Admin
Gemeenschappelijk handelaar
2 min leestijd

Ik hoef je niet meer te vertellen dat wanneer je in een situatie terecht komt, waarbij je letselschade oploopt, je vele kosten maakt. Men denkt bijvoorbeeld aan het direct moeten aanspreken van het eigen risico; medische kosten van een behandeling door een medisch specialist en het verlies aan verdienvermogen. De ervaring leert dat deze kosten aanzienlijk hoog zijn. De ervaring leert ook dat het bij sommige letselschadezaken erg lang kan duren, alvorens een eindregeling wordt getroffen. Ondertussen heb je dan al wel hoge kosten gemaakt. Is het wellicht mogelijk om een voorschot op het totale schadebedrag te verkrijgen? Deze vraag kan ik bevestigend beantwoorden. In deze blog wil ik je graag meer over de financiële steun vertellen.

Financiële steun

Een letselschadezaak wordt pas afgerond wanneer de benadeelde de medische eindtoestand heeft bereikt. Dit houdt in dat medisch specialisten het erover eens zijn dat er helaas geen verbetering meer zal optreden dan wel de benadeelde geheel hersteld is. Zoals eerder gemeld is, maakt je vóór die tijd al kosten. In dat geval is het mogelijk om een voorschot op het totale schadebedrag te verzoeken teneinde niet in financiële moeilijkheden te raken. Wanneer je om een voorschot verzoekt voor een bepaalde schadepost, dan dient deze aannemelijk gemaakt te worden. Met andere woorden: je dient te bewijzen dat deze kosten gemaakt zijn dan wel dat je hiervoor kosten gaat maken. Wanneer een verzoek tot verstrekking van een voorschot door de aansprakelijke wederpartij wordt toegewezen, wordt dit bedrag afgetrokken van het uiteindelijke schadebedrag. Een voorschot betreft namelijk een vooruitbetaling op het volledige schadevergoedingsbedrag.

Hulp nodig?

Een voorschot bied je kortom financiële steun, wanneer je betrokken bent geraakt bij een ongeval met letselschade tot gevolg. Door middel van deze vooruitbetaling kun je reeds gemaakte kosten voldoen zonder dat je krap bij kas komt te zitten. Ik begrijp dat het aanvragen van een voorschot op de slotbetaling als ingewikkeld kan zijn. Dit is niet geheel onterecht, aangezien het niet altijd duidelijk is ten aanzien van welke schadeposten je een voorschot kunt verzoeken. De deskundige letstelschadejuristen van Schade24 zoeken dit graag voor je uit. Je kunt hiervoor altijd contact opnemen met Schade24. Wij zijn op werkdagen van 9:00 tot en met 17:00 telefonisch te bereiken op telefoonnummer 024-6793842. Daarnaast kun je ons een e-mailbericht sturen via info@schade24.com.

  • All
  • Vergoedingen