Wie betaalt de kosten van belangenbehartigers?

De tegenpartij betaalt

Dat is een vraag die wij vaak te horen krijgen. Een veelvoorkomende misvatting is dat de cliënt zelf opdraait voor de kosten van belangenbehartigers. Zeker geen onlogische gedachte. Zij zijn immers degene die ervoor kiezen om ons in te schakelen. Echter, het tegendeel is waar. Het is de verzekeraar van de aansprakelijke tegenpartij die op moet draaien voor de kosten van belangenbehartigers. Dit worden ook wel de ‘kosten buiten rechte’ of ‘buitengerechtelijke kosten’ genoemd. Het zijn als het ware extra kosten die in het leven worden geroepen.

 

De wet

Volgens het systeem van de wet (o.a. artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek) is het mogelijk om de ‘redelijke kosten ter verkrijging of vaststelling van de vermogensschade’ náást de originele schadevergoeding vergoed te krijgen. Deze kosten die wij maken staan dus los van uw claim en worden daarom als apart onderdeel van de discussie bekeken. Dit zijn onder andere kosten als uurloon van onze medewerkers, de facturen voor de medische adviezen en onze kantoorkosten (denk aan huur van het pand, briefpapier en G/W/L). Zolang deze kosten ‘redelijk’ zijn, kunnen wij deze vergoed krijgen bij de verzekeraar van de tegenpartij. Als de verzekeraar aansprakelijkheid heeft erkend, heeft ú dus recht op een schadeclaim, maar krijgen wij ook het recht om onze kosten ook vergoed te krijgen.

 

No cure, no pay

Het systeem is wel ingesteld op de uitspraak ‘no cure, no pay’. Letterlijk vertaald: geen oplossing, geen betaling. Het spreekt redelijk voor zich: als u geen schadevergoeding krijgt, worden wij ook niet betaald. Wij lopen dus wel een risico bij het openen van een dossier. Daarom doen wij dus onze uiterste best om voor u een schadevergoeding te declareren.

 

Kosteloos

Bij sommige letselschadebehandelaars vragen ze een bepaald percentage van je schadevergoeding af te dragen. Echter, onze diensten zijn geheel kosteloos. Uw vergoeding is geheel voor u. Wij vinden dat dat hoort, omdat u deze schade hebt geleden en recht hebt om deze geheel vergoed te krijgen.

 

Bij Schade24 staan wij daarom altijd klaar om u kosteloos van dienst te zijn! Indien u in de laatste vijf jaar nog een ongeval heeft gehad, neem dan telefonisch contact met ons op via ons nummer. U zal dan worden geholpen door een van onze professionele juristen en die zullen alle zorg nodig bieden. Wie weet kunnen wij de door u geleden schaden dan wel vergoed krijgen!

Gebeten door een hond, wat nu?

Volgens cijfers van de Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren (hierna: NVG) leefden er in 2018 ongeveer 1.500.000 honden in Nederland. De meeste honden doen de mens geen kwaad, maar wat nou als u gewond bent geraakt omdat een hond u gebeten heeft?

Aansprakelijkheid

Wanneer u door een hond gebeten wordt, is de kans dat u daardoor kosten gaat maken vrij groot. Het is daarom handig om de gegevens van de eigenaar van de hond te achterhalen. Het is namelijk lastig voor de hond om de schade te betalen en dat is ook de reden waarom er in artikel 6:179 BW staat dat de eigenaar van de hond aansprakelijk is voor de door de hond aangerichte schade. U kunt de eigenaar van de hond dus aansprakelijk stellen. Als de aansprakelijkheid door de andere partij wordt erkend is er de mogelijkheid om de schade te berekenen en deze te laten vergoeden.

Welke schade komt in aanmerking

Als u gebeten bent door een hond zijn er verschillende schade posten die u kan verhalen op de tegenpartij. Zo moet u niet alleen denken aan het bezoekje aan de huisarts waar u na het incident bent geweest, maar moet ook denken aan gemiste inkomsten. De schadeposten die u na een hondenbeet kan verhalen staan hieronder op een rijtje:

  • Medische hulp, denk hierbij aan rekeningen van de huisarts.
  • Gemis van inkomsten
  • Klachten na het incident, heeft u blijvende klachten overgehouden aan het incident en heeft u mogelijk een litteken opgelopen.
  • Hulp in het huishouden, denk hierbij aan hulp die u moest inschakelen na het incident, omdat u die huishoudtaken niet meer zelf kon uitvoeren
  • Smartengeld, denk hierbij aan de pijn en het leed dat u heeft geleden na het ongeval
  • Overige kosten, denk hierbij bijvoorbeeld aan vervoerskosten.

Door het verhalen van deze schadeposten wordt u financieel gecompenseerd voor de schade die u heeft geleden. Heeft u deze schade opgelopen en weet u niet hoe u de schade kan verhalen op de eigenaar van de hond. De professionele juristen van Schade24 staan altijd voor u klaar om hun juridische kennis met u te delen en zullen als u dat wilt zo goed mogelijk bijstaan. Neem telefonisch contact met ons op via het nummer 024 6793842. En wie weet verhalen wij binnenkort de geleden schade kostenloos voor jou.

Reiskosten: vergoedbare schade of niet?

Wanneer je door toedoen van een ander schade oploopt wil je deze schade graag vergoed zien. Velen denken dat alle schade die je oploopt vergoed kan worden. Helaas is dit tekort door de bocht. De wet bepaalt namelijk welke schade voor vergoeding in aanmerking komt. De reiskosten welke je maakt naar aanleiding van opgelopen letselschade is volgens de wet vergoedbare schade. In deze blog wil ik je hier graag meer over vertellen.

 

Teneinde zo spoedig en goed mogelijk te herstellen van opgelopen letsel, dien je vaak een medische behandeling te ondergaan. Wanneer je dan reiskosten maakt voor de heen- en terugreis kun je deze verhalen op de aansprakelijke tegenpartij. Daarnaast kunnen ook de reiskosten welke gemaakt worden door jouw dierbaren, die jou komen bezoeken wanneer je bijvoorbeeld opgenomen bent in het ziekenhuis, verhaald worden op de wederpartij. Bovendien zijn niet alleen de reiskosten met betrekking tot de bezoeken aan medische behandelaars verhaalbaar: de reiskosten van bezoeken aan jouw belangenbehartiger kun je tevens verhalen op de tegenpartij.

 

Hoe wordt nu het schadebedrag aan gemaakte reiskosten bepaald? Teneinde nattevingerwerk te voorkomen heeft de Letselschaderaad een richtlijn opgesteld welke een normbedrag geeft per gemaakte kilometer. Deze richtlijn staat bekend als de ‘Letselschaderichtlijn kilometervergoeding’. Aan de hand van deze richtlijn kun je voor de gemaakte reiskosten een concreet schadebedrag berekenen.

 

Ik kan me voorstellen dat ondanks deze richtlijn de bepaling van je reiskosten een lastige opgave blijft. Daarnaast wil het geval dikwijls dat je gelaedeerde zijnde helemaal geen zin hebt om dit zelf te moeten uitzoeken. De letselschadedeskundigen van Schade24 willen je dit moeilijke karwei graag uit handen nemen. Je kunt te allen tijde een vrijblijvende afspraak met ons maken. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag telefonisch te bereiken op telefoonnummer 024-9367842. Daarnaast kun je ons altijd een e-mailbericht sturen via info@schade24.com.

Administratieve kosten bij letselschade

Bij het verhalen van letselschade worden er verschillende schadeposten meegenomen in de schadestaat. Denk hierbij aan schade aan materiaal, medische kosten, verlies van arbeidsvermogen, huishoudelijke hulp, mobiliteitsschade en smartengeld. Een andere schadepost, waar je misschien niet zo snel aan zou denken, is de schadepost aan administratieve kosten. Wat houden deze kosten nu precies in?

 

De schadeposten

Als je een betrokken bent geraakt bij een ongeval of medische fout wil je natuurlijk je  schade claimen. Of je dit nu zelf doet of door een belangenbehartiger laat doen maakt niet uit. Je zult in ieder geval te maken te krijgen met meer administratieve kosten dan voor het ongeval.  Bij veel schadeposten is het van belang dat er bewijsstukken worden aangeleverd. Het kopiëren van deze stukken en de kosten die hierbij komen kijken zijn een voorbeeld van administratieve kosten. Ook het versturen van brieven naar jouw belangenbehartiger of tegenpartij en de portokosten hiervan, vallen onder deze schadepost. Tot slot zal de telefoonrekening ook hoger zijn, omdat je moet bellen voor overleg en het maken van afspraken.

Deze schadeposten lijken op het eerste gezicht kleine onkosten. Toch kunnen deze kosten in de loop der tijd hoog oplopen. Als je veel kleine schadeposten bij elkaar optelt, leidt dit natuurlijk tot een hoger letselschadebedrag. Bovendien heb je er ook gewoon recht op dat deze kosten worden vergoed.

 

Digitaal tijdperk

Nu kun je je afvragen of je veel administratieve kosten zult maken. We leven immers in een digitaal tijdperk waarin de behandeling van dossiers grotendeels elektronisch gaat en mensen veelal een standaard belbundel hebben. Toch zijn er nog genoeg mensen die niet zo digitaal zijn ingesteld. Denk hierbij aan de oudere generatie, ouderen vinden het vaak fijn om bewijsstukken per post te sturen. Het is in ieder geval goed om te weten dat deze onkosten ook vergoed kunnen worden.

 

Belangenbehartiger

Wil je graag bijgestaan worden door een belangenbehartiger bij het schadeverhaal? Schade24 neemt met alle liefde deze zorg van je over en helpt je bij het verhalen van alle mogelijke schadeposten. Wij zijn te bereiken op het telefoonnummer 024-6793842 voor vrijblijvend advies.

 

Tuinonderhoud na letselschade

Ondertussen hebben wij in deze blogs al vele verschillende soorten schadeposten ten gevolge van ongevallen behandeld. Afhankelijk van de aard van het letsel en je persoonlijke omstandigheden zijn er dan ook vele mogelijke kosten die je nooit had hoeven te maken als je geen slachtoffer was geworden van een ongeval.

 

Een voorbeeld van dergelijke kosten is bijvoorbeeld het inhuren van tuinhulp. Een groot gedeelte van Nederland heeft een tuin, en voor vele personen is het werken in de tuin ook simpelweg een hobby. Als je continu bezig bent om je tuin goed te onderhouden wil je natuurlijk niet dat je tuin na bijvoorbeeld een auto-ongeluk verpest wordt met onkruid doordat je zelf tijdelijk niet in staat bent om onderhoud te plegen.

 

Afhankelijk van de grootte van je tuin en de hulp die je nodig hebt kan het inhuren van een hovenier al snel hoog in de kosten lopen. Niet iedereen heeft hier dan ook geld voor over, zeker niet als je niet in staat bent om te werken door het ongeluk.

Vergoeding
Gelukkig heeft de wetgever rekening gehouden met dit soort materiële kosten die ontstaan ten gevolge van een ongeval. Als je door toedoen van een ander in een verkeersongeval terecht komt behoort de vermogensschade die je daardoor lijdt bij de wettelijke verplichting tot schadevergoeding van de tegenpartij. Hierbij horen dus ook bijvoorbeeld de kosten die jij moet maken voor het inhuren van een hovenier doordat je zelf niet in staat bent om de tuin te onderhouden.

 

Aansprakelijkheid
Het feit dat je in een ongeval bent gekomen betekent dus nog niet dat je jouw tuin hoeft te verwaarlozen. Om aanspraak te maken op een schadevergoeding na een ongeluk is het natuurlijk wel van belang dat de tegenpartij aansprakelijk is voor het ongeval.  Je hoeft immers niet te betalen voor schade die een ander veroorzaakt heeft bij een verkeersongeluk.

Parkeerkosten

Niemand wil graag een ongeluk meemaken, en als je dan een ongeluk krijgt hoop je natuurlijk dat je letsel niet ernstig genoeg is om een bezoek aan het ziekenhuis te moeten brengen. Indien dit wel nodig is krijg je natuurlijk te maken met allerlei extra kosten. Behalve de puur medische kosten krijg je ook te maken met zaken zoals parkeergeld.

Duur
De kosten voor het parkeren bij ziekenhuizen kunnen al snel oplopen. Zo bleek uit onderzoek van het AD van november vorig jaar dat één dag parkeren bij een ziekenhuis gemiddeld € 8,93,-kost. Bij het OLVG in Amsterdam-Oost was dit zelfs € 48,-. Als je enkele dagen in het ziekenhuis verblijft ben je dus al snel een aardig bedrag kwijt.

 

Aansprakelijkheid
Het is dan ook niet gek als je deze kosten niet zelf wilt betalen na een ongeval. Indien de tegenpartij aansprakelijk is voor je ongeluk kun je deze kosten, samen met de andere kosten die je moet maken door het ongeval, declareren bij de (verzekeraar van de) wederpartij. Je moet dan dus wel aantoonbaar bewijs kunnen leveren dat de andere partij het ongeval veroorzaakt heeft.

 

Schade verhalen

Indien je betrokken bent geweest bij een verkeersongeval helpen wij je graag met het verhalen van de opgelopen schade. Wij zijn telefonisch bereikbaar op 024 6793842 en per mail via info@schade24com. Ook kun je jouw schadegeval aanmelden op onze website.

 

 

https://www.ad.nl/binnenland/parkeerkosten-bij-ziekenhuis-rijzen-de-pan-uit~aee3b3d9/

Artikel 95 jo artikel 96, eerste lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Financiële situatie na ongeval

Als slachtoffer na een ongeval krijg je natuurlijk een hoop te verduren. Zoals in de vorige blog al is aangegeven, kan je zelfbeeld geschaad worden indien je letsel hebt opgelopen na een ongeval. Maar je lijdt niet alleen door je verslechterde zelfbeeld of imago.

Doordat je veel tijd en energie kwijt bent aan het herstel van je opgelopen letsel, kan je inkomen hier gigantisch onder gaan lijden. Op een gegeven moment kunnen de rekeningen zich zo opstapelen dat je niet meer weet hoe je tot een oplossing kunt komen en achterblijft met een machteloos gevoel.  Hoe zorg je er nou voor dat je goed kunt herstellen na een ongeval en je tegelijkertijd je financiële situatie weer op de rit krijgt?

 

Financiële verliezen

Allereerst is het belangrijk om je ten alle tijden te focussen op je gezondheid. Indien je lichamelijk of psychisch letsel hebt opgelopen, staat een snel en voorspoedig herstel natuurlijk voorop. Daarna komen wel de zorgen over je onzekere financiële toekomst om de hoek kijken.

Arbeidsverlies is een van deze financiële verliezen ten gevolge van een ongeval. Het is dan ook een hele uitdaging voor mensen om dit gat op te vullen om zo alle rekeningen te kunnen betalen. Indien je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent geraakt, is het nog maar de vraag of je uiteindelijk weer zonder problemen kunt functioneren.

Daarbij komt ook dat je door het letsel minder taken in het huishouden kunt verrichten. Hierdoor kun je genoodzaakt raken om huishoudelijke hulp in te schakelen. Deze hulp kan komen van een familielid, kennis, vriend of van buitenaf. In beide gevallen is het een enorme last, zowel persoonlijk als financieel. Je wilt natuurlijk niet afhankelijk raken van een ander.

Bovendien lijd je er ook financieel onder als je letsel hebt opgelopen en daarbij ook de zorg voor je kinderen hebt. Het is een verschrikkelijk gevoel als je je kinderen niet kan bieden wat ze verdienen. Een leuk dagje uit of het aanschaffen van de nodige spullen wordt hierdoor steeds lastiger te realiseren. Naast het financiële leed, lijd je hier ook emotioneel onder.

Tot slot kan het natuurlijk ook zijn dat je nog helemaal geen baan en kinderen hebt, maar nog volop bezig bent met studeren. De achterstand die dan je oploopt op school en de studiekosten die hierbij komen kijken, kunnen ook zorgen voor een financiële achterstand.

 

Herkenning

Herken jij je in een van de bovengenoemde situaties en heb je financiële zorgen als gevolg van opgelopen letsel door een ongeval? En wil jij weten welke schadeposten wel of niet vergoed kunnen worden? Of wil je een belangenbehartiger die jouw financiële zorgen deels uit handen neemt? Neem dan gerust contact met ons op en wij geven je graag vrijblijvend advies met betrekking tot het schadeverhaal en verhalen de schade vervolgens kosteloos.

Het fiscale aspect van een letselschadevergoeding

Allereerst de vraag betaal je belasting over je schadevergoeding? Je schadevergoeding bestaat uit verschillende onderdelen. Een van die onderdelen is onkosten. Dit zijn de kosten die je niet zou hebben gemaakt als het ongeval niet zou hebben plaatsgevonden. De onkosten die je maakt, worden niet gezien als winst of inkomstenbron. Het is een vergoeding voor je schade, de gemaakte kosten. Het wordt dus niet belast. 

Ten tweede kan er sprake zijn van een vermindering aan inkomsten. Door het ongeval kan het zo zijn dat je niet meer in staat bent om te werken of niet meer in dezelfde mate. Hiermee loop je dus inkomsten mis. Een vermindering van inkomsten is puur fiscaal gezien wel winst, maar een schadevergoeding voor inkomstenverlies is een nettobedrag. Het zou in principe onbelast moeten blijven. Toch kan hiervan worden afgeweken als het gaat om een tijdelijk verlies aan inkomsten. 

Het laatste deel van je vergoeding is smartengeld. Dit is jouw vergoeding voor het psychische leed dat is geleden door het ongeval. Het bevat alle immateriële schade die je hebt geleden. Smartengeld is een compensatie voor de schade van het psychisch leed en is geen winst. Hierop zou ook geen belasting moeten worden betaald. 

Letselschadevergoedingen worden ook wel netto-uitkeringen genoemd omdat er geen belastingen op verschuldigd zijn. 

 

Schadevergoeding en inkomstenbelasting

In box 1 van het belastingstelsel wordt de inkomstenbelasting ingevuld. Schadevergoedingen zijn geen inkomsten omdat er geen winst bij betrokken is. Om die reden hoef je in box 1 geen schadevergoeding aan te geven.

De belastingdienst kan wel beslissen dat je belastingen moet betalen op het verlies van verdienvermogen op basis van het tarief van box 1. Om die reden wordt vaak een belastinggarantie aangeraden.

 

Schadevergoeding en vermogensbelasting

Volgens de huidige regelgeving wordt schadevergoeding die aan een slachtoffer wordt uitbetaald, netto uitgekeerd. Dat betekent dat er geen inkomstenbelasting over betaald hoeft te worden. De schadevergoeding moet wel verantwoord worden als vermogen. De ontvangen vergoeding wordt belast onder de vermogensrendementsheffing van box 3, voor zover een slachtoffer met zijn totale vermogen boven de belastingvrije som uitkomt.

De schadevergoeding moet wel gemeld worden in box 3 van je belastingaangifte. Als de letselschade uitkering boven de vermogensgrens komt, moet je belasting betalen volgens het tarief[1]van box 3. Box 3 gaat over sparen en beleggen. Het is een berekening van je bezittingen min je schulden op 1 januari van het jaar waarvoor je aangifte doet. Het is niet de werkelijke opbrengst die wordt belast, maar een fictief rendement. Dat houdt in dat hetgeen wordt belast wat je uit je vermogen zou kunnen halen.

 

Ontwikkelingen; vrijstelling WLZ en WMO 

Tot 31 december 2018 had de letselschadevergoeding ook invloed op de hoogte van de eigen bijdrage in het kader van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dit omdat de letselschadevergoeding ook meetelde voor de vermogensinkomensbijtelling. Mensen die langdurige zorg nodig hebben en behoefte hebben aan maatschappelijke ondersteuning kunnen een beroep doen op deze regelingen, maar dienen wel een eigen bijdrage te betalen. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen en het vermogen van degene die een aanvraag doet. Dat was problematisch voor mensen die recht hadden op een letselschadevergoeding, maar nog wel een beroep moesten doen op de Wmo en de Wlz. Door de uitkering van letselschadevergoeding steeg het vermogen, waardoor de eigen bijdrage ook hoger werd. Deze verhoging van de eigen bijdrage diende daarom te worden meegenomen in de letselschadevergoeding, die daardoor ook weer hoger werd. Deze vicieuze cirkel was problematisch voor zowel verzekeraars als letselschadeslachtoffers en er is door verschillende partijen langdurig gelobbyd om dit op te lossen.

Vorig jaar werd door minister Hugo de Jong bekend gemaakt dat een letselschadevergoeding wordt vrijgesteld van de vermogensinkomensbijtelling, waardoor een letselschadevergoeding minder invloed heeft op de eigen bijdrage van de Wlz en de Wmo. De letselschadevergoeding telt nog wel mee voor het verzamelinkomen.

 

Vrijstelling vermogensbelasting

Een aantal Kamerleden willen onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om een letselschadevergoeding buiten de vermogensbelasting te houden. De staatssecretaris van financiën (Menno Snel) heeft hier eerder op gereageerd: volgens hem zal het uitzonderen van letselschadevergoedingen het belastingstelsel nog complexer maken, waardoor het niet meer uitvoerbaar zou zijn voor de belastingdienst. Het Verbond van Verzekeraars, Slachtofferhulp Nederland en de LSA wijzen erop dat verschillende andere uitkeringen wel al worden vrijgesteld van vermogensbelasting. Ook wordt gesteld dat in het verleden al eerder letselschadevergoedingen zijn vrijgesteld van vermogensbelasting, zoals de vergoedingen in het kader van de Volendamse nieuwjaarsbrand.

Hoewel de staatssecretaris nog weinig lijkt te voelen voor het voorstel, is het wel te hopen dat hij het voorstel serieus in overweging neemt. Een vrijstelling van de vermogensbelasting zal in ieder geval bijdragen aan een soepelere en vlottere afwikkeling van letselschadezaken, waar het slachtoffer vooral bij gebaat zal zijn.


[1]Over je belastbaar inkomen uit sparen en beleggen betaal je 30% belasting

Kosteloos uw letselschade verhalen, hoe kan dat?

Bent u betrokken geraakt bij bijvoorbeeld een auto-ongeluk, een bedrijfsongeval of een medische misser? Heeft u daardoor letsel opgelopen? Wilt u die letselschade verhalen, maar vraagt u zich af of dit wel allemaal kosteloos kan? Lees dan hieronder verder!

Wanneer u te maken krijgt met letselschade, is Schade24 een onderneming die zich inzet voor uw belangen. Schade24 doet haar best om de schade die u heeft geleden te verhalen. Voor u zijn hier geen kosten aan verbonden. Hoe zit dat nou?

Schadeposten:

Wanneer er sprake is van letsel zijn er verschillende schadeposten. De schade kan bestaan uit onder andere de kosten van herstel bij letsel. Dit zijn de kosten die gezien medisch oogpunt voor u wenselijk zijn. Ook kosten voor noodzakelijke verpleging en verzorging komen in aanmerking voor een vergoeding. Tevens kan er sprake zijn van andere schade als gevolg van letsel zoals arbeidsverlies, expertisekosten of de kosten van juridische bijstand. Al deze schade worden komen op grond van de wet voor vergoeding in aanmerking, waardoor u deze kosten kunt claimen bij de verzekeraar van de wederpartij. Schade24 zal dit uiteraard voor u oppakken.

Artikel 6:96 lid 2 sub b en sub c BW:

In de wet is geregeld dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Deze verplichting houdt in dat de schade die u lijdt als gevolg van het ongeluk wordt vergoed door de aansprakelijke wederpartij. De kosten die Schade24 maakt bij het behartigen van uw belangen worden buitengerechtelijke kosten genoemd. Buitengerechtelijke kosten omvatten redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid en redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. Deze kosten zijn op grond van artikel 6:96 lid 2 sub b en sub c BW ook een vorm van schade, namelijk vermogensschade, waardoor deze kosten ook voor vergoeding in aanmerking komen.

Artikel 6:96 lid 2 BW:

‘Als vermogensschade komen mede voor vergoeding in aanmerking:

  1. redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht;
  2. redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid;
  3. redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.’

Artikel 6:95 BW:

‘De schade die op grond van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding moet worden vergoed, bestaat in vermogensschade en ander nadeel, dit laatste voor zover de wet op vergoeding hiervan recht geeft.’

Uit de aanhef van artikel 6:96 lid 2 BW en uit artikel 6:95 BW blijkt dat de buitengerechtelijke kosten een schadepost is die op grond van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding moet worden vergoed.

In de juridische wereld wordt er gesproken van een sine qua non verband, oftewel het causale verband tussen oorzaak en gevolg. Als u geen letselschade had opgelopen door toedoen van een ander, had u ook geen belangenbehartiger in hoeven te schakelen. Als de buitengerechtelijke kosten een gevolg zijn van de handeling waardoor u  letsel heeft opgelopen, vallen die kosten onder de schade die voor vergoeding in aanmerking komt.

Praktijk:

Wanneer Schade24 uw belangen behartigt, komen de kosten die hiermee gepaard gaan niet voor uw rekening. De kosten die Schade24 maakt zijn buitengerechtelijke kosten ex. artikel 6:96 lid 2 sub b en sub c BW en zijn dus alsmede te verhalen op de verzekeraar van de wederpartij. Zelfs als de aansprakelijkheid niet door de wederpartij wordt erkend hoeft u zich geen zorgen te maken over eventuele verassende nota’s. Dit valt onder het risico van Schade24. Hierdoor is en blijft het inschakelen van Schade24 voor u volledig kosteloos!

Claim online

Het is volledig gratis en veilig