Letsel door vuurwerk

De decembermaand staat bekend als de gezelligste tijd van het jaar. Na kerst is het tijd om oliebollen te eten en om vuurwerk af te steken. Ondanks dat er vorig jaar een vuurwerkverbod gold voor geheel Nederland is er op verschillende plekken vuurwerk afgestoken. Vuurwerk kan ontzettend mooi en leuk zijn, maar kan ook veel gevolgen met zich meedragen. Er belanden veel mensen in het ziekenhuis met verschillende soorten letsel. Wat kan u doen als u door de schuld van iemand anders letselschade oploopt door vuurwerk?

Meest voorkomende letselschades

Uit het rapport van Veiligheid NL blijkt dat er tijdens de jaarwisseling van 2020-2021 veel verschillende soorten letselschades zijn gemeld. 54% van het letsel dat ontstond door vuurwerk bestond uit brandwonden. Daarnaast is opvallend dat 19% van het letsel bestond uit oogletsel en dat er bij 2% sprake was van een amputatie. Ondanks het vuurwerkverbod is er dus wel degelijk sprake van een hoge mate van letsel.

Wat kan u doen?

Als u letsel oploopt door een ander waarbij de oorzaak van het letsel vuurwerk betreft, kan u deze persoon aansprakelijk stellen op grond van de onrechtmatige daad. De onrechtmatige daad staat uitgewerkt in art. 6:162 van het Burgerlijk Wetboek en brengt een aantal vereisten met zich mee. Zo moet er onder andere sprake zijn van een causaal verband tussen het onrechtmatig handelen en de schade die u heeft geleden. Daarnaast moet de onrechtmatige daad te wijten zijn aan de schuld van de dader of door de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van deze persoon komen. Het is vaak lastig om iemand aansprakelijk te stellen op grond van de onrechtmatige daad. Het is daarom van belang dat u duidelijk in kaart brengt wat er precies is gebeurd. Daarnaast is het wenselijk om een letselschadebureau te contacteren over uw situatie om zo een passend advies te krijgen.

Bewijs leveren

Zoals hierboven vermeld is het vaak lastig om iemand aansprakelijk te stellen op grond van de onrechtmatige daad. Het is daarom van groot belang dat u voldoende bewijs verzamelt om aan te kunnen tonen dat de persoon die uw letsel heeft veroorzaakt daar ook aansprakelijk voor kan worden gehouden. Voor het leveren van bewijs kunt u bijvoorbeeld denken aan camerabeelden, getuigenverklaringen, verklaringen van de huisarts over uw letsel en het maken van foto’s van de plaats waar het ongeval heeft plaatsgevonden. Op deze manier kunt u in kaart brengen wat er is gebeurd en heeft u ook (extra) bewijs dat u letsel heeft opgelopen door de schuld van een ander.

Kostenposten

Letsel door vuurwerk brengt vaak kosten met zich mee. Deze kosten kunt u op grond van art. 6:162 Burgerlijk Wetboek verhalen op de persoon die u het letsel heeft toegebracht. Bij de kostenposten kunt u bijvoorbeeld denken aan de schade aan uw kleding, het eigen risico dat u heeft moeten betalen omdat u naar het ziekenhuis moest om uw letsel te verzorgen, een vergoeding voor het leed dat u is aangedaan (de smartengeldvergoeding), kosten voor de huishoudelijke hulp en (eventueel) het verlies aan arbeidsvermogen indien u door uw letsel niet heeft kunnen werken.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze blog vragen over letsel dat ontstaat door vuurwerkschade, of heeft u zelf letsel opgelopen door vuurwerk? Neemt u dan gerust contact op met ons kantoor.

 

 

 

WhatsApp fraude, wie betaalt de kosten?

Het lijkt zo onschuldig. Je krijgt een WhatsAppbericht van je (schoon)zoon of dochter, beste vriendin, nichtje, neefje, broer of zus met daarin de mededeling dat ze een nieuw nummer hebben. Hun telefoon is in de wasmachine beland of in de wc gevallen en geeft geen enkel teken van leven. Een verhaal waar je makkelijk in kan trappen want het overkomt ons allemaal wel een keer. Kort na dit bericht vraagt de persoon die zich voordoet als een voor jou bekend persoon of hij/zij geld van jou mag lenen. Ze zitten in de problemen en hebben snel geld nodig. Je bent uiteraard bereid om te helpen. De persoon in kwestie stuurt je verschillende betaalverzoeken en jij maakt dit over op de desbetreffende rekening. Nadat je het geld hebt overgemaakt krijg je argwaan, is dit wel echt de persoon in kwestie? Je probeert te bellen en krijgt geen gehoor meer. Je geld is weg en de persoon in kwestie blijkt helemaal geen nieuwe telefoon te hebben…. WhatsApp fraude komt helaas steeds vaker voor. Ontzettend vervelend omdat het vaak om veel geld gaat. Geld waar je hoogstwaarschijnlijk andere plannen mee had. Wat kan je doen als je het slachtoffer wordt van WhatsApp fraude?

Bel uw bank

Indien u het vermoeden heeft dat u wordt opgelicht, is het verstandig om zo snel mogelijk contact op te nemen met uw bank. Uw bank kan de betaling wellicht nog proberen te onderscheppen. In sommige gevallen kan het geld dan nog op uw rekening worden teruggestort en komt u met de schrik vrij.

Bel de politie bij WhatsApp Fraude

Indien de bank niets meer voor u kan betekenen, of indien u direct het gevoel heeft dat het goed mis is, is het verstandig om de politie te bellen. U kunt dan aangifte doen van WhatsApp fraude. Als u aangifte heeft gedaan, zal de politie kijken wat ze voor u kunnen betekenen en zullen zij er alles aan doen om de dader op te sporen om zo uw geld terug te vorderen.

Verzamel bewijs

Het is belangrijk dat u het WhatsAppgesprek tussen u en de persoon die zich voordoet als uw familielid goed bewaart. Daarnaast is het ook belangrijk dat u uw bankafschriften goed opslaat. Op deze manier verzamelt u bewijs voor de politie om te bewijzen dat u ook daadwerkelijk bent opgelicht.

Fraudehelpdesk

Het is goed om de WhatsApp fraude die u mee heeft gemaakt te melden bij de Fraudehelpdesk. Op deze manier kan de helpdesk goed inzichtelijk maken hoe de fraudeurs te werk gaan om zo WhatsApp fraude in de toekomst hopelijk bij enkele gevallen te kunnen voorkomen door mensen te waarschuwen.

Geld weg…

In sommige gevallen zal uiteindelijk zowel uw bank als de politie niet veel meer voor u kunnen betekenen. Helaas bent u dan vaak uw geld kwijt. Dit is natuurlijk uitermate vervelend, maar komt vaak voor. Weet dat u niet de enige bent die op deze manier wordt opgelicht. Het kan iedereen overkomen.

Een opstalverzekering, wat is dat precies?

Er bestaan een heleboel verzekeringen, waardoor je soms door de bomen het bos niet meer ziet. In dit artikel wordt ingegaan op de opstalverzekering; wat is een opstalverzekering, is het verplicht, wat dekt een opstalverzekering wel en wat niet en welke verschillende soorten bestaan er?

Wat is een opstalverzekering?

Een opstalverzekering is een verzekering die schade aan de opstal dekt. Onder de opstal valt alles wat echt vastzit aan je huis, zoals bijvoorbeeld het dak, de regenpijp, leidingen, centrale verwarming, de badkamer, keuken en het toilet. Deze schade kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door brand, inbraak, blikseminslag of waterschade. Een groot aantal mogelijke schadeoorzaken is verzekerd bij een deze verzekering. Een andere benaming voor een opstalverzekering is woonhuisverzekering.

Is het verplicht?

Een opstalverzekering is wettelijk gezien geen verplichte verzekering, maar wanneer er een hypotheek is verstrekt, stelt de bank een opstalverzekering verplicht. De reden hiervoor is dat je huis het onderpand is van de lening. Als het huis afbrandt, is het onderpand van de bank ook weg. Daarom is het ook logisch dat de bank het afsluiten van een deze verzekering verplicht stelt. Het beschermt de waarde van je woning. Bij een huurwoning sluit de verhuurder meestal de opstalverzekering af.

Wat dekt een opstalverzekering?

De verzekering keert uit wanneer je huis getroffen wordt door:
– brand- en of blusschade
– rook-en roetschade
– wateroverlast (een dijkdoorbraak valt hier niet onder)
– blikseminslag
– schade door ontploffing
– storm
– inbraak en diefstal
– neerslag en vorst.

En wat dekt het niet?

Indien je zelf schade aan je huis veroorzaakt, valt dit niet onder de basisdekking. Ook schade aan spullen in je huis valt niet onder deze verzekering. Daarvoor kun je een inboedelverzekering afsluiten.

Verschillende soorten bestaan er?

Bij het afsluiten van een opstalverzekering kun je kiezen tussen een basisdekking of all-in/allrisk. Allrisk betekent dat vrijwel elke oorzaak van schade is verzekerd, ook als je de schade per ongeluk zelf veroorzaakt. Als je bijvoorbeeld iets laat vallen waardoor je tegelvloer beschadigt, is dit ook verzekerd. Daarnaast kan je ook nog een glasverzekering afsluiten. Een opstalverzekering vergoedt schade aan glas die is ontstaan door brand, storm, hagel of inbraak. Wil je ook verzekerd zijn als ruiten breken door jezelf of bijvoorbeeld je buurmeisje die een bal door de ruit schiet, sluit dan een glasverzekering af. Controleer altijd je polisvoorwaarden om precies te zien wat er onder de dekking van jouw verzekering valt.

Ben je nieuwsgierig geworden? Je kunt altijd vrijblijvend een afspraak maken met een van onze letselschadejuristen. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag te bereiken op ons telefoonnummer 024-6793842. Daarnaast is het altijd mogelijk om een e-mailbericht te sturen naar info@schade24.com of je schade online te melden.

Wie betaalt de kosten van belangenbehartigers?

Dat is een vraag die wij vaak te horen krijgen. Een veelvoorkomende misvatting is dat de cliënt zelf opdraait voor de kosten van belangenbehartigers. Zeker geen onlogische gedachte. Zij zijn immers degene die ervoor kiezen om ons in te schakelen. Echter, het tegendeel is waar. Het is de verzekeraar van de aansprakelijke tegenpartij die op moet draaien voor de kosten van belangenbehartigers. Dit worden ook wel de ‘kosten buiten rechte’ of ‘buitengerechtelijke kosten’ genoemd. Het zijn als het ware extra kosten die in het leven worden geroepen.

De wet

Volgens het systeem van de wet (o.a. artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek) is het mogelijk om de ‘redelijke kosten ter verkrijging of vaststelling van de vermogensschade’ náást de originele schadevergoeding vergoed te krijgen. Deze kosten die wij maken staan dus los van uw claim en worden daarom als apart onderdeel van de discussie bekeken. Dit zijn onder andere kosten als uurloon van onze medewerkers, de facturen voor de medische adviezen en onze kantoorkosten (denk aan huur van het pand, briefpapier en G/W/L). Zolang deze kosten ‘redelijk’ zijn, kunnen wij deze vergoed krijgen bij de verzekeraar van de tegenpartij. Als de verzekeraar aansprakelijkheid heeft erkend, heeft ú dus recht op een schadeclaim, maar krijgen wij ook het recht om onze kosten ook vergoed te krijgen.

No cure, no pay

Het systeem is wel ingesteld op de uitspraak ‘no cure, no pay’. Letterlijk vertaald: geen oplossing, geen betaling. Het spreekt redelijk voor zich: als u geen schadevergoeding krijgt, worden wij ook niet betaald. Wij lopen dus wel een risico bij het openen van een dossier. Daarom doen wij dus onze uiterste best om voor u een schadevergoeding te declareren.

Kosteloos

Bij sommige letselschadebehandelaars vragen ze een bepaald percentage van je schadevergoeding af te dragen. Echter, onze diensten zijn geheel kosteloos. Uw vergoeding is geheel voor u. Wij vinden dat dat hoort, omdat u deze schade hebt geleden en recht hebt om deze geheel vergoed te krijgen.

Bij Schade24 staan wij daarom altijd klaar om u kosteloos van dienst te zijn! Indien u in de laatste vijf jaar nog een ongeval heeft gehad, neem dan telefonisch contact met ons op via ons nummer. U zal dan worden geholpen door een van onze professionele juristen en die zullen alle zorg nodig bieden. Wie weet kunnen wij de door u geleden schaden dan wel vergoed krijgen!

Letselschade door een hondenbeet, wat nu?

Volgens cijfers van de Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren (hierna: NVG) leefden er in 2018 ongeveer 1.500.000 honden in Nederland. De meeste honden doen de mens geen kwaad. Maar wat nou als u letselschade heeft opgelopen omdat een hond u gebeten heeft?

Aansprakelijkheid

Wanneer u door een hond gebeten wordt, is de kans dat u daardoor kosten gaat maken vrij groot. Het is daarom handig om de gegevens van de eigenaar van de hond te achterhalen. Het is namelijk lastig voor de hond om de schade te betalen en dat is ook de reden waarom er in artikel 6:179 BW staat dat de eigenaar van de hond aansprakelijk is voor de door de hond aangerichte schade. U kunt de eigenaar van de hond dus aansprakelijk stellen. Als de aansprakelijkheid door de andere partij wordt erkend is er de mogelijkheid om de schade te berekenen en deze te laten vergoeden.

Welke letselschade komt in aanmerking

Als u gebeten bent door een hond zijn er verschillende schade posten die u kan verhalen op de tegenpartij. Zo moet u niet alleen denken aan het bezoekje aan de huisarts waar u na het incident bent geweest, maar moet ook denken aan gemiste inkomsten. De schadeposten die u na een hondenbeet kan verhalen staan hieronder op een rijtje:

– Medische hulp, denk hierbij aan rekeningen van de huisarts.
– Gemis van inkomsten
– Klachten na het incident, heeft u blijvende klachten overgehouden aan het incident en heeft u mogelijk een litteken opgelopen.
– Hulp in het huishouden, denk hierbij aan hulp die u moest inschakelen na het incident, omdat u die huishoudtaken niet meer zelf kon uitvoeren
– Smartengeld, denk hierbij aan de pijn en het leed dat u heeft geleden na het ongeval
– Overige kosten, denk hierbij bijvoorbeeld aan vervoerskosten.

Door het verhalen van deze schadeposten wordt u financieel gecompenseerd voor de schade die u heeft geleden. Heeft u deze schade opgelopen en weet u niet hoe u de schade kan verhalen op de eigenaar van de hond. De professionele juristen van Schade24 staan altijd voor u klaar om hun juridische kennis met u te delen en zullen als u dat wilt zo goed mogelijk bijstaan. Neem telefonisch contact met ons op via het nummer 024 6793842 of vul het online formulier in. En wie weet verhalen wij binnenkort de geleden schade kostenloos voor jou.

Reiskosten: vergoedbare schade of niet?

Wanneer je door toedoen van een ander schade oploopt wil je deze schade graag vergoed zien. Velen denken dat alle schade die je oploopt te vergoeden is. Helaas is dit tekort door de bocht. De wet bepaalt namelijk welke schade voor vergoeding in aanmerking komt. De reiskosten welke je maakt naar aanleiding van opgelopen letselschade is volgens de wet vergoedbare schade. In deze blog wil ik je hier graag meer over vertellen.

Teneinde zo spoedig en goed mogelijk te herstellen van opgelopen letsel, dien je vaak een medische behandeling te ondergaan. Wanneer je dan reiskosten maakt voor de heen- en terugreis kun je deze verhalen op de aansprakelijke tegenpartij. Daarnaast kunnen ook de reiskosten welke gemaakt worden door jouw dierbaren, die jou komen bezoeken wanneer je bijvoorbeeld opgenomen bent in het ziekenhuis, verhaald worden op de wederpartij. Bovendien zijn niet alleen de reiskosten met betrekking tot de bezoeken aan medische behandelaars verhaalbaar: de reiskosten van bezoeken aan jouw belangenbehartiger kun je tevens verhalen op de tegenpartij.

Hoe wordt nu het schadebedrag aan gemaakte reiskosten bepaald? Teneinde nattevingerwerk te voorkomen heeft de Letselschaderaad een richtlijn opgesteld welke een normbedrag geeft per gemaakte kilometer. Deze richtlijn staat bekend als de ‘Letselschaderichtlijn kilometervergoeding’. Aan de hand van deze richtlijn kun je voor de gemaakte reiskosten een concreet schadebedrag berekenen.

Ik kan me voorstellen dat ondanks deze richtlijn de bepaling van je reiskosten een lastige opgave blijft. Daarnaast wil het geval dikwijls dat je gelaedeerde zijnde helemaal geen zin hebt om dit zelf te moeten uitzoeken. De letselschadedeskundigen van Schade24 willen je dit moeilijke karwei graag uit handen nemen. Je kunt te allen tijde een vrijblijvende afspraak met ons maken. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag telefonisch te bereiken op telefoonnummer 024-9367842. Daarnaast kun je ons altijd een e-mailbericht sturen via info@schade24.com.

Administratieve kosten bij letselschade

Bij het verhalen van letselschade worden er verschillende schadeposten meegenomen in de schadestaat. Denk hierbij aan schade aan materiaal, medische kosten, verlies van arbeidsvermogen, huishoudelijke hulp, mobiliteitsschade en smartengeld. Een andere schadepost, waar je misschien niet zo snel aan zou denken, is de schadepost aan administratieve kosten. Wat houden deze kosten nu precies in?

Administratieve kosten

Als je een betrokken bent geraakt bij een ongeval of medische fout wil je natuurlijk je  schade claimen. Of je dit nu zelf doet of door een belangenbehartiger laat doen maakt niet uit. Je zult in ieder geval te maken te krijgen met meer administratieve kosten dan voor het ongeval.  Bij veel schadeposten is het van belang dat je bewijsstukken aanleverd. Het kopiëren van deze stukken en de kosten die hierbij komen kijken zijn een voorbeeld van administratieve kosten. Ook het versturen van brieven naar jouw belangenbehartiger of tegenpartij en de portokosten hiervan, vallen onder deze schadepost. Tot slot zal de telefoonrekening ook hoger zijn, omdat je moet bellen voor overleg en het maken van afspraken.

Deze schadeposten lijken op het eerste gezicht kleine onkosten. Toch kunnen deze kosten in de loop der tijd hoog oplopen. Als je veel kleine schadeposten bij elkaar optelt, leidt dit natuurlijk tot een hoger letselschadebedrag. Bovendien heb je er ook gewoon recht op dat je deze kosten vergoed krijgt.

Digitaal tijdperk

Nu kun je je afvragen of je veel administratieve kosten zult maken. We leven immers in een digitaal tijdperk waarin de behandeling van dossiers grotendeels elektronisch gaat en mensen veelal een standaard belbundel hebben. Toch zijn er nog genoeg mensen die niet zo digitaal zijn ingesteld. Denk hierbij aan de oudere generatie, ouderen vinden het vaak fijn om bewijsstukken per post te sturen. Het is in ieder geval goed om te weten dat deze onkosten ook vergoed kunnen worden.

Belangenbehartiger

Wil je graag bijgestaan worden door een belangenbehartiger bij het schadeverhaal? Schade24 neemt met alle liefde deze zorg van je over en helpt je bij het verhalen van alle mogelijke schadeposten. Wij zijn te bereiken op het telefoonnummer 024-6793842 voor vrijblijvend advies.

 

Tuinonderhoud na letselschade

Ondertussen hebben wij in deze blogs al vele verschillende soorten schadeposten ten gevolge van ongevallen behandeld. Afhankelijk van de aard van het letsel en je persoonlijke omstandigheden zijn er vele mogelijke kosten die je nooit had hoeven te maken als je geen letselschade had gehad door een ongeval. Een voorbeeld van dergelijke kosten is bijvoorbeeld het inhuren van tuinhulp. Een groot gedeelte van Nederland heeft een tuin. Voor vele personen is het werken in de tuin ook simpelweg een hobby. Als je continu bezig bent om je tuin goed te onderhouden wil je natuurlijk niet dat je tuin na bijvoorbeeld een auto-ongeluk verpest wordt met onkruid doordat je zelf tijdelijk niet in staat bent om onderhoud te plegen.

Afhankelijk van de grootte van je tuin en de hulp die je nodig hebt kan het inhuren van een hovenier al snel hoog in de kosten lopen. Niet iedereen heeft hier dan ook geld voor over, zeker niet als je niet in staat bent om te werken door het ongeluk.

Vergoeding bij letselschade

Gelukkig heeft de wetgever rekening gehouden met dit soort materiële kosten die ontstaan ten gevolge van een ongeval. Als je door toedoen van een ander in een verkeersongeval terecht komt behoort de vermogensschade die je daardoor lijdt bij de wettelijke verplichting tot schadevergoeding van de tegenpartij. Hierbij horen dus ook bijvoorbeeld de kosten die jij moet maken voor het inhuren van een hovenier doordat je zelf niet in staat bent om de tuin te onderhouden.

Aansprakelijkheid

Het feit dat je in een ongeval bent gekomen en letselschade hebt overgehouden betekent dus nog niet dat je jouw tuin hoeft te verwaarlozen. Om aanspraak te maken op een schadevergoeding na een ongeluk is het natuurlijk wel van belang dat de tegenpartij aansprakelijk is voor het ongeval.  Je hoeft immers niet te betalen voor schade die een ander veroorzaakt heeft bij een verkeersongeluk.

Wil je schade melden? Schade24 helpt je graag!

Parkeerkosten

Niemand wil graag een ongeluk meemaken, en als je dan een ongeluk krijgt hoop je natuurlijk dat je letsel niet ernstig genoeg is om een bezoek aan het ziekenhuis te moeten brengen. Indien dit wel nodig is krijg je natuurlijk te maken met allerlei extra kosten. Behalve de puur medische kosten krijg je ook te maken met zaken zoals parkeerkosten.

Parkeerkosten zijn duur

De kosten voor het parkeren bij ziekenhuizen kunnen al snel oplopen. Zo bleek uit onderzoek van het AD van november vorig jaar dat één dag parkeren bij een ziekenhuis gemiddeld € 8,93,-kost. Bij het OLVG in Amsterdam-Oost was dit zelfs € 48,-. Als je enkele dagen in het ziekenhuis verblijft ben je dus al snel een aardig bedrag kwijt.

Aansprakelijkheid

Het is dan ook niet gek als je deze kosten niet zelf wilt betalen na een ongeval. Indien de tegenpartij aansprakelijk is voor je ongeluk kun je deze kosten, samen met de andere kosten die je moet maken door het ongeval, declareren bij de (verzekeraar van de) wederpartij. Je moet dan dus wel aantoonbaar bewijs kunnen leveren dat de andere partij het ongeval veroorzaakt heeft.

Schade verhalen

Indien je betrokken bent geweest bij een verkeersongeval helpen wij je graag met het verhalen van de opgelopen schade. Wij zijn telefonisch bereikbaar op 024 6793842 en per mail via info@schade24com. Ook kun je jouw schadegeval aanmelden op onze website.

https://www.ad.nl/binnenland/parkeerkosten-bij-ziekenhuis-rijzen-de-pan-uit~aee3b3d9/

Artikel 95 jo artikel 96, eerste lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Financiële situatie na ongeval

Als slachtoffer na een ongeval krijg je natuurlijk een hoop te verduren. Zoals in de vorige blog al is aangegeven, kan je zelfbeeld geschaad worden indien je letsel hebt opgelopen na een ongeval. Maar je lijdt niet alleen door je verslechterde zelfbeeld of imago.

Doordat je veel tijd en energie kwijt bent aan het herstel van je opgelopen letsel. Kan je inkomen hier gigantisch onder gaan lijden. Op een gegeven moment kunnen de rekeningen zich zo opstapelen dat je niet meer weet hoe je tot een oplossing kunt komen en achterblijft met een machteloos gevoel.  Hoe zorg je er nou voor dat je goed kunt herstellen na een ongeval en je tegelijkertijd je financiële situatie weer op de rit krijgt?

Financiële verliezen na ongeval

Allereerst is het belangrijk om je ten alle tijden te focussen op je gezondheid. Indien je lichamelijk of psychisch letsel hebt opgelopen, staat een snel en voorspoedig herstel natuurlijk voorop. Daarna komen wel de zorgen over je onzekere financiële toekomst om de hoek kijken.

Arbeidsverlies is een van deze financiële verliezen ten gevolge van een ongeval. Het is dan ook een hele uitdaging voor mensen om dit gat op te vullen om zo alle rekeningen te kunnen betalen. Indien je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent geraakt, is het nog maar de vraag of je uiteindelijk weer zonder problemen kunt functioneren.

Daarbij komt ook dat je door het letsel minder taken in het huishouden kunt verrichten. Hierdoor kun je genoodzaakt raken om huishoudelijke hulp in te schakelen. Deze hulp kan komen van een familielid, kennis, vriend of van buitenaf. In beide gevallen is het een enorme last, zowel persoonlijk als financieel. Je wilt natuurlijk niet afhankelijk raken van een ander.

Bovendien lijd je er ook financieel onder als je letsel hebt opgelopen en daarbij ook de zorg voor je kinderen hebt. Het is een verschrikkelijk gevoel als je je kinderen niet kan bieden wat ze verdienen. Een leuk dagje uit of het aanschaffen van de nodige spullen wordt hierdoor steeds lastiger te realiseren. Naast het financiële leed, lijd je hier ook emotioneel onder.

Tot slot kan het natuurlijk ook zijn dat je nog helemaal geen baan en kinderen hebt, maar nog volop bezig bent met studeren. De achterstand die dan je oploopt op school en de studiekosten die hierbij komen kijken, kunnen ook zorgen voor een financiële achterstand.

Herkenning

Herken jij je in een van de bovengenoemde situaties en heb je financiële zorgen als gevolg van opgelopen letsel door een ongeval? En wil jij weten welke schadeposten wel of niet vergoed kunnen worden? Of wil je een belangenbehartiger die jouw financiële zorgen deels uit handen neemt? Neem dan gerust contact met ons op. Wij geven je graag vrijblijvend advies met betrekking tot het schadeverhaal en verhalen de schade vervolgens kosteloos.