Fraud detection in industry 4.0

As insurance fraud, we refer to false insurance claims that are intended to create benefits from an insurance process. However, while simple fraud can be identified as loss of a valuable and insurable item, an insured’s creativity is not limited by human nature. Planned accidents, for example a motorist braking suddenly and then being hit from behind, are very complex to be detected as fraud.

With the exception of the fact that today we are completely surrounded by digitization and technological advances that offer the possibility to enable signal processing in complex insurance processes, insurance agents are confronted with fraudulent claims that can be detected based on the following techniques:

• Analyze claim history
• Hiring private detectives or a special investigative agency
• Detecting suspicious billing
• Evaluating credit history
•  Internet check, for example social media
• Help from the general public

Cross-checks to detect patternsStatistical methods such as computer data, clustering and classification of the user profile are also known in fraud detection. However, the classic methods do not detect fraud specific to this technological era, as the novelties in technology offer additional opportunities to commit fraud. Cybercrime opens new doors to take advantage of these insurance processes as well.

From a customer perspective, fraud detection methods should not be time consuming so that genuine claims can be handled carefully and within a reasonable timeframe. The process of processing the claims is a very emotional one and so it is important that if an insured, for example, has lost a very valuable property, and thus suffers financial loss, he should not be put under the extra psychological pressure and stress by waiting for his or her promised reimbursement from the insurance company.

Industry 4.0 is accelerating technological evolution and removing at least some of the barriers that existed in the early days of computing due to limitations of memory, bandwidth, etc. Improvements in hardware and software infrastructures enable the development of self-study systems, the so-called artificial intelligence-based platforms. While IBM does this through machine-learning platform IBM Watson, the other technology giants such as Google and Facebook are also on the front line to provide solutions to complex problems such as claims processing and fraud detection.

Artificial intelligence and machines can process large amounts of data in a short period of time. While machine learning techniques can be trained to understand the characteristics of fraud, artificial intelligence can identify the pattern in the data and thus help identify fraudulent claims. We believe these new technology milestones are the game changer for claims management. Fraudulent cases can be recognized in the early process of claims handling and thus save a lot of costs from the insurance perspective. We are currently developing technologies to leverage data exploration and pattern recognition using machine learning techniques and neural networks to detect fraud in our claims management system. However, our focus is on improving the claims handling process so that the pressure on our customers who have suffered a real loss is reduced. The advantage of technology is that we can fully focus on each of our customers and make them feel safe in the digital process of processing their claim.

Letselschade wanneer u uw vriendin helpt, wie betaalt de schade?

Stel u helpt uw vriendin met het verhuizen van een kast en u loopt schade op doordat uw arm klem komt te zitten onder de kast. Bestaat er dan een mogelijkheid om deze schade te verhalen op uw vriendin die u de opdracht gaf om de kast mee te verhuizen. In beginsel wordt er alleen een schadevergoeding uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering als de verzekerde op grond van de wet aansprakelijk is. Er moet daarom gekeken worden of er sprake is van een onrechtmatige daad op grond van artikel 6:162 BW. Mocht er sprake zijn van een onrechtmatige daad, dan is er een mogelijkheid tot schadevergoeding. In het verleden is er een uitspraak geweest van de Hoge Raad waarin ingegaan werd op het criterium ongelukkige samenloop van omstandigheden.

 

Het arrest de verhuizende zussen

Het arrest de verhuizende zussen is een bekend arrest onder de juristen. In dit arrest ging het over de volgende kwestie. Twee zussen genaamd Wendy & Monique helpen elkaar bij een verhuizing. Monique ging verhuizen en die had gevraagd of Wendy haar hierbij kon helpen. Ze had hier positief op gereageerd en hielp haar zus met het verhuizen van een kast. De kast stond beneden in de berging en moest verplaatst worden naar de woning. Ze probeerden de kast door de deur te draaien. Helaas verloor Monique tijdens het tillen haar evenwicht en hierdoor valt de kast uit haar handen. Doordat de kast valt loopt Wendy ernstig letsel op en dat heeft tot gevolg dat de rechteronderarm van Wendy geamputeerd moet worden. Wendy stelt Monique op grond van artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad) aansprakelijk. De Hoge Raad oordeelt uiteindelijk dat er in dit geval sprake is van een ongelukkig samenloop van omstandigheden en hierdoor wordt de vordering die Wendy had op Monique afgewezen. De Hoge Raad geeft als uitleg dat gedrag alleen onrechtmatig is indien de mate van waarschijnlijkheid van een ongeval als gevolg van het gedrag zo groot is, dat de dader zich van dit gedrag had behoren te onthouden.

Concluderend is het dus alleen mogelijk om de letselschade vergoedt te krijgen als er bij een vriendendienst sprake is van een onrechtmatige daad. Dit is vaak niet het geval, want er is vaak sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. De vriend is alleen aansprakelijk als de kans op het ongeval als gevolg van de gedragingen van die vriend zo groot zijn, dat hij zich van dit gedrag had moeten onthouden.

 

Conclusie

Uit het arrest van de verhuizende zussen komen we toch de conclusie dat er geen aansprakelijkheid erkend wordt bij een ongelukkig samenloop van omstandigheden. Mocht er echter wel sprake zijn van een onrechtmatige daad dan is er wel een mogelijkheid om een vriend aansprakelijk te stellen. Er is echter nog een tweede mogelijkheid om uw schade te vergoeden. Er is namelijk een mogelijkheid dat verzekeraars een bepaalde bepaling hebben opgenomen in hun polisvoorwaarden van hun aansprakelijkheidsverzekering. Op basis van deze bepaling is er een mogelijkheid tot het uitkeren van schadevergoeding bij het ontbreken van de aansprakelijkheid. Deze vergoeding is dan mogelijk als er net zoals in het arrest verhuizende zussen sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden bij vriendendiensten. Wij adviseren u daarom om altijd de polisvoorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering in te zien. Mocht een dergelijke bepaling in de polisvoorwaarde staan, dan is er een mogelijkheid om de schade die ontstaan is bij vriendendiensten toch vergoedt te krijgen.

 

Heeft u net zoals de zussen Wendy & Monique ook een situatie meegemaakt waarbij u letselschade heeft opgelopen tijdens het helpen van een vriend of vriendin? Neem contact op met Schade24 en vervolgens zal één van onze professionele letselschadejuristen u kosteloos helpen met het verhalen van uw schade.

Letselschade op vakantie

Ondanks alle coronamaatregelen worden de Nederlanders toch al wat optimistischer omtrent alle maatregelen en heeft Spanje aangekondigd dat toeristen vanaf 1 juli weer welkom zijn. Een positief bericht voor alle vakantiegangers, maar wat nu als u letselschade oploopt tijdens uw vakantie, wat moet u dan doen en is uw reisverzekering dan wel genoeg? Op deze vragen zal ik u antwoord geven in deze blog.

 

Reisverzekering

Een reisverzekering is vaak niet voldoende om al uw schade te dekken. Bij letselschade komt vaak veel meer kijken dan alleen maar de schade van het ongeval namelijk. U heeft mogelijk verlies van arbeidsvermogen, kosten voor hulp in het huishouden en als u bijvoorbeeld in een rolstoel terecht komt, zal uw huis mogelijk moeten worden aangepast. Daarnaast is er nog schade die niet materieel is, maar juist immateriële schade. We hebben het hier dan over het smartengeld. Al deze schadeposten zijn kosten die meegenomen worden in de afwikkeling van uw letselschade. Uw reisverzekering dekt alleen niet al deze schadeposten. Ondanks dat uw reisverzekering deze kosten niet allemaal dekt, kan u deze kosten toch vergoed krijgen. Er is bij de letselschade vaak namelijk een andere partij betrokken bij de letselschade. U kan dan een letselschadeclaim indienen bij de andere partij die aansprakelijk is voor de geleden schade.

 

Een buitenlandse partij

Als u bij een verkeersongeval betrokken bent in het buitenland is het, net zoals in Nederland, van belang dat u weet wie de andere partij is. De kans dat dit op vakantie geen Nederlanders zijn is aanwezig. Als er Nederlanders bij het ongeval betrokken zijn is het Nederlandse recht van toepassing. Als de andere partij een buitenlandse partij is, is het recht van het land waar het ongeluk is gebeurd van toepassing. Voor slachtoffers is het over het algemeen lastig om hun schade te verhalen in het buitenland. Om dit te vergemakkelijken is er een Europese wet in het leven geroepen. Deze wet maakt het mogelijk om uw schade in Nederland te verhalen. Het is dan echter wel van groot belang dat u de gegevens van de tegenpartij weet.

 

Uw reisorganisatie is aansprakelijk

Als u schade oploopt in het buitenland en u hebt uw vakantie geboekt via een reisorganisatie, dan is het ook mogelijk om uw schade te verhalen bij de reisorganisatie. Dit is veel gemakkelijker dan bijvoorbeeld het hotel aansprakelijk stellen, want in dat geval moet u uw schade in het buitenland verhalen. Wanneer u uw schade verhaalt bij uw reisorganisatie, dan is het Nederlandse recht van toepassing. Het moet in dit geval wel gaan om schade waar uw reisorganisatie bij betrokken is. De tekortkoming in nakoming moet namelijk wel toerekenbaar zijn aan de reisorganisatie. Ook als de reisorganisatie mensen inhuurt, is het mogelijk om de schade die veroorzaakt is door deze personen te verhalen op de reisorganisatie. De tekortkoming moet dan nog steeds wel toerekenbaar zijn aan de reisorganisatie.

 

Tips

Als u in het buitenland betrokken bent bij bijvoorbeeld een verkeersongeval en letselschade oploopt is het handig om als dat mogelijk is de politie in te schakelen. De politie kan namelijk een proces-verbaal opstellen. Daarnaast is het ook handig om samen met de andere partij een schadeformulier in te vullen. U zorgt op deze manier al voor twee belangrijke documenten die handig zijn voor de verzekering. Ook is het verstandig om zelf foto’s te maken van het ongeval en de omgeving van het ongeval zodat er een goed beeld ontstaat van het ongeval. Concluderend: probeer alles te documenteren wat mogelijk is. Naast deze dingen is het natuurlijk ook handig om alles te documenteren wat het gevolg is van het ongeluk, dus ziektekosten, vervangend vervoer en alle andere kosten.

Het is naast deze zaken ook belangrijk om snel te handelen na het ongeluk. Als u te lang wacht kunnen uw rechten op het verhalen van de schade namelijk vervallen en kan er mogelijk bewijs verloren gaan.

Ondanks deze tips en het lezen van dit blog blijft het nog steeds lastig om uw schade vergoed te krijgen als uw schade ontstaan is in het buitenland. Zorg dat u deze tips volgt, maar wij begrijpen ook heel goed dat wanneer het ongeval in Nederland zou hebben plaatsgevonden dat voor veel extra stress zorgt. Het verhalen van de schade is namelijk een stuk gecompliceerder in het buitenland.

Heeft u een ongeluk meegemaakt in het buitenland en heeft u daardoor letselschade opgelopen. Neem gerust contact op met een van de professionele letselschadejuristen en stel al uw vragen!

Ontwikkelingen op medisch gebied: een zegen voor het welzijn?

Als je pakweg 500 jaar geleden ernstig ziek werd, had je in het algemeen een groot probleem. De gezondheidszorg was destijds nog niet in staat om je weer beter te maken. In de 19e en 20e eeuw ging de geneeskunde met rasse schreden vooruit. De ontdekking van Louis Pasteur dat er een verband bestaat tussen micro-organismen en ziekten bijvoorbeeld, gaf de aanleiding tot de ontwikkeling van geneesmiddelen tegen specifieke ziekten. Een echte doorbraak in de medische wetenschap was de ontdekking van het eerste algemeen bruikbare antibioticum penicilline door Alexander Fleming in 1928. Daarnaast werd in 1953 de basis gelegd van de moleculaire biologie en moderne genetica door de ontdekking van de structuur van DNA door James Watson en Francis Crick. Bovendien heeft de automatisering haar greep gekregen in de gezondheidszorg. Röntgenapparatuur, MRI-scanners en PET/CT-scanners bijvoorbeeld zijn niet meer weg te denken in een modern ziekenhuis. De ontwikkelingen op medisch gebied zijn kortom niet meer bij te benen.

 

Deze ontwikkelingen hebben het gevolg dat ziekten sneller opgespoord en genezen kunnen worden. Ook wordt hierdoor de zorg goedkoper, aangezien er minder mankracht nodig is om een patiënt te genezen en daarbij worden procedures eenvoudiger. De algehele levensverwachting en de kwaliteit van leven stijgen tevens door deze bloei. Naast deze voordelen kent de vooruitgang op medisch gebied ook een schaduwzijde. De werkgelegenheid in de medische sector neemt door steeds verdergaande automatisering in de zorg drastisch af. Van artsen wordt verwacht dat zij ook over voldoende ICT-kennis beschikken naast hun kennis op medisch gebied. Vele artsen voldoen hier niet aan, want ondanks dat medische procedures door geavanceerde apparaten steeds gemakkelijker worden, wordt de bediening van deze apparaten alsmaar complexer. Zeker wanneer deze mankementen vertonen. Ten slotte zal het aantal medische fouten niet afnemen door automatisering in de medische wereld, doordat apparatuur zijn eigen gebreken kent, zoals bijvoorbeeld storingen en niet adequaat kunnen reageren op situaties welke afwijken van de situaties waarop het apparaat is geprogrammeerd. In mijn volgende blog zal ik nader ingaan op deze problematiek.

 

Al met al kleven er zowel voordelen als nadelen aan de expansie op medisch gebied. Het kan geschieden dat je onbedoeld en onverwachts lichamelijk letsel oploopt door de medische vooruitgang hoe ambivalent dit ook moge klinken. Naast letselschade veroorzaakt door onder andere verkeersongevallen en weersomstandigheden behandelen de juristen van Schade24 ook letselschade welke je hebt opgelopen in een medische omgeving. Voor de specialisten van Schade24 is dit geen punt. Indien je nieuwsgierig bent geworden naar onze diensten, kun je altijd vrijblijvend een afspraak maken met Schade24. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 bereikbaar op telefoonnummer 024-6793842. Daarnaast is het mogelijk om ons een e-mailbericht te sturen via info@schade24.com.

Wie betaalt de kosten van belangenbehartigers?

De tegenpartij betaalt

Dat is een vraag die wij vaak te horen krijgen. Een veelvoorkomende misvatting is dat de cliënt zelf opdraait voor de kosten van belangenbehartigers. Zeker geen onlogische gedachte. Zij zijn immers degene die ervoor kiezen om ons in te schakelen. Echter, het tegendeel is waar. Het is de verzekeraar van de aansprakelijke tegenpartij die op moet draaien voor de kosten van belangenbehartigers. Dit worden ook wel de ‘kosten buiten rechte’ of ‘buitengerechtelijke kosten’ genoemd. Het zijn als het ware extra kosten die in het leven worden geroepen.

 

De wet

Volgens het systeem van de wet (o.a. artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek) is het mogelijk om de ‘redelijke kosten ter verkrijging of vaststelling van de vermogensschade’ náást de originele schadevergoeding vergoed te krijgen. Deze kosten die wij maken staan dus los van uw claim en worden daarom als apart onderdeel van de discussie bekeken. Dit zijn onder andere kosten als uurloon van onze medewerkers, de facturen voor de medische adviezen en onze kantoorkosten (denk aan huur van het pand, briefpapier en G/W/L). Zolang deze kosten ‘redelijk’ zijn, kunnen wij deze vergoed krijgen bij de verzekeraar van de tegenpartij. Als de verzekeraar aansprakelijkheid heeft erkend, heeft ú dus recht op een schadeclaim, maar krijgen wij ook het recht om onze kosten ook vergoed te krijgen.

 

No cure, no pay

Het systeem is wel ingesteld op de uitspraak ‘no cure, no pay’. Letterlijk vertaald: geen oplossing, geen betaling. Het spreekt redelijk voor zich: als u geen schadevergoeding krijgt, worden wij ook niet betaald. Wij lopen dus wel een risico bij het openen van een dossier. Daarom doen wij dus onze uiterste best om voor u een schadevergoeding te declareren.

 

Kosteloos

Bij sommige letselschadebehandelaars vragen ze een bepaald percentage van je schadevergoeding af te dragen. Echter, onze diensten zijn geheel kosteloos. Uw vergoeding is geheel voor u. Wij vinden dat dat hoort, omdat u deze schade hebt geleden en recht hebt om deze geheel vergoed te krijgen.

 

Bij Schade24 staan wij daarom altijd klaar om u kosteloos van dienst te zijn! Indien u in de laatste vijf jaar nog een ongeval heeft gehad, neem dan telefonisch contact met ons op via ons nummer. U zal dan worden geholpen door een van onze professionele juristen en die zullen alle zorg nodig bieden. Wie weet kunnen wij de door u geleden schaden dan wel vergoed krijgen!

CBS Statistieken verkeersongelukken 2019 bekend

Ieder jaar worden door het Centraal Bureau voor de Statistiek (hierna: CBS) de cijfers gepresenteerd over het aantal verkeersdoden. Deze statistieken geven inzicht in de vervoerswijze en leeftijd van de dodelijke verkeersslachtoffers en geven daarnaast weer waar deze ongelukken hebben plaatsgevonden.

 

Vervoerswijze

 

Als we kijken naar de cijfers van 2019 dan zien we op grond van cijfers van het CBS dat er in 2019 661 dodelijke slachtoffers zijn gevallen bij een verkeersongeval. Hier is sprake van een daling van 2,5% vergeleken met 2018. Als we kijken naar de vervoerswijze van deze slachtoffers dan zien we dat nog steeds dat de meeste slachtoffers inzittenden zijn van een personenauto, namelijk 237. We zien onder het aantal dodelijke slachtoffers die gebruik maken van de fiets een daling van 11%. De rest van de vervoerswijzen veranderen lichtelijk.

 

Leeftijd

 

Als we kijken naar de leeftijd van de dodelijke slachtoffers van verkeersongevallen, dan zien in alle leeftijdsgroepen een daling in het aantal verkeersdoden. Het opvallende is echter dat in de leeftijd 20 tot 40 jaar er een stijging is van bijna 25% van het aantal verkeersdoden. Daarnaast is ook duidelijk te zien in de tabellen van het CBS dat de helft van het aantal verkeerdoden 60 jaar of ouder is. Het aantal verkeersdoden in deze leeftijdscategorie is afgelopen jaar wel gedaald met 26 personen. De dodelijke slachtoffers in de leeftijdscategorie 60 jaar of ouder zijn ten opzichte van de andere leeftijdscategorieën relatief vaak betrokken bij een fietsongeval, terwijl de dodelijke verkeersslachtoffers jonger dan 60 jaar juist relatief vaak omkomen bij een auto-ongeval.

 

Regio

 

In de tabel van het CBS is duidelijk te zien dat de meeste dodelijke verkeersongevallen plaatsvinden in Noord-Brabant, om precies te zijn 142 in 2019. Dit is een daling van 8 personen, maar ligt nog steeds ver boven de 98 dodelijke verkeersslachtoffers in 2017. In Zeeland gebeuren de minst aantal dodelijke verkeersongevallen. In 2019 zijn er in totaal 13 mensen overleden door een verkeersongeval in Zeeland.

 

Bent u in de afgelopen periode betrokken geweest bij een verkeersongeval en heeft u letselschade opgelopen? Neem gerust contact op met één van de professionele juristen van Schade24 om erachter te komen of u recht heeft op letselschadevergoeding. Eén van onze juristen zal u voorzien van advies en als de schade te verhalen valt, zullen wij ervoor zorgen dat u een rechtvaardige letselschadevergoeding krijgt.

Scientia potentia est

De meeste studenten hebben het niet al te breed. Voor het studeren in spe ben je een aanzienlijk bedrag aan collegegeld kwijt om nog niet te spreken van het boekengeld. Verder vergt studeren een groot deel van je tijd, waardoor je minder in staat bent om te werken en daarmee een inkomen te kunnen generen. Indien je student zijnde de ruimte hebt gevonden om te kunnen werken, moet je vaak genoegen nemen met een bijbaantje, waar je nog maar net het minimumloon mee verdient. Daarnaast kan uiteraard de boog niet altijd gespannen zijn en wil je je schaarse vrije tijd optimaal benutten. Helaas gaat de zon voor niets op en derhalve ben je voor je broodnodige ontspanning tevens een bepaald geldbedrag kwijt. Voor vele studenten is het geld vaak al op voordat de maand voorbij is.

 

Wanneer je nu als student onverhoopt betrokken raakt bij een ongeval waarbij je letselschade oploopt, zit je gegarandeerd met de gebakken peren. Naast het fysieke en mentale leed dat je overkomt, loopt opgekomen letselschade behoorlijk in de papieren, terwijl je reeds een krappe bestedingsruimte hebt. Een onbelicht doch zwaarwegend gevolg van opgelopen letselschade door studenten is dat je hierdoor ook studievertraging kan oplopen. Hierdoor maak je nog meer kosten; je doet immers langer over je studie, waardoor je meer collegegeld kwijt bent. Daarnaast betreedt je door studievertraging op een later tijdstip de arbeidsmarkt. Je begint later dan je vooraf had gepland met het uitoefenen van het beroep waarvoor je al die jaren geleerd hebt.

 

Al met al blijkt dat je door opgelopen letselschade met diverse schadeposten te maken krijgt. Echter is voor veel studenten, indien ze met letselschade te maken krijgen, onduidelijk welke schade ze kunnen verhalen op de aansprakelijke wederpartij. De letselschadespecialisten van Schade24 staan studenten graag bij met het in kaart brengen van jouw specifieke schadeposten. Daarnaast bepalen wij of deze schadeposten juridisch verhaalbaar zijn op de tegenpartij. Je kunt vrijblijvend een afspraak maken met hen via telefoonnummer 024-6793842. Tevens kun je te allen tijde een e-mailbericht sturen naar info@schade24.com sturen.

Het hoofd boven water houden

Ik hoef je niet meer te vertellen dat wanneer je in een situatie terecht komt, waarbij je letselschade oploopt, je vele kosten maakt. Men denkt bijvoorbeeld aan het direct moeten aanspreken van het eigen risico; medische kosten van een behandeling door een medisch specialist en het verlies aan verdienvermogen. De ervaring leert dat deze kosten aanzienlijk hoog zijn. De ervaring leert ook dat het bij sommige letselschadezaken erg lang kan duren, alvorens een eindregeling wordt getroffen. Ondertussen heb je dan al wel hoge kosten gemaakt. Is het wellicht mogelijk om een voorschot op het totale schadebedrag te verkrijgen? Deze vraag kan ik bevestigend beantwoorden. In deze blog wil ik je hier graag meer over vertellen.

 

Een letselschadezaak wordt pas afgerond wanneer de benadeelde de medische eindtoestand heeft bereikt. Dit houdt in dat medisch specialisten het erover eens zijn dat er helaas geen verbetering meer zal optreden dan wel de benadeelde geheel hersteld is. Zoals eerder gemeld is, maakt je vóór die tijd al kosten. In dat geval is het mogelijk om een voorschot op het totale schadebedrag te verzoeken teneinde niet in financiële moeilijkheden te raken. Wanneer je om een voorschot verzoekt voor een bepaalde schadepost, dan dient deze aannemelijk gemaakt te worden. Met andere woorden: je dient te bewijzen dat deze kosten gemaakt zijn dan wel dat je hiervoor kosten gaat maken. Wanneer een verzoek tot verstrekking van een voorschot door de aansprakelijke wederpartij wordt toegewezen, wordt dit bedrag afgetrokken van het uiteindelijke schadebedrag. Een voorschot betreft namelijk een vooruitbetaling op het volledige schadevergoedingsbedrag.

 

Een voorschot bied je kortom financiële steun, wanneer je betrokken bent geraakt bij een ongeval met letselschade tot gevolg. Door middel van deze vooruitbetaling kun je reeds gemaakte kosten voldoen zonder dat je krap bij kas komt te zitten. Ik begrijp dat het aanvragen van een voorschot op de slotbetaling als ingewikkeld wordt ervaren. Dit is niet geheel onterecht, aangezien het niet altijd duidelijk is ten aanzien van welke schadeposten je een voorschot kunt verzoeken. De deskundige letstelschadejuristen van Schade24 zoeken dit graag voor je uit. Je kunt hiervoor altijd contact opnemen met Schade24. Wij zijn op werkdagen van 9:00 tot en met 17:00 telefonisch te bereiken op telefoonnummer 024-6793842. Daarnaast kun je ons een e-mailbericht sturen via info@schade24.com.

Van lenen komt wenen

Zoals je uit voorgaande blogs hebt kunnen vernemen, is bij een door een derde veroorzaakt verkeersongeval deze derde aansprakelijk voor de letsel- of voertuigschade welke je oploopt. In dat soort gevallen is de aansprakelijkheid voor de schade in het algemeen gemakkelijk aan te tonen. De aansprakelijkheidsvraag wordt complexer, indien sprake is van letsel- of voertuigschade dat veroorzaakt is door een voorwerp dat is uitgeleend aan de veroorzaker van de schade. In deze blog wil ik je graag uitleggen welke partij er in deze gevallen de aansprakelijkheid draagt voor de ontstane schade.

 

In beginsel is degene die eigenaar is van het schadeveroorzakende voorwerp aansprakelijk voor de schade. Indien bijvoorbeeld blijkt dat het voorwerp gebrekkig is, waardoor er een reële risico ontstaat op gevaarlijke situaties, is de uitlener aansprakelijk voor de schade welke het gebrekkige voorwerp veroorzaakt. De uitlener had zich ervan dienen te vergewissen dat het voorwerp bij normaal gebruik daarvan geen schade zou kunnen aanrichten.

 

Het kan voorkomen dat je het uitgeleende voorwerp niet gebruikt waarvoor het bedoeld is. Een enigszins bizar voorbeeld hierbij is dat je een schaar, welke je van de kapper om de hoek hebt geleend, gebruikt als tandenstoker. Wanneer je dan onverhoopt uitschiet met deze schaar en daardoor letselschade oploopt, kan de kapper stellen dat je de schaar niet op de wijze hebt gebruikt waarvoor zij bedoeld is, namelijk het bijknippen van hoofdhaar. In dat geval is sprake van ‘eigen schuld, dikke bult’ en ben je zelf aansprakelijk ten aanzien van je eigen schade.

 

De lener of de uitlener kunnen tevens de producent van het gebrekkige voorwerp aansprakelijk stellen. Op grond van artikel 6:185 van het Burgerlijk Wetboek is de producent aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in zijn product. Indien je bijvoorbeeld door een uitgeleende, gloednieuwe stofzuiger een elektrische schok krijgt, doordat binnenin het apparaat een verbinding verkeerd gesoldeerd is, kunnen jij en de eigenaar van de stofzuiger de producent van het apparaat aansprakelijk stellen voor de door jou opgelopen letselschade.

 

Al met al blijkt dat wie de aansprakelijke partij ten opzichte van jouw schade betreft niet altijd gemakkelijk te bepalen is. De schade-experts van Schade24 zijn bereid om jou te helpen met de zoektocht naar de aansprakelijke partij. Daarnaast zorgen zij ervoor dat je je schade vergoed krijgt. Het maken van een vrijblijvende afspraak met Schade24 is altijd mogelijk. Schade24 is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 024-6793842. Daarnaast is het te allen tijde mogelijk om een e-mailbericht te sturen naar info@schade24.com.

Vijf vaak voorkomende aanhoudende medische klachten na een verkeersongeval

Sommige slachtoffers van een verkeersongeval komen ongehavend uit de auto na een verkeersongeval, andere slachtoffers krijgen door een ongeluk klachten die nog jarenlang zullen blijven. In deze blog zijn vijf medische klachten uitgewerkt die kunnen ontstaan ten gevolge van een verkeersongeval en die langere tijd kunnen aanhouden.

 

Whiplash

Een whiplash kan veroorzaakt worden door een botsing en zorgt voor letsel aan de nek en/of rug. Als het hoofd krachtig naar achteren en daarna naar voren gaat, kan een verrekking ontstaan. De klachten die kunnen ontstaan door een whiplash zijn onder andere:

  • Pijn aan de nek (deze kan uitstralen naar de schouders en armen)
  • Klachten aan de onderrug
  • Pijn aan het hoofd
  • Problemen met in slaap vallen
  • Problemen met concentreren
  • Overgevoeligheid

 

Een van de nadelen aan de whiplash is dat het veel klachten kan veroorzaken, maar dat de whiplash medisch niet aantoonbaar is. Daarnaast kunnen de klachten ook vaak andere oorzaken hebben. Doordat een whiplash medisch niet aantoonbaar is, voelen slachtoffers met een whiplash zich vaak onbegrepen. Een whiplash kan namelijk wel voor (langdurige) beperkingen en soms wel voor levenslange klachten zorgen.

 

Verbrijzelde ledematen

Een verkeersongeval kan ervoor dat een ledemaat van u wordt verbrijzeld. Als u verbrijzelde ledematen heeft als gevolg van uw verkeersongeval is het mogelijk dat u meerdere keren geopereerd moet worden. Zodra alle operaties gedaan zijn, kan u beginnen aan een lang revalidatieproces. Mocht alles goed verlopen kan u na het revalidatieproces klachtenvrij zijn, maar verbrijzelde ledenmaten kunnen ook jaren na het verkeersongeval nog zorgen voor pijnklachten.

 

Hersenletsel

Een verkeersongeval kan tot gevolg hebben dat er bij het slachtoffer hersenletsel ontstaat. Hersenletsel dat veroorzaakt wordt door een verkeersongeval kan tot verschillende klachten leiden. Deze klachten kunnen daarnaast heel mild zijn, maar ook zeer ernstig. Net zoals bij een whiplash is het mogelijk dat er overgevoeligheid ontstaat, maar het kan ook tot geheugenverlies leiden. Daarnaast kan het zorgen voor verandering van het gedrag en verlamming van de spieren.

Milde klachten kunnen relatief snel na het ongeval stoppen, terwijl andere klachten nog jaren aanhouden of nooit meer weggaan. Vaak is het zo dat hoe ernstiger het letsel is, des te langer en meer klachten men overhoudt. Na ongeveer een jaar wordt duidelijk welke klachten er hoogstwaarschijnlijk voor altijd invloed zullen hebben op het leven van het slachtoffer. Het hoeft echter niet te betekenen dat deze klachten blijven, want er is altijd een mogelijkheid dat bepaalde klachten uiteindelijk toch nog verdwijnen.

 

Gecompliceerde botbreuken

Naast het verbrijzelen van ledematen is het ook mogelijk dat mensen hun botten niet verbrijzelend, maar breken. Als er sprake is van een gecompliceerde botbreuk is er een grotere kans op langdurige medische klachten, dan na een niet gecompliceerde botbreuk. Gecompliceerde botbreuken hebben vaker tot gevolg dat het slachtoffer van het verkeersongeval geopereerd moet worden. Het kan daarna soms weken duren voordat het bot weer lichtelijk belast mag worden. Na deze operatie volgt er een revalidatieproces wat maanden tot meer dan een jaar kan duren, waarna u pas weer soepel kan bewegen

 

Gescheurde pezen

Naast het breken van botten kan een verkeersongeval ook tot gevolg hebben dat er pezen scheuren. De revalidatieperiode is in dit geval afhankelijk van de ernst van het letsel. Als pezen volledig zijn gescheurd is er een mogelijkheid dat deze gehecht worden. Het is mogelijk dat u na het scheuren van uw pezen een brace krijgt of in het gips moet. Beide ingrepen hebben tot gevolg dat er een beperking is van de bewegingsvrijheid. Mocht het herstel voorspoedig gaan, is er een mogelijkheid om na een paar weken de pezen weer licht te belasten. Hier hebben we het dus nog niet over volledige belasting van de pezen, want dat kan zo een jaar duren.

Heeft u last van één van deze klachten sinds uw verkeersongeval en heeft u deze schade nog niet kunnen verhalen op de andere verkeersdeelnemer? Neem vrijblijvend contact op met een van de professionele juristen van Schade24 en wellicht kunnen wij u juridisch bijstaan.

Claim online

Het is volledig gratis en veilig