Wanneer is er sprake van een medische fout?

Wanneer u een medische behandeling bent ondergaan en deze is niet verlopen zoals gepland, is de kans groot dat het vertrouwen in de arts die de behandeling heeft uitgevoerd, is geschaad. Daarnaast kan er sprake zijn van letselschade als gevolg van de medische fout.

Wellicht kunt u de behandelend arts aansprakelijk stellen voor de geleden (en nog te lijden) schade. Er moet dan wel sprake zijn van een zogeheten ‘medische fout’. Maar wanneer is hier sprake van?

Definitie van ‘een medische fout’

Een medische fout kan worden beschouwd als het verwijtbaar handelen van de hulpverlener. Dit verwijtbare handelen kan soms zelfs zwaar lichamelijk letsel of de dood tot gevolg hebben. Bij een medische fout kijken ze naar verschillende factoren:

– Had de hulpverlener anders kunnen handelen?
– Had een andere hulpverlener dezelfde keuze gemaakt in dezelfde situatie?
– Is er sprake van causaal verband tussen het verwijtbare handelen en de geleden schade?

Voor de beantwoording van bovenstaande vragen spelen verschillende factoren een rol. Zo dient er gekeken te worden naar verschillende uitsluitingsgronden (denk bijvoorbeeld aan overmacht) en moeten alle omstandigheden van het geval meegewogen worden.

Knelpunt voor aansprakelijkheid

Het aansprakelijk stellen van een behandelend arts is vaak lastig. Zowel de stelplicht als de bewijslast liggen in beginsel namelijk bij de patiënt zelf. De patiënt dient dus te bewijzen dat er ook daadwerkelijk iets fout is gegaan bij de behandeling. Hierbij dient de opmerking te worden gemaakt dat de patiënt vaak een informatieachterstand heeft ten opzichte van de hulpverlener. Hierdoor kan deze stel- en bewijslast uiterst moeilijk zijn.

Daarnaast is het causale verband vaak moeilijk vast te stellen omdat de vraag kan ontstaan of de geleden schade niet ook was ingetreden als de behandeling ‘correct’ zou zijn uitgevoerd.

Emotionele bezwaren

Een hulpverlener aansprakelijk stellen wordt vaak als uiterst belastend ervaren. Ook emotioneel gezien kan dit een zware stempel drukken. Onderzoek toont aan dat een aansprakelijkstelling tegen een hulpverlener als emotioneel zwaar belastend wordt gezien en dat dit het welzijn van de patiënt negatief kan beïnvloeden. Het is daarom wenselijk om zo snel mogelijk juridische bijstand te vragen als u het gevoel heeft dat u benadeeld bent en te maken heeft met een ‘medische fout’.

Voelt u zich benadeeld, heeft u te maken (gehad) met een ‘medische fout’ of twijfelt u of uw situatie valt onder het begrip ‘medische fout’? Neem contact op met Schade24 of vul het online formulier in en één van onze letselschadejuristen zal u kosteloos benaderen om u zo goed mogelijk te kunnen helpen bij het verhalen van uw schade.

Smartphone de oorzaak van ongevallen?

In de vorige blog over de groei met betrekking tot het aantal bestuurders in Nederland, is al aangegeven dat hierdoor ook meer ongevallen gebeuren. Nadat je betrokken bent geraakt in een ongeval dien je een schadeclaim in. Het aantal claims in Nederland neemt de laatste jaren fors toe. Volgens algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars ontvangen 71.000 Nederlanders jaarlijks een letselschadevergoeding van verzekeraars. Deze vergoeding wordt verkregen op grond van een ongeval in het verkeer, een bedrijfsongeval of een medische fout. 60.000 van deze uitgekeerde schadevergoedingen is naar aanleiding van een verkeersongeval. Komen deze verkeersongevallen door het gebruik van een smartphone of heeft het toch een andere oorzaak?

Smartphone

Er is geen duidelijke oorzaak voor het toenemende aantal claims. Maar het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars geeft aan dat meerdere ontwikkelingen in de huidige claimcultuur spelen. Allereerst worden er meer kilometers gemaakt door de opbloeiende economie en dat leidt tot meer verkeersongevallen en meer schade. Daarnaast is het telefoneren en appen in het verkeer nu nog steeds een belangrijk onderwerp. De smartphone is tegenwoordig niet meer weg te denken uit ons leven. Velen gebruikt de smartphone wel eens op de fiets, in de auto, op de scooter of tijdens het gebruik van een ander vervoermiddel. Hierdoor ontstaan nog steeds veel onveilige en levensbedreigende verkeerssituaties.

Misschien heb je je wel eens in een gevaarlijke verkeerssituatie begeven en ging het maar net goed. Of zag je anderen zo druk bezig op zijn of haar telefoon dat ze geen idee hadden wat er om hen heen gebeurde. Bovendien is het met het stijgen van het aantal voertuigen ook lastiger overzicht te houden op de weg en lijkt het een grote chaos.

Schade24

Mocht je nu betrokken raken bij een ongeval en wil je graag dat iemand anders voor jou de schadeclaim indient en de schade vervolgens verder afhandelt? Schade24 behandelt jouw opgelopen schade en zorgt voor een voorspoedig verloop van de schadeclaim. Neem gerust contact met ons op voor informatie omtrent schadeverhaal. Wij adviseren je geheel verblijvend en verhalen de schade kosteloos voor jou.

Claim via WhatsApp

Het is volledig gratis en veilig