Letselschade op een feest

Admin
Gemeenschappelijk handelaar
3 min leestijd

Helaas is het festivalseizoen dit jaar nog niet van start gegaan door de coronamaatregelen, maar met de steeds betere cijfers van het RIVM hoopt toch iedereen er stiekem nog op dat er bepaalde festivals en feestjes vanaf september weer door mogen gaan. Mocht dit zo zijn, dan hebben de meeste feestgangers een leuke dag en gaan de voetjes van de vloer. Het kan echter zo zijn dat je tijdens het dansen struikelt over een blok van een hek of blijft hangen achter een scheerlijn van een tent. Het gevolg is dat er letselschade ontstaat en dat deze dag in het water lijkt te vallen. Wat nu? Wie is er aansprakelijk voor de schade en welke schade wordt vergoed? Lees verder voor antwoorden op deze vragen.

Burgelijk wetboek

In het burgerlijk wetboek staat dat elke organisator van een feest verplicht is zich te houden aan zijn of haar vergaande zorgplicht. Deze vergaande zorgplicht houdt in dat de organisator van het feest verantwoordelijk is voor een goed verloop van het feest en dat gevaarzetting zoveel mogelijk voorkomen moet worden.

Om de organisator toch aansprakelijk te kunnen stellen moet je kunnen aantonen dat de organisator onrechtmatig heeft gehandeld en dat dit hem verweten kan worden. We hebben het hier over de onrechtmatige daad die in artikel 6:162 van het burgerlijk wetboek staat. Om een succesvol beroep te kunnen doen op dit artikel moet er voldaan zijn aan de volgende vereisten:

– Er is schade bij de bezoeker van het feest
– Er moet een duidelijk verband zijn tussen de onrechtmatige daad en de schade van de bezoeker (een causaal verband)
– De onrechtmatige daad moet je kunnen toerekenen aan de organisator

Criteria Hoge Raad

Uit dit artikel kunnen we de vergaande zorgplicht van de organisator afleiden. Of de organisator dit artikel geschonden heeft moet er sprake zijn van gevaarzetting. De Hoge Raad heeft criteria gegeven om te kunnen beoordelen wanneer er sprake is van gevaarzetting:

– Hoe groot is de kans dat de bezoeker van het feest onoplettend en onvoorzichtig is?
– Hoe groot is de kans dat de bezoeker van het feest zo onoplettend en onvoorzichtig is, dat hieruit een ongeval ontstaat?
– Stel dat er een ongeval ontstaat, hoe ernstig kunnen de gevolgen van dit ongeval zijn?
– Hoe makkelijk was het voor de organisator om maatregelen te nemen, zodat ze dit ongeluk konden voorkomen?

Hieruit kunnen we dus afleiden dat organisatoren een grotere zorgplicht hebben zodra het feest dat ze organiseren gevaarlijker is. De bezoekers onoplettender en onvoorzichtiger zijn, de gevolgen van het ongeval groter zijn en het nemen van maatregelen eenvoudiger is. Organisatoren proberen onder deze aansprakelijk uit te komen door teksten op te hangen dat de organisatie niet aansprakelijk is voor opgelopen letsel. Na het lezen van deze blog weet u nu dat dit niet altijd waar is en dat organisatoren aansprakelijk zijn als zij zich niet hebben gehouden aan hun vergaande zorgplicht.

Hulp bij letselschade inschakelen

Heeft u laatst op een feest letselschade opgelopen en wil je weten of je recht hebt op letselschadevergoeding? Neem contact op met één van onze juristen en wellicht kunnen we u helpen. Schade24 heeft professionele juristen in dienst. Zij zijn bereid hun juridische kennis met u te delen en u zo goed mogelijk bij te staan.

  • All
  • Letselschade