CBS Statistieken verkeersongelukken 2019 bekend

Ieder jaar worden door het Centraal Bureau voor de Statistiek (hierna: CBS) de cijfers gepresenteerd over het aantal verkeersdoden. Deze statistieken geven inzicht in de vervoerswijze en leeftijd van de dodelijke verkeersslachtoffers en geven daarnaast weer waar deze ongelukken hebben plaatsgevonden.

 

Vervoerswijze

 

Als we kijken naar de cijfers van 2019 dan zien we op grond van cijfers van het CBS dat er in 2019 661 dodelijke slachtoffers zijn gevallen bij een verkeersongeval. Hier is sprake van een daling van 2,5% vergeleken met 2018. Als we kijken naar de vervoerswijze van deze slachtoffers dan zien we dat nog steeds dat de meeste slachtoffers inzittenden zijn van een personenauto, namelijk 237. We zien onder het aantal dodelijke slachtoffers die gebruik maken van de fiets een daling van 11%. De rest van de vervoerswijzen veranderen lichtelijk.

 

Leeftijd

 

Als we kijken naar de leeftijd van de dodelijke slachtoffers van verkeersongevallen, dan zien in alle leeftijdsgroepen een daling in het aantal verkeersdoden. Het opvallende is echter dat in de leeftijd 20 tot 40 jaar er een stijging is van bijna 25% van het aantal verkeersdoden. Daarnaast is ook duidelijk te zien in de tabellen van het CBS dat de helft van het aantal verkeerdoden 60 jaar of ouder is. Het aantal verkeersdoden in deze leeftijdscategorie is afgelopen jaar wel gedaald met 26 personen. De dodelijke slachtoffers in de leeftijdscategorie 60 jaar of ouder zijn ten opzichte van de andere leeftijdscategorieën relatief vaak betrokken bij een fietsongeval, terwijl de dodelijke verkeersslachtoffers jonger dan 60 jaar juist relatief vaak omkomen bij een auto-ongeval.

 

Regio

 

In de tabel van het CBS is duidelijk te zien dat de meeste dodelijke verkeersongevallen plaatsvinden in Noord-Brabant, om precies te zijn 142 in 2019. Dit is een daling van 8 personen, maar ligt nog steeds ver boven de 98 dodelijke verkeersslachtoffers in 2017. In Zeeland gebeuren de minst aantal dodelijke verkeersongevallen. In 2019 zijn er in totaal 13 mensen overleden door een verkeersongeval in Zeeland.

 

Bent u in de afgelopen periode betrokken geweest bij een verkeersongeval en heeft u letselschade opgelopen? Neem gerust contact op met één van de professionele juristen van Schade24 om erachter te komen of u recht heeft op letselschadevergoeding. Eén van onze juristen zal u voorzien van advies en als de schade te verhalen valt, zullen wij ervoor zorgen dat u een rechtvaardige letselschadevergoeding krijgt.

Van lenen komt wenen

Zoals je uit voorgaande blogs hebt kunnen vernemen, is bij een door een derde veroorzaakt verkeersongeval deze derde aansprakelijk voor de letsel- of voertuigschade welke je oploopt. In dat soort gevallen is de aansprakelijkheid voor de schade in het algemeen gemakkelijk aan te tonen. De aansprakelijkheidsvraag wordt complexer, indien sprake is van letsel- of voertuigschade dat veroorzaakt is door een voorwerp dat is uitgeleend aan de veroorzaker van de schade. In deze blog wil ik je graag uitleggen welke partij er in deze gevallen de aansprakelijkheid draagt voor de ontstane schade.

 

In beginsel is degene die eigenaar is van het schadeveroorzakende voorwerp aansprakelijk voor de schade. Indien bijvoorbeeld blijkt dat het voorwerp gebrekkig is, waardoor er een reële risico ontstaat op gevaarlijke situaties, is de uitlener aansprakelijk voor de schade welke het gebrekkige voorwerp veroorzaakt. De uitlener had zich ervan dienen te vergewissen dat het voorwerp bij normaal gebruik daarvan geen schade zou kunnen aanrichten.

 

Het kan voorkomen dat je het uitgeleende voorwerp niet gebruikt waarvoor het bedoeld is. Een enigszins bizar voorbeeld hierbij is dat je een schaar, welke je van de kapper om de hoek hebt geleend, gebruikt als tandenstoker. Wanneer je dan onverhoopt uitschiet met deze schaar en daardoor letselschade oploopt, kan de kapper stellen dat je de schaar niet op de wijze hebt gebruikt waarvoor zij bedoeld is, namelijk het bijknippen van hoofdhaar. In dat geval is sprake van ‘eigen schuld, dikke bult’ en ben je zelf aansprakelijk ten aanzien van je eigen schade.

 

De lener of de uitlener kunnen tevens de producent van het gebrekkige voorwerp aansprakelijk stellen. Op grond van artikel 6:185 van het Burgerlijk Wetboek is de producent aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in zijn product. Indien je bijvoorbeeld door een uitgeleende, gloednieuwe stofzuiger een elektrische schok krijgt, doordat binnenin het apparaat een verbinding verkeerd gesoldeerd is, kunnen jij en de eigenaar van de stofzuiger de producent van het apparaat aansprakelijk stellen voor de door jou opgelopen letselschade.

 

Al met al blijkt dat wie de aansprakelijke partij ten opzichte van jouw schade betreft niet altijd gemakkelijk te bepalen is. De schade-experts van Schade24 zijn bereid om jou te helpen met de zoektocht naar de aansprakelijke partij. Daarnaast zorgen zij ervoor dat je je schade vergoed krijgt. Het maken van een vrijblijvende afspraak met Schade24 is altijd mogelijk. Schade24 is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 024-6793842. Daarnaast is het te allen tijde mogelijk om een e-mailbericht te sturen naar info@schade24.com.

Vijf vaak voorkomende aanhoudende medische klachten na een verkeersongeval

Sommige slachtoffers van een verkeersongeval komen ongehavend uit de auto na een verkeersongeval, andere slachtoffers krijgen door een ongeluk klachten die nog jarenlang zullen blijven. In deze blog zijn vijf medische klachten uitgewerkt die kunnen ontstaan ten gevolge van een verkeersongeval en die langere tijd kunnen aanhouden.

 

Whiplash

Een whiplash kan veroorzaakt worden door een botsing en zorgt voor letsel aan de nek en/of rug. Als het hoofd krachtig naar achteren en daarna naar voren gaat, kan een verrekking ontstaan. De klachten die kunnen ontstaan door een whiplash zijn onder andere:

  • Pijn aan de nek (deze kan uitstralen naar de schouders en armen)
  • Klachten aan de onderrug
  • Pijn aan het hoofd
  • Problemen met in slaap vallen
  • Problemen met concentreren
  • Overgevoeligheid

 

Een van de nadelen aan de whiplash is dat het veel klachten kan veroorzaken, maar dat de whiplash medisch niet aantoonbaar is. Daarnaast kunnen de klachten ook vaak andere oorzaken hebben. Doordat een whiplash medisch niet aantoonbaar is, voelen slachtoffers met een whiplash zich vaak onbegrepen. Een whiplash kan namelijk wel voor (langdurige) beperkingen en soms wel voor levenslange klachten zorgen.

 

Verbrijzelde ledematen

Een verkeersongeval kan ervoor dat een ledemaat van u wordt verbrijzeld. Als u verbrijzelde ledematen heeft als gevolg van uw verkeersongeval is het mogelijk dat u meerdere keren geopereerd moet worden. Zodra alle operaties gedaan zijn, kan u beginnen aan een lang revalidatieproces. Mocht alles goed verlopen kan u na het revalidatieproces klachtenvrij zijn, maar verbrijzelde ledenmaten kunnen ook jaren na het verkeersongeval nog zorgen voor pijnklachten.

 

Hersenletsel

Een verkeersongeval kan tot gevolg hebben dat er bij het slachtoffer hersenletsel ontstaat. Hersenletsel dat veroorzaakt wordt door een verkeersongeval kan tot verschillende klachten leiden. Deze klachten kunnen daarnaast heel mild zijn, maar ook zeer ernstig. Net zoals bij een whiplash is het mogelijk dat er overgevoeligheid ontstaat, maar het kan ook tot geheugenverlies leiden. Daarnaast kan het zorgen voor verandering van het gedrag en verlamming van de spieren.

Milde klachten kunnen relatief snel na het ongeval stoppen, terwijl andere klachten nog jaren aanhouden of nooit meer weggaan. Vaak is het zo dat hoe ernstiger het letsel is, des te langer en meer klachten men overhoudt. Na ongeveer een jaar wordt duidelijk welke klachten er hoogstwaarschijnlijk voor altijd invloed zullen hebben op het leven van het slachtoffer. Het hoeft echter niet te betekenen dat deze klachten blijven, want er is altijd een mogelijkheid dat bepaalde klachten uiteindelijk toch nog verdwijnen.

 

Gecompliceerde botbreuken

Naast het verbrijzelen van ledematen is het ook mogelijk dat mensen hun botten niet verbrijzelend, maar breken. Als er sprake is van een gecompliceerde botbreuk is er een grotere kans op langdurige medische klachten, dan na een niet gecompliceerde botbreuk. Gecompliceerde botbreuken hebben vaker tot gevolg dat het slachtoffer van het verkeersongeval geopereerd moet worden. Het kan daarna soms weken duren voordat het bot weer lichtelijk belast mag worden. Na deze operatie volgt er een revalidatieproces wat maanden tot meer dan een jaar kan duren, waarna u pas weer soepel kan bewegen

 

Gescheurde pezen

Naast het breken van botten kan een verkeersongeval ook tot gevolg hebben dat er pezen scheuren. De revalidatieperiode is in dit geval afhankelijk van de ernst van het letsel. Als pezen volledig zijn gescheurd is er een mogelijkheid dat deze gehecht worden. Het is mogelijk dat u na het scheuren van uw pezen een brace krijgt of in het gips moet. Beide ingrepen hebben tot gevolg dat er een beperking is van de bewegingsvrijheid. Mocht het herstel voorspoedig gaan, is er een mogelijkheid om na een paar weken de pezen weer licht te belasten. Hier hebben we het dus nog niet over volledige belasting van de pezen, want dat kan zo een jaar duren.

Heeft u last van één van deze klachten sinds uw verkeersongeval en heeft u deze schade nog niet kunnen verhalen op de andere verkeersdeelnemer? Neem vrijblijvend contact op met een van de professionele juristen van Schade24 en wellicht kunnen wij u juridisch bijstaan.

Een goed ingevuld schadeformulier is van groot belang

Een verkeersongeluk zit in een klein hoekje. Als je betrokken bent geraakt bij een ongeval dien je samen met de tegenpartij het schadeformulier in te vullen. In de praktijk zien wij als schadebehandelaars regelmatig dat een schadeformulier niet, niet juist of onvolledig wordt ingevuld. Het belang van een goed ingevuld schadeformulier wordt hierbij vaak onderschat. Waarom het juist van belang is dat het schadeformulier en correct en volledig wordt ingevuld zal hieronder worden toegelicht.

 

Invullen schadeformulier

Bij het invullen van het schadeformulier vermeld je alle gegevens omtrent het ongeval, gegevens van jouw voertuig, de locatie van het ongeval, het voertuig van de tegenpartij, de gegevens van de tegenpartij, jouw eigen gegevens, een situatieschets van het ongeval en eventueel de gegevens van een getuige. Uiteindelijk ondertekenen jullie allebei het ingevulde schadeformulier. De achterkant kun je vervolgens rustig thuis invullen.

Belangrijk is dat je alle gegevens goed controleert. Controleer het kenteken van de tegenpartij en vooral of de situatie klopt. Als je het schadeformulier ondertekent, maar je het eigenlijk niet eens bent met wat er is ingevuld, kan dit voor grote gevolgen zorgen bij de erkenning van de aansprakelijkheid.

Een ingevuld en ondertekend schadeformulier is een van de weinige bewijsmiddelen om je schade verhaald te krijgen. Een door beide partijen ondertekend schadeformulier wordt als een onderhandse akte bedoeld op grond van art 156 rv en levert op grond van artikel 157 lid 2 rv dwingend bewijs op. Indien de aansprakelijkheid wordt afgewezen en je een procedure bij de rechter start, zal een schadeformulier als leidend bewijs worden gezien. Het is dan aan jou om tegenbewijs te leveren. Onderteken dus nooit maar dan ook nooit het schadeformulier als je het niet eens bent met de situatieschets en beweringen van de ander.

 

Tips voor direct na het ongeval

Direct na het ongeval is het voordelig om foto’s te maken van de situatie en de schade. Foto’s kunnen ter onderbouwing dienen om uiteindelijk jouw gelijk te halen. Indien de situatieschets tussen jou en de tegenpartij erg van elkaar verschillen, kan een getuige hierbij een groot verschil maken. Aan een verklaring van een onafhankelijke en onpartijdige getuige wordt veel waarde gehecht door verzekeraars. Vraag daarom meteen naar contactgegevens als een getuige het ongeval heeft zien gebeuren.

Indien er alleen contactgegevens uitgewisseld worden tussen jou en de tegenpartij, kan er later nog een schadeformulier worden ingevuld. Toch blijkt uit ervaring dat dit op een later tijdstip vaak niet meer gebeurt. Probeer dus altijd ter plaatse een schadeformulier in te vullen. Zonder schademelding kunnen verzekeraars de schade namelijk niet in behandeling nemen.

 

Belangenbehartiger inschakelen

Ben je betrokken geraakt bij een verkeersongeval? Zelf kun je al een heel eind komen om te zorgen dat het schadeformulier juist wordt ingevuld. Toch is het fijn als een belangenbehartiger voor de verdere afhandeling van de schade zorg kan dragen. Het verhalen van schade en de hoogte hiervan kan tot discussie leiden. Deze discussie kan je beter laten voeren door iemand met een juridische achtergrond, zodat de schade compleet verhaald kan worden. Schade24 is zo’n belangenbehartiger die je graag helpt bij het schadeverhaal. Voor meer informatie kun je kijken op onze website www.schade24.com of neem telefonisch contact met ons op via het nummer 024 6793842. Bovendien verhalen wij de schade kosteloos voor jou.

Schadepost kinderdagopvang en hondenuitlaatservice

Stel je voor dat je betrokken bent geraakt bij een verkeersongeval. Je hebt zwaar letsel opgelopen en kan nauwelijks lopen of bewegen. Normaliter werk je parttime en op de dagen dat je vrij bent, draag je de zorg voor jullie kinderen. Sinds het ongeval zit je aan bed gekluisterd, moet je drie keer per week onder behandeling en kun je niet meer voor je kinderen zorgen. Hierdoor moet er een oppas of extra opvang geregeld worden voor jullie kinderen. Dit zorgt ook weer voor extra kosten. Nu vragen velen zich af of deze kosten wel worden vergoed.

 

Kinderopvang en oppas 

Indien je tot overmaat van ramp niet meer zelf de zorg voor de kinderen kan dragen en extra hulp inschakelt, worden ook deze kosten vergoed. Naast extra kinderopvang valt ook de oppas door bijvoorbeeld een familielid, vriend of kennis hieronder. Bij het inzetten van extra dagen op de kinderdagopvang of oppas, moet er wel worden aangevoerd dat er enige noodzaak is voor de extra oppas en dat er een causaal verband is tussen het inschakelen van extra oppas en het ongeval. Indien er voor het ongeval één keer opgepast werd en dat nu drie keer is, is deze schade duidelijk aan te merken.

 

Hondenuitlaatservice

Voor velen maakt hun hond ook groot onderdeel uit van het gezin. Als je door het ongeval niet meer je hond uit kunt laten, ben je genoodzaakt om hier iemand voor in te schakelen. Dit kan door een professionele hondenuitlaatservice of een bekende. In ieder geval kost ook dit extra tijd en geld. Ook in dit geval heb je er recht op dat deze kosten worden vergoed. Natuurlijk geldt er nogmaals dat er een oorzaak-gevolg verband moet zijn tussen het inschakelen van een hondenuitlaatservice en het ongeval.

 

Hulp inschakelen

Mocht je nu betrokken zijn geraakt bij een ongeval en wil je weten welke schadeposten van toepassing zijn op jouw situatie? Wil je hierbij ook graag dat een belangenbehartiger je helpt bij het schadeverhaal? Neem dan gerust contact met ons op. Wij adviseren je vrijblijvend en verhalen de schade voor jou geheel kosteloos. Je kunt ons bereiken via ons telefoonnummer 024-6793842. Voor meer informatie kun je ook een kijkje nemen op onze website www.schade24.com.

De e-step: goedkoop en snel, maar ook gemakkelijk?

De e-step, wellicht heb je er weleens van gehoord en misschien heb je er zelfs een keer op gereden. Deze step, aangedreven door elektriciteit, wint gestaag aan populariteit, aangezien hij milieuvriendelijker is dan de oude vertrouwde auto. Bovendien kom je dankzij de e-step in het drukke verkeer sneller op je plaats van bestemming dan een automobilist, daar je niet te maken krijgt met de onvermijdelijke ochtend- en avondspits. Tenslotte is het bezit van een e-step goedkoper dan het bezit van een auto, aangezien je geen hoge brandstof- en parkeerkosten hoeft te betalen. Daarbij heeft de e-step in tegenstelling tot de fiets het voordeel dat je je niet suf hoeft te trappen als je wind tegen hebt. De e-step lijkt de oplossing voor het fileprobleem en de klimaatcrisis, ondanks dat er volgens sommigen een negatief imago kleeft aan het voertuig. Zitten er dan ook nadelen aan de e-step? Op deze vraag kan ik een bevestigend antwoord geven, want wat nu indien je schade veroorzaakt bij jezelf of bij een derde? Wie draagt in dat geval de aansprakelijkheid? In deze blog zal ik trachten om enige duidelijkheid hierover te scheppen.

Allereerst wil ik je mededelen dat het in Nederland verboden is om onverzekerd de weg op te gaan met een e-step. Een WA-verzekering is dan verplicht. Wat een WA-verzekering precies inhoudt, kun je vernemen in mijn voorgaande blog over de WA-verzekering. Indien je e-step niet verzekerd is, loop je het risico dat je een forse boete dient te betalen of zelfs dat de e-step in beslag wordt genomen. Wanneer je dan een ongeval veroorzaakt waarbij een derde letselschade oploopt, kan deze het gehele schadebedrag op jou verhalen, aangezien jij de aansprakelijke partij bent. Het is dus zaak dat je je e-step laat verzekeren, zodat bij een door jou veroorzaakt ongeval de assuradeur bij wie je een WA-verzekering hebt afgesloten de aansprakelijkheid namens jou draagt en de schade van de ander zal vergoeden.

Je leest het: zolang je e-step is verzekerd is er niets aan de hand en kun je met een gerust hart e-steppen. Maar wat nu als je onverhoopt betrokken raakt bij een ongeluk en je daarbij letselschade dan wel schade aan je e-step oploopt? Of je hebt bijvoorbeeld voor jezelf besloten dat je voor vandaag uitgestept bent en daarom je e-step even laat voor wat het is. Onderweg naar de supermarkt loop je echter letsel- dan wel voertuigschade op door een andere trotse bezitter van een e-step. Als klap op de vuurpijl blijkt bovendien dat de aansprakelijke e-stepper zijn heilige koe niet verzekerd heeft. Hoe zorg je er dan voor dat je je schade tot de laatste cent vergoed krijgt? De letselschadejuristen van Schade24 staan je met alle liefde bij om je in deze ingewikkelde situatie te helpen. Je kunt altijd een vrijblijvende afspraak maken met Schade24. Schade24 is op werkdagen telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 024-6793842. Bovendien kun je altijd een e-mailbericht sturen naar info@schade24.com.

Meest voorkomende oorzaken van ongevallen in de bebouwde kom

Woon je in binnen de bebouwde kom? Of ben je er regelmatig te vinden? Dan weet je als geen ander hoe gevaarlijk sommige verkeersdeelnemers of verkeerssituaties kunnen zijn. Er gelden andere snelheidsregels dan buiten de bebouwde kom en door de diversiteit aan verkeersdeelnemers is de kans groter dat je in een onverwachtse verkeerssituatie terecht komt. De kans dat je betroken raakt bij een verkeersongeval binnen de bebouwde kom is hierdoor groot en er zijn veel verschillende oorzaken die hieraan voorafgaan.

Wat zijn nu eigenlijk de meest voorkomende oorzaken die ten grondslag liggen van deze ongevallen binnen de bebouwde kom?

 

Overtreden snelheidsregel

Zoals hierboven al is aangegeven, gelden er andere snelheidsregels binnen de bebouwde kom dan daarbuiten. Binnen de bebouwde kom geldt een snelheidslimiet van 50 kilometer per uur. In de meeste woonwijken is dit zelfs 30 kilometer per uur. Toch overschrijdt volgens Veilig Verkeer Nederland het merendeel van de bestuurders de snelheidslimiet binnen de bebouwde kom. Dit is dan ook de grootste oorzaak bij het ontstaan van een ongeval.

In een woonwijk spelen er kinderen op straat, kan er uit het niets een fiets afslaan zonder richting aan te geven of komen er kinderen op de skelter de bocht om gevlogen. Als automobilist is het van belang dat je op deze situaties kunt anticiperen. Bij het overtreden van de toegestane snelheid is dit vrijwel onmogelijk. Tevens is de impact van de botsing vele malen groter als je te hard rijdt.  Als we kijken naar de cijfers Veilig Verkeer Nederland is de kans dat een voetganger een botsing van 30 kilometer per uur overleeft 95%, bij 50 kilometer per uur is dit 60% en bij 80 kilometer per uur is dit zelfs 5%. Deze cijfers laten de overlevingskans zien. De kans dat iemand licht of zwaar letsel oploopt, is dus nog groter.

Het is dus van groot belang dat er in de bebouwde kom, met name in woonwijken, echt aan de snelheidslimiet wordt gehouden.

 

Afleidingen 

Niet alleen het overtreden van de snelheidslimiet zorgt voor ongevallen binnen de bebouwde kom. Ook zijn automobilisten eerder afgeleid tijdens het rijden. Doordat er geen hele hoge snelheden zijn toegestaan binnen de bebouwde kom, gaan mensen zich eerder met anderen zaken bezig houden tijdens het rijden. Denk hierbij aan het veranderen van je radiozender, even snel een appje versturen via je mobiele telefoon, wat te eten of te drinken pakken of je make-up bijwerken.

In de verte steekt een voetganger over en voor jou slaat een fietser plotseling rechtsaf. Ondanks de lage toegestane snelheid, moet je continu kunnen anticiperen op veranderlijke situaties. Die ene handeling die je tussen het rijden door verricht, kan grote gevolgen hebben. Door de diversiteit aan verkeersdeelnemers binnen de bebouwde kom is de kans ook groter dat er ouderen of kinderen betrokken raken bij een ongeval. Deze verkeersdeelnemers zijn kwetsbaar en lopen het risico ernstig letsel op te lopen. Veilig Verkeer Nederland heeft al verschillende campagnes gevoerd om bewustwording te creëren en het verkeer veiliger te laten verlopen. Denk bijvoorbeeld aan de Mono-campagne of Onderweg ben ik Offline om het telefoongebruik te verminderen.

 

Intensief verkeer en het verlenen van voorrang

Tot slot komt het binnen de bebouwde kom vaak voor dat het verlenen van voorrang niet altijd op de juiste manier geschiedt. Het verkeer is hier namelijk een stuk intensiever en je komt veel verschillende verkeersdeelnemers tegen. Stel een auto en een scooter treffen elkaar op een kruispunt. Bij elke kruising dreigt het gevaar met het nemen en geven van voorrang. Het is van belang dat je bij elk kruispunt je snelheid aanpast om op tijd te remmen en te reageren. Daarnaast kom je in woonwijken veel kinderen tegen op de fiets. Zij houden zich vaak niet aan voorrangsregels of weten niet wat de voorrangsregels zijn. Het is dus te allen tijde van belang je mede weggebruikers in de gaten te houden.

Schade verhalen

Ben je betrokken geraakt bij een ongeval en heb je licht of zwaar lichamelijk of psychisch letsel opgelopen? Heb je geen idee wie er aansprakelijk is voor het ongeval en wil je je graag focussen op je herstel? Schade24 helpt je graag bij het schadeverhaal. Wij zijn dagelijks te bereiken voor het beantwoorden van vragen of het geven van advies via ons telefoonnummer 024-6793842.

Vermindering waarde auto

Dit is onze vijfde entree in een reeks blogs over de financiële gevolgen van het oplopen van letsel, onze vorige delen gingen over schade aan persoonlijke eigendommenverlies van inkomstenhulp bij huishoudelijke taken en letsel vooraf vakanties.

 

Ongeval

Bij verkeersongevallen kan letsel een van de meest vervelende gevolgen zijn. Je gezondheid is dan natuurlijk de belangrijkste prioriteit. Dit maakt niet dat voertuigschade niet ronduit vervelend kan zijn. Voertuigschade kan naast de reparatiekosten ook zorgen voor een waardevermindering van je auto.

Waardevermindering

Waardevermindering van auto’s kan vanzelfsprekend voorkomen bij zowel kleine incidenten zoals tegen een geparkeerde auto rijden als bij zware ongelukken op de snelweg. De waardevermindering zal bij het eerste voorbeeld natuurlijk lager zijn dan als bij het zware ongeval. Gelukkig kun je zowel kleine als grote waardeverminderingen van jouw voertuig declareren bij de verzekeraar van de wederpartij indien deze aansprakelijk was voor het ontstaan van jouw ongeval. Dit geldt natuurlijk ook voor andere schadeposten die je oploopt als slachtoffer van een verkeersongeluk.

 

Schade verhalen

Indien je betrokken bent geweest bij een verkeersongeval helpen wij je graag met het verhalen van de opgelopen schade. Wij zijn telefonisch bereikbaar op 024 6793842 en per mail via info@schade24com. Ook kun je jouw schadegeval aanmelden op onze website.

De WA-cascoverzekering

In mijn vorige blog heb ik de WA-verzekering uitgebreid besproken. Zoals je wellicht hebt kunnen vernemen, dekt de WA-verzekering bij aansprakelijkheid enkel de schade van een derde ten gevolge van een auto-ongeval. Je eigen voertuigschade wordt niet gedekt door middel van een WA-verzekering. Aangezien deze schade bij auto-ongelukken behoorlijk groot kan zijn, is het een verstandige keuze om een zogenaamde WA-cascoverzekering af te sluiten. In deze blog wil ik je graag meer vertellen over de WA-cascoverzekering.

 

De WA-cascoverzekering is de uitgebreidste autoverzekering op de verzekeringsmarkt. Ze staat ook bekend onder de naam: ‘allriskverzekering’. Dit begrip insinueert dat alle risico’s gedekt worden door zo’n verzekering. Dit is echter onjuist: je eigen letselschade ten gevolge van een door jou veroorzaakt auto-ongeluk wordt niet door een WA-cascoverzekering gedekt. Daarvoor is de SVI of SVO in het leven geroepen, welke ik in mijn voorgaande blogs uitvoerig besproken heb. De WA-cascoverzekering dekt louter de schade aan het schadeveroorzakende voertuig zelf, het casco. Daarbij dekt een WA-cascoverzekering schade aan het WA-cascoverzekerde voertuig ten gevolge van onder andere brand, diefstal, slippen en te water raken.

 

Ondanks de dekking welke een WA-cascoverzekering biedt, blijft de kans prominent aanwezig dat je zelf letselschade oploopt bij een zelf veroorzaakt auto-ongeval. Als je in dat geval geen SVI hetzij SVO hebt afgesloten, kun je in bepaalde gevallen deze verworven letselschade verhalen op een tegenpartij. De bekwame letselschadejuristen van Schade24 kunnen jouw situatie kosteloos beoordelen op haalbaarheid. Je kunt te allen tijde een afspraak maken met een van de letselschadejuristen van Schade24. Wij zijn op werkdagen van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 024-6793842. Tevens is het altijd mogelijk om een e-mailbericht te sturen naar info@schade24.com.

WA-verzekering

De aanschaf van je eerste auto brengt veel teweeg. Je hoeft bijvoorbeeld niet meer in de regen naar je werk te fietsen. Bovendien ben je door het bezitten van een auto een stuk mobieler. Naast deze aantrekkelijke voordelen van het autobezit zadelt het je ook met extra kostenposten op. Denk hierbij alleen al aan brandstofkosten en de periodieke APK. Bovendien is iedere autobezitter op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen verplicht om zijn voertuig te laten verzekeren op straffe van een geldboete en het geen gebruik mogen maken van het onverzekerde voertuig.

 

De ervaring leert dat bij een auto-ongeval de schade dikwijls van zeer ernstige aard is, doordat een auto simpelweg een grotere schade kan veroorzaken dan bijvoorbeeld een fietser. Zwaar lichamelijk letsel alsmede ernstige voertuigschade zijn jammer genoeg geen ondenkbare gevolgen van dit soort ongelukken. Indien je dan als aansprakelijke partij zijnde de schade van de benadeelde dient te vergoeden, ben je duur uit. Derhalve heeft onze wetgever bepaald dat ieder motorvoertuig verplicht verzekerd dient te zijn door middel van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, beter bekend als de WA-verzekering. In mijn voorgaande blogs heb ik je informatie verschaft omtrent vele verschillende soorten verzekeringen zijn. Het is nu de beurt aan de WA-verzekering om de revue te passeren.

 

Laat ik allereerst een wijdverbreid misverstand uit de wereld helpen: een WA-verzekering is niet hetzelfde als een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). In tegenstelling tot een WA-verzekering is het afsluiten van een APV niet verplicht, indien je in het bezit bent van een gemotoriseerd voertuig, Bovendien is de premie van een WA-verzekering in de regel hoger dan die van een AVP. Nu je op de hoogte bent van de belangrijkste verschillen tussen een WA-verzekering en een AVP, wil ik je graag uitleggen hoe een WA-verzekering werkt. Wanneer je een ongeval veroorzaakt waarbij een derde schade oploopt, loop je aanmerkelijk de kans dat je door deze aansprakelijk voor hun schade wordt gesteld. Indien je de aansprakelijkheid erkent, rust automatisch de juridische verplichting op je om de schade van de ander te vergoeden. Bij een WA-verzekering treedt de verzekeraar waarbij je de WA-verzekering hebt afgesloten op als de aansprakelijke partij en zorgt er dan voor dat de geleden schade van de tegenpartij vergoed wordt. Deze schade kan bestaan uit onder andere opgelopen letsel- en voertuigschade. Een WA-verzekering dekt louter alleen de schade van de ander bij een ongeval. Indien je gedekt wilt zijn voor alle schade van een ander alsmede voor je eigen voertuigschade, biedt de WA-cascoverzekering uitkomst. Dit type verzekering zal ik in mijn volgende blog behandelen.

 

Zoals ik eerder gezegd heb is de kans op ernstig lichamelijk letsel groot bij een auto-ongeval. Ik kan me goed voorstellen dat je, indien je letselschade hebt opgelopen, niet goed weet welke stappen je dient te doorlopen teneinde de WA-verzekeraar van de veroorzaker aansprakelijk te stellen en uiteindelijk je letselschade vergoed te krijgen. De gespecialiseerde en vakkundige juristen van Schade24 willen je graag uit de brand helpen. Schade24 is tijdens werkdagen te bereiken onder telefoonnummer 024-6793842. Daarnaast kun je altijd een e-mailbericht sturen naar info@schade24.com.

Claim online

Het is volledig gratis en veilig