Weersverandering Nederland

Wij Nederlanders leven in een land waarbij het weer regelmatig voor verrassingen zorgt. De afgelopen weken was het weer zelfs zo onstuimig dat verschillende stormen over ons land raasden. Opmerkelijk bij deze stormen is dat zij voor het eerst in Nederland een naam kregen. Op zondag 9 februari 2020 trok storm Ciara over het land. Een week na Ciara volgde storm Dennis. Hoewel storm Dennis niet zo heftig bleek als Ciara, kregen we opnieuw te kampen met zware windstoten. Deze windstoten hebben er wederom voor gezorgd dat veel mensen te maken hebben gehad met stormschade.

 

Waarom krijgen stormen tegenwoordig een naam?

Sinds vorig jaar is er besloten dat stormen een naam krijgen als het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (verder KNMI) een code oranje of code rood voor windstoten uitgeeft. Het KNMI heeft een samenwerking met de Ierse en Britse weersdiensten in de naamgeving van stormen. Dit komt doordat de meeste stormen waar wij mee te maken krijgen uit het westen komen. Uit onderzoek in Groot-Brittannië is gebleken dat de naamgeving van stormen ervoor zorgt dat het bewustzijn van mensen bij gevaarlijke weersomstandigheden wordt aangescherpt. Tevens wordt er een duidelijke boodschap aan het publiek gegeven en mensen ertoe aanzet om actie te ondernemen om schade en letsel te voorkomen.

 

Schade opgelopen door een storm

Volgens een schatting van het Verbond van Verzekeraars zal de schade door storm Ciara rond de 150 miljoen euro uitkomen. Deze schade bestaat vooral uit schade aan gebouwen en voertuigen. Natuurlijk bestaat er ook een grote kans dat je door stormen letsel oploopt. Door harde rukwinden bestaat de kans dat je onbedoeld van je rijstrook afwijkt en hierdoor een ongeluk veroorzaakt, is de kans groter dat er bomen omwaaien en op je auto terechtkomen of waaien er dakpannen van een gebouw af die op jezelf of een ander terechtkomen.

 

Aansprakelijkheid

Indien de kans op een ongeluk zowel zonder als met de onstuimige weersveranderingen net zo groot geweest zou zijn, kun je zeggen dat er geen sprake is van overmacht en de eigenaar verwijtbaar heeft gehandeld, doordat hij zijn huis of bomen eromheen slecht heeft onderhouden. Bij windkracht tien of meer is er eerder sprake van overmacht, omdat er dan sprake is van externe omstandigheden waar de eigenaar geen invloed op heeft. Toch kan zelfs dan schade eventueel worden verhaald op de eigen inboedelverzekering, waarop stormschade vaak is meeverzekerd.

Mocht je nu zelf in een situatie terecht zijn gekomen waarin je materiële of letselschade hebt opgelopen door een storm en weet je niet wie er aansprakelijk is? Schade24 zoekt het graag en vrijblijvend voor je uit en geeft je graag advies met betrekking tot het schadeverhaal. Is er sprake van een aansprakelijke tegenpartij en wil je graag iemand die helpt bij het schadeverhaal? Schade24 treedt op als jouw belangenbehartiger en wij verhalen vervolgens de schade voor jou geheel kosteloos.

Wil je meer informatie of heb je vragen, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn te bereiken op 024-6973842.

Trends op het gebied van schadeclaims

In de vorige blog over de groei met betrekking tot het aantal bestuurders in Nederland, is al aangegeven dat hierdoor ook meer ongevallen gebeuren. Nadat je betrokken bent geraakt in een ongeval dien je een schadeclaim in. Het aantal claims in Nederland neemt de laatste jaren fors toe. Volgens algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars ontvangen 71.000 Nederlanders jaarlijks een letselschadevergoeding van verzekeraars. Deze vergoeding wordt verkregen op grond van een ongeval in het verkeer, een bedrijfsongeval of een medische fout. 60.000 van deze uitgekeerde schadevergoedingen is naar aanleiding van een verkeersongeval.

Er is geen duidelijke oorzaak voor het toenemende aantal claims, maar het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars geeft aan dat meerdere ontwikkelingen in de huidige claimcultuur spelen. Allereerst worden er meer kilometers gemaakt door de opbloeiende economie en dat leidt tot meer verkeersongevallen en meer schade. Daarnaast is het telefoneren en appen in het verkeer nu nog steeds een belangrijk onderwerp. De smartphone is tegenwoordig niet meer weg te denken en wordt door velen gebruikt op de fiets, in de auto, op de scooter of tijdens het gebruik van een ander vervoermiddel. Hierdoor ontstaan nog steeds veel onveilige en levensbedreigende verkeerssituaties.

Misschien heb je je wel eens in een gevaarlijke verkeerssituatie begeven en ging het maar net goed. Of zag je anderen zo druk bezig op zijn of haar telefoon dat ze geen idee hadden wat er om hen heen gebeurde. Bovendien is het met het stijgen van het aantal voertuigen ook lastiger overzicht te houden op de weg en lijkt het een grote chaos.

Mocht je nu betrokken raken bij een ongeval en wil je graag dat iemand anders voor jou de schadeclaim indient en de schade vervolgens verder afhandelt? Schade24 behandelt jouw opgelopen schade en zorgt voor een voorspoedig verloop van de schadeclaim. Neem gerust contact met ons op voor informatie omtrent schadeverhaal. Wij adviseren je geheel verblijvend en verhalen de schade kosteloos voor jou.

Schade door noodweer: wat kun je claimen?

Enige tijd geleden heeft Nederland te maken gehad met noodweer. Bomen waaiden om en belandden op wegen en auto’s. Huizen raakten flink beschadigd tijdens zware onweersbuien. Gedupeerden maken de schade op en staan voor de vraag of die schade ook vergoed wordt. Hoe zit het eigenlijk met schade door noodweer?

Stormschade

Volgens meteorologen is er officieel een storm als er sprake is van windkracht 9. Vaak wordt deze windkracht aan de kust gemeten. De meeste verzekeraars hanteren windkracht 7 voor er sprake is van storm. Zij gaan daarbij wel af op metingen van het KNMI

Wordt stormschade altijd vergoed? 

Het antwoord hierop is kort en bondig: nee. Het gaat er natuurlijk om welke verzekeringen je hebt afgesloten. Wees gerust: volgens het Verbond van Verzekeraars dekken de meeste particuliere woonhuisverzekeringen schade door storm.

Anders is het wanneer er een boom op je auto valt. Met alleen een WA-verzekering heb je pech. Ben je casco of allrisk verzekerd dan kun je de schade wel vergoed krijgen.

Hoe zit het met een opstalverzekering? Een opstalverzekering verzekert de herbouwwaarde van je woning en één van de mogelijke schadeoorzaken is storm. Ook brand, bliksem en inbraak vallen onder een opstalverzekering. Denk bij stormschade aan bomen en takken die op je huis vallen. Ook vallende dakpannen en omgevallen schuttingen vallen onder stormschade. Daarnaast is ook waterschade, zoals lekkages en ondergelopen kelders door noodweer, verzekerd bij een opstalverzekering.

Eigen risico

Belangrijk om te weten is dat iedere verzekeraar een eigen risico heeft voor stormschade. Dat eigen risico is vaak hoger dan bij andere schades. Bij stormschade ligt het eigen risico meestal tussen de €225-, en €500-,. Het is belangrijk om vooraf de polisvoorwaarden van je verzekering door te lezen.

Wat te doen bij stormschade

Verzekeraars raden in ieder geval aan om maatregelen te nemen die de schade door noodweer beperken. Is dat toch niet voldoende, dan is het advies om foto’s van de schade te maken en de schade zo snel mogelijk te melden. Vergeet daarbij niet om je polisnummer bij de hand te houden!

Claim online

Het is volledig gratis en veilig