Wat is bewijslast?

Bewijslast is een verplichting voor een partij om van iets het juridische bewijs te leveren. Bijvoorbeeld als je betrokken bent geraakt bij een auto-ongeluk. Je auto is door een ander voertuig van rechts geraakt, omdat hij geen voorrang verleende. Jij bent dan degene die moet bewijzen dat je op een voorrangsweg reed.

Wat is een tussenpersoon bij verzekeringen?

Een tussenpersoon, ook wel assurantietussenpersoon of intermediair genoemd, bemiddelt tussen de cliënt en de verzekeraar.

Wat is een belangbehartiger?

Een belangbehartiger is een partij (persoon) die de belangen ofwel behoeften van een persoon behartigd ofwel begunstigd. Bijvoorbeeld als iemand slachtoffer is geworden bij een auto-ongeluk en de verzekeraar van de tegenpartij wilt niets uitkeren. Dan kan een belangbehartiger uitkomst bieden. Deze staat je namelijk bij in je zaak.

Wat zijn buitengerechtelijke kosten?

Buitengerechtelijke kosten (b.g.k.) zijn de kosten die Schade24 maakt voor het verhalen van de door jou geleden schade. Deze kosten worden ook vergoed door de verzekeraar van de aansprakelijke wederpartij. Deze kosten worden dus niet door jou betaald.

Wat is een schadevergoeding?

Een schadevergoeding is een compensatie voor de schade die je hebt geleden.

Wat is een schadeclaim?

Een schadeclaim is een eis tot schadevergoeding.

Wat is wettelijke rente?

Een schuldeiser kan op grond van de wet rente eisen als je een betalingsachterstand hebt opgelopen.

Wat is stuiting?

Stuiting is een onderbreking van de verjaringstermijn. Het gedeelte van de verjaringstermijn dat al verstreken is, wordt niet meer in aanmerking genomen. Stuiting wordt aan de tegenpartij kenbaar gemaakt door bijvoorbeeld het versturen van een brief, de termijn begint dan opnieuw te lopen.

Wat is een rechtsbijstandverzekering?

Rechtsbijstandsverzekering is een verzekering die je bijstaat in het rechtsverkeer, indien je betrokken bent geweest bij een (juridisch) conflict.

Wat is een SAF-formulier?

Een SAF-formulier staat voor Europees Schade-aanrijdingsformulier. Wanneer je betrokken bent geraakt bij een ongeluk met een ander voertuig, dien je na het verkeersongeval een SAF-formulier in te vullen. Dit is belangrijk voor de beoordeling van de oorzaak en wie uiteindelijk de aansprakelijke partij is.