de kast. Bestaat er dan een mogelijkheid om deze schade te verhalen op uw vriendin. Zij gaf u de opdracht om de kast mee te verhuizen. In beginsel wordt er alleen een schadevergoeding uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering als de verzekerde op grond van de wet aansprakelijk is. Er moet daarom gekeken worden of er sprake is van een onrechtmatige daad op grond van artikel 6:162 BW. Mocht er sprake zijn van een onrechtmatige daad, dan is er een mogelijkheid tot schadevergoeding. In het verleden is er een uitspraak geweest van de Hoge Raad waarin ingegaan werd op het criterium ongelukkige samenloop van omstandigheden.

Het arrest de verhuizende zussen

Het arrest de verhuizende zussen is een bekend arrest onder de juristen. In dit arrest ging het over de volgende kwestie. Twee zussen genaamd Wendy & Monique helpen elkaar bij een verhuizing. Monique ging verhuizen en die had gevraagd of Wendy haar hierbij kon helpen. Ze had hier positief op gereageerd en hielp haar zus met het verhuizen van een kast. De kast stond beneden in de berging en moest verplaatst worden naar de woning. Ze probeerden de kast door de deur te draaien. Helaas verloor Monique tijdens het tillen haar evenwicht en hierdoor valt de kast uit haar handen. Doordat de kast valt loopt Wendy ernstig letsel op. Dat heeft tot gevolg dat de rechteronderarm van Wendy geamputeerd moet worden. Wendy stelt Monique op grond van artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad) aansprakelijk.

De Hoge Raad oordeelt uiteindelijk dat er in dit geval sprake is van een ongelukkig samenloop van omstandigheden. Hierdoor is de vordering die Wendy had op Monique afgewezen. De Hoge Raad geeft als uitleg dat gedrag alleen onrechtmatig is indien de mate van waarschijnlijkheid van een ongeval als gevolg van het gedrag zo groot is, dat de dader zich van dit gedrag had behoren te onthouden.

Concluderend is het dus alleen mogelijk om de letselschade vergoedt te krijgen als er bij een vriendendienst sprake is van een onrechtmatige daad. Dit is vaak niet het geval, want er is vaak sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. De vriend is alleen aansprakelijk als de kans op het ongeval als gevolg van de gedragingen van die vriend zo groot zijn, dat hij zich van dit gedrag had moeten onthouden.

Conclusie 

Uit het arrest van de verhuizende zussen komen we toch de conclusie dat er geen aansprakelijkheid erkend wordt bij een ongelukkig samenloop van omstandigheden. Mocht er echter wel sprake zijn van een onrechtmatige daad. Dan is er de mogelijkheid om een vriend aansprakelijk te stellen. Er is echter nog een tweede mogelijkheid om uw schade te vergoeden. Er is namelijk een mogelijkheid dat verzekeraars een bepaalde bepaling hebben opgenomen in hun polisvoorwaarden van hun aansprakelijkheidsverzekering. Op basis van deze bepaling is er een mogelijkheid tot het uitkeren van schadevergoeding bij het ontbreken van de aansprakelijkheid. Deze vergoeding is dan mogelijk als er net zoals in het arrest verhuizende zussen sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden bij vriendendiensten.

Wij adviseren u daarom om altijd de polisvoorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering in te zien. Mocht een dergelijke bepaling in de polisvoorwaarde staan. Dan is er een mogelijkheid om de schade die ontstaan is bij vriendendiensten toch vergoedt te krijgen.

Heeft u net zoals de zussen Wendy & Monique ook een situatie meegemaakt waarbij u letselschade heeft opgelopen tijdens het helpen van een vriend of vriendin? Neem contact op met Schade24 en vervolgens zal één van onze professionele letselschadejuristen u kosteloos helpen met het verhalen van uw schade.

  • All
  • Letselschade

Claim via WhatsApp

Het is volledig gratis en veilig