Schade aan een huurwoning, wie is aansprakelijk?

Admin
Gemeenschappelijk handelaar
2 min leestijd

Niets is zo vervelend dan schade aan uw woning, zeker als dit een huurwoning betreft. Er kan veel onenigheid ontstaan over de ontstane schade en de te maken kosten voor de reparatie van deze schade. Wie is er nou eigenlijk verantwoordelijk voor de schade aan de huurwoning?

Huurrecht

Het huurrecht wordt vaak geuit in een soort samenwerking waarbij er regels worden opgesteld op het gebied van huur. De verhuurder neemt de verplichting op zich om een bepaalde zaak (lees de huurwoning) in gebruik te verstrekken aan u als huurder. U als huurder verbindt zich daarmee tot het leveren van een tegenprestatie. Dit staat allemaal omschreven in art. 7:201 BW en wil kortgezegd zeggen dat de verhuurder een woning tot zijn beschikking stelt waarin jij kan wonen en dat jij als huurder ervoor zorgt dat de woning netjes en onderhouden blijft. Hier komen verschillende taken bij kijken, maar niet alle taken vallen onder jouw verantwoordelijkheid.

Dagelijks onderhoud aan huurwoning

Op grond van art. 7:218 lid 1 BW is de huurder aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door een tekortkoming in de nakoming die is toe te rekenen aan de huurder. Deze tekortkoming moet dan ontstaan uit een verplichting uit de huurovereenkomst. Wat betekent dit nou eigenlijk? Voor alle kleine herstellingen en het dagelijkse onderhoud van de woning ben jij als huurder verantwoordelijk. Jij zal er dus zorg voor moeten dragen dat de woning er verzorgd en netjes uitziet. Hierbij kan gedacht worden aan hele simpele dingen. Zoals het vervangen van een lamp en het schoonmaken van de woning. Maar ook aan bijvoorbeeld het repareren van de trapleuning of het laten repareren van de vaatwasmachine die goed onderhouden is.

Overige onderhoudsproblemen

De grotere onderhoudsproblemen en het niet-dagelijkse onderhoud vallen onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder. De verhuurder dient er namelijk zorg voor te dragen dat de woning ten alle tijden veilig is voor de huurder. Zo is de huurder verantwoordelijk bij een lekkage, onvoldoende ventilatie van vochtige ruimtes of het achterstallig onderhoud waardoor de vaatwasmachine niet meer werkt.

Onenigheid met de huisbaas

Als jij en de verhuurder (huisbaas) niet tot een gezamenlijk akkoord komen over wie de (gemaakte) kosten moet betalen voor de schade die is ontstaan. Kan je de Huurcommissie om een uitspraak vragen. Dit kan je doen als de verhuurder zes weken na het ontstaan van de onderhoudsproblemen en/of andere problemen nog steeds niets heeft gedaan om dit te verhelpen. Mocht er sprake zijn van een ernstig probleem dan kan er zelfs huurverlaging worden toegekend van maximaal 80%. Het is dus wel degelijk van belang om goed te kijken wanneer de verhuurder zijn verplichtingen dient na te komen en wanneer u stappen kunt ondernemen.

Schade? Meld hier nu kosteloos je schade!

  • Aansprakelijkheid
  • All
  • Vergoedingen