Smartphone de oorzaak van ongevallen?

In de vorige blog over de groei met betrekking tot het aantal bestuurders in Nederland, is al aangegeven dat hierdoor ook meer ongevallen gebeuren. Nadat je betrokken bent geraakt in een ongeval dien je een schadeclaim in. Het aantal claims in Nederland neemt de laatste jaren fors toe. Volgens algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars ontvangen 71.000 Nederlanders jaarlijks een letselschadevergoeding van verzekeraars. Deze vergoeding wordt verkregen op grond van een ongeval in het verkeer, een bedrijfsongeval of een medische fout. 60.000 van deze uitgekeerde schadevergoedingen is naar aanleiding van een verkeersongeval. Komen deze verkeersongevallen door het gebruik van een smartphone of heeft het toch een andere oorzaak?

Smartphone

Er is geen duidelijke oorzaak voor het toenemende aantal claims. Maar het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars geeft aan dat meerdere ontwikkelingen in de huidige claimcultuur spelen. Allereerst worden er meer kilometers gemaakt door de opbloeiende economie en dat leidt tot meer verkeersongevallen en meer schade. Daarnaast is het telefoneren en appen in het verkeer nu nog steeds een belangrijk onderwerp. De smartphone is tegenwoordig niet meer weg te denken uit ons leven. Velen gebruikt de smartphone wel eens op de fiets, in de auto, op de scooter of tijdens het gebruik van een ander vervoermiddel. Hierdoor ontstaan nog steeds veel onveilige en levensbedreigende verkeerssituaties.

Misschien heb je je wel eens in een gevaarlijke verkeerssituatie begeven en ging het maar net goed. Of zag je anderen zo druk bezig op zijn of haar telefoon dat ze geen idee hadden wat er om hen heen gebeurde. Bovendien is het met het stijgen van het aantal voertuigen ook lastiger overzicht te houden op de weg en lijkt het een grote chaos.

Schade24

Mocht je nu betrokken raken bij een ongeval en wil je graag dat iemand anders voor jou de schadeclaim indient en de schade vervolgens verder afhandelt? Schade24 behandelt jouw opgelopen schade en zorgt voor een voorspoedig verloop van de schadeclaim. Neem gerust contact met ons op voor informatie omtrent schadeverhaal. Wij adviseren je geheel verblijvend en verhalen de schade kosteloos voor jou.

Meer vluchtvertragingen op komst?

In het afgelopen jaar is het luchtvaartverkeer met 7,9% gestegen ten opzichte van het jaar 2016. Tevens waren 80% van de vliegtuigstoelen bezet. Deze groei is mede dankzij het gunstige economisch klimaat en de relatief goedkope ticketprijzen. In het Midden-Oosten was de groei minimaal, namelijk slechts 2,1% groei ten opzichte van het jaar 2016. In de regio Azië-stille Oceaan groeide het luchtverkeer het hardst, namelijk met 11,6% ten opzichte van 2016. Niet alleen de passagiersvluchten kregen te maken met een stijging, ook de wereldwijde vraag naar luchtvrachtvervoer is met 10% gestegen. Krijgen we hierdoor te maken met meer vluchtvertragingen?

Dit jaar kwam het aantal luchtreizigers uit op 3,3 miljard en zal volgens onderzoek een jaarlijkse stijging ondervinden van 4,1%. Het verwachte aantal luchtreizigers zal de komende twintig jaar dus ruimschoots verdubbelen, het verwachte aantal reizigers zal uitkomen op 7,3 miljard in het jaar 2034.

Deze sterke groei in het luchtverkeer roept verschillende vragen op. Is het voor luchthavens mogelijk om deze groei te realiseren, of ondervinden passagiers door deze groei geen problemen? In Nederland is het aantal passagiersvluchten gegroeid met 9% ten opzichte van 2016. Deze groei zorgt ervoor dat de grootste luchthaven van Nederland, Schiphol Airport, tegen het jaarlijkse vastgestelde maximumaantal vluchten aan zit. Het gevolg van het bereiken van dit maximum, heeft ervoor gezorgd dat verschillende luchtvaartmaatschappijen niet mogen of kunnen uitbreiden bij Schiphol. Schiphol Group is bezig met een geschikte oplossing voor dit probleem, namelijk de luchthaven in Lelystad die in 2018 in gebruik zal gaan. Echter zal het openen van deze luchthaven de groei van het aantal vluchten niet kunnen opvangen op langer termijn. Lelystad Airport zou op jaarbasis tienduizend vluchten mogen uitvoeren.

Vluchtvertragingen

Een groot gevolg van deze groei is het toenemen van het aantal vertraagde en geannuleerde vluchten. Indien het aantal vluchten jaarlijks toeneemt, groeit de kans op vertragingen of annuleringen mee. Een korte vertraging van vijftien of dertig minuten is over het algemeen geaccepteerd. Echter een vertraging van meer dan een uur, wordt als vervelend beschouwd. Een luchthaven hanteert een strakke planning voor vliegtuigen, waar er sprake is van enkele minuten tussen het opstijgen en/of landen van een vliegtuig. De meest voorkomende reden tot ontstaan van vertragingen zijn dan ook incidenten van een voorgaande vlucht. Indien er sprake is van een vertraging van een vlucht, zal dit direct doorwerken naar alle opvolgende vluchten. Door het uitbreiden van luchtvaartmaatschappijen zal deze planning meer onder druk komen te staan en vergroot dit de kans op dagelijkse vertragingen.

Gelukkig bestaat een Europese verordening, een regelgeving die geldend is in Nederland, die gedupeerden van een vluchtvertraging beschermt. Bij een aankomstvertraging van tenminste drie uur, is een luchtvaartmaatschappij verplicht een compensatie aan te bieden bij de passagier, mits er geen sprake is van overmacht. Een overmacht situatie ontstaat indien de luchtvaartmaatschappij niets aan de ontstane situatie kan doen. Weersomstandigheden, staking van het grondpersoneel en terrorisme zijn voorbeelden van zo’n situatie.

Oplossing

In 2020 worden er nieuwe afspraken gemaakt omtrent het maximumaantal vluchten dat Schiphol Airport mag uitvoeren. Door deze nieuwe afspraken zal blijken of Schiphol Airport het maximaal aantal vluchten mag verhogen. Als luchtvaartmaatschappijen willen groeien naar het verwachte aantal vluchten in 2034, moet er worden gekeken of vluchten kunnen worden verplaatst naar een andere luchthaven in Nederland. Dit dient te worden gedaan om stijging in het aantal vertragingen en annuleringen te voorkomen.

De huidige luchthavens zouden deze verwachte uitbreiding niet aan kunnen. Vorig jaar is besloten dat Eindhoven Airport mag uitbreiden van 22.000 naar 43.000 vluchten per jaar, dit besluit is ter ontlasting van Schiphol Airport. Desondanks zal deze uitbreiding niet voldoende zijn voor de verwachte aantallen in 2034. Lelystad Airport lijkt de meeste potentie te hebben voor een uitbreiding van groter capaciteit. Op dit moment loopt het project van Lelystad Airport tot 2043, hier zal jaarlijks worden gekeken welke uitbreidingen kunnen worden verwezenlijkt. In de toekomst moet blijken of passagiers vanaf een andere luchthaven moeten vertrekken om meer vertragingen te voorkomen.

Schade24

Indien er een vluchtvertraging ontstaat van tenminste 3 uur en er geen sprake is van overmacht, heeft de gedupeerde recht op een vergoeding die staat vastgesteld in de Europese verordening. Schade24 heeft professionele juristen in dienst die zijn gespecialiseerd in het verhalen van compensatie en het verlenen van juridische ondersteuning. Zij helpen u deze juridische weg te bewandelen en nemen al het werk in handen.

Geschreven: 2 oktober 2017

Compensatie bij vluchtvertraging

Door de enorme groei in het aantal vluchten van en naar Nederland, stijgt de kans op vertragingen. Voor een passagier is een vertraging niet alleen tijdrovend, maar kost de passagier ook geld. Bijvoorbeeld een vakantiedag minder of gemiste inkomsten op je werk. Indien een vertraging zorgt dat de aankomsttijd van een vlucht uitloopt met meer dan 3 uur, heeft de passagier meestal recht op een compensatie. Gelukkig heeft er in het afgelopen jaar een forse stijging plaatsgevonden van passagiers die een claim indienen. Voor Schade24 is dit nog niet voldoende, wij willen ervoor zorgen dat elke gedupeerde van een vluchtvertraging de compensatie zal ontvangen.

De rol van Schade24

Wij van Schade24 willen elke gedupeerde van een vluchtvertraging het zo makkelijk mogelijk maken. Indien er sprake is van een vluchtvertraging gaat het team van Schade24 aan de slag om te controleren of er recht is op compensatie. Wanneer een compensatie wordt toegekend dan zorgen wij ervoor dat het gedeelte waar jij recht op heeft zo snel mogelijk bij jou op de rekening staat. Lukt het niet om een claim te innen, dan zitten er voor jij als cliënt geen kosten aan verbonden door onze ‘’no cure no pay’’ regeling. Deze dienst bieden wij aan als goedkoopste van Nederland en zonder administratiekosten. Schade24 inschakelen is de makkelijkste, snelste en goedkoopste manier om jouw compensatie te ontvangen.

Wanneer heb ik recht op compensatie?

Is er sprake van een aankomstvertraging van meer dan 3 uur, een geannuleerde vlucht of weigering van de vlucht? Grote kans dat je dan recht hebt op compensatie voor het tijdverlies. Deze compensatie kan oplopen tot wel € 600,- per vlucht en per persoon. Er mag dan geen sprake zijn van een overmacht situatie. Dit houdt in dat voor de luchtvaartmaatschappij er een situatie ontstaat die niet voor hun rekening komt. Denk hierbij aan onverwachte situaties zoals het weer en/of stakingen waarop de maatschappij geen invloed heeft. Denk je dat je recht hebt op de compensatie, wacht dan niet en controleer je vlucht op www.schade24.nl.

Geschreven: 3 augustus 2017