Letselschade wanneer u uw vriendin helpt, wie betaalt de schade?

Stel u helpt uw vriendin met het verhuizen van een kast en u loopt schade op doordat uw arm klem komt te zitten onder de kast. Bestaat er dan een mogelijkheid om deze schade te verhalen op uw vriendin die u de opdracht gaf om de kast mee te verhuizen. In beginsel wordt er alleen een schadevergoeding uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering als de verzekerde op grond van de wet aansprakelijk is. Er moet daarom gekeken worden of er sprake is van een onrechtmatige daad op grond van artikel 6:162 BW. Mocht er sprake zijn van een onrechtmatige daad, dan is er een mogelijkheid tot schadevergoeding. In het verleden is er een uitspraak geweest van de Hoge Raad waarin ingegaan werd op het criterium ongelukkige samenloop van omstandigheden.

 

Het arrest de verhuizende zussen

Het arrest de verhuizende zussen is een bekend arrest onder de juristen. In dit arrest ging het over de volgende kwestie. Twee zussen genaamd Wendy & Monique helpen elkaar bij een verhuizing. Monique ging verhuizen en die had gevraagd of Wendy haar hierbij kon helpen. Ze had hier positief op gereageerd en hielp haar zus met het verhuizen van een kast. De kast stond beneden in de berging en moest verplaatst worden naar de woning. Ze probeerden de kast door de deur te draaien. Helaas verloor Monique tijdens het tillen haar evenwicht en hierdoor valt de kast uit haar handen. Doordat de kast valt loopt Wendy ernstig letsel op en dat heeft tot gevolg dat de rechteronderarm van Wendy geamputeerd moet worden. Wendy stelt Monique op grond van artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad) aansprakelijk. De Hoge Raad oordeelt uiteindelijk dat er in dit geval sprake is van een ongelukkig samenloop van omstandigheden en hierdoor wordt de vordering die Wendy had op Monique afgewezen. De Hoge Raad geeft als uitleg dat gedrag alleen onrechtmatig is indien de mate van waarschijnlijkheid van een ongeval als gevolg van het gedrag zo groot is, dat de dader zich van dit gedrag had behoren te onthouden.

Concluderend is het dus alleen mogelijk om de letselschade vergoedt te krijgen als er bij een vriendendienst sprake is van een onrechtmatige daad. Dit is vaak niet het geval, want er is vaak sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. De vriend is alleen aansprakelijk als de kans op het ongeval als gevolg van de gedragingen van die vriend zo groot zijn, dat hij zich van dit gedrag had moeten onthouden.

 

Conclusie

Uit het arrest van de verhuizende zussen komen we toch de conclusie dat er geen aansprakelijkheid erkend wordt bij een ongelukkig samenloop van omstandigheden. Mocht er echter wel sprake zijn van een onrechtmatige daad dan is er wel een mogelijkheid om een vriend aansprakelijk te stellen. Er is echter nog een tweede mogelijkheid om uw schade te vergoeden. Er is namelijk een mogelijkheid dat verzekeraars een bepaalde bepaling hebben opgenomen in hun polisvoorwaarden van hun aansprakelijkheidsverzekering. Op basis van deze bepaling is er een mogelijkheid tot het uitkeren van schadevergoeding bij het ontbreken van de aansprakelijkheid. Deze vergoeding is dan mogelijk als er net zoals in het arrest verhuizende zussen sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden bij vriendendiensten. Wij adviseren u daarom om altijd de polisvoorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering in te zien. Mocht een dergelijke bepaling in de polisvoorwaarde staan, dan is er een mogelijkheid om de schade die ontstaan is bij vriendendiensten toch vergoedt te krijgen.

 

Heeft u net zoals de zussen Wendy & Monique ook een situatie meegemaakt waarbij u letselschade heeft opgelopen tijdens het helpen van een vriend of vriendin? Neem contact op met Schade24 en vervolgens zal één van onze professionele letselschadejuristen u kosteloos helpen met het verhalen van uw schade.

Letselschade op vakantie

Ondanks alle coronamaatregelen worden de Nederlanders toch al wat optimistischer omtrent alle maatregelen en heeft Spanje aangekondigd dat toeristen vanaf 1 juli weer welkom zijn. Een positief bericht voor alle vakantiegangers, maar wat nu als u letselschade oploopt tijdens uw vakantie, wat moet u dan doen en is uw reisverzekering dan wel genoeg? Op deze vragen zal ik u antwoord geven in deze blog.

 

Reisverzekering

Een reisverzekering is vaak niet voldoende om al uw schade te dekken. Bij letselschade komt vaak veel meer kijken dan alleen maar de schade van het ongeval namelijk. U heeft mogelijk verlies van arbeidsvermogen, kosten voor hulp in het huishouden en als u bijvoorbeeld in een rolstoel terecht komt, zal uw huis mogelijk moeten worden aangepast. Daarnaast is er nog schade die niet materieel is, maar juist immateriële schade. We hebben het hier dan over het smartengeld. Al deze schadeposten zijn kosten die meegenomen worden in de afwikkeling van uw letselschade. Uw reisverzekering dekt alleen niet al deze schadeposten. Ondanks dat uw reisverzekering deze kosten niet allemaal dekt, kan u deze kosten toch vergoed krijgen. Er is bij de letselschade vaak namelijk een andere partij betrokken bij de letselschade. U kan dan een letselschadeclaim indienen bij de andere partij die aansprakelijk is voor de geleden schade.

 

Een buitenlandse partij

Als u bij een verkeersongeval betrokken bent in het buitenland is het, net zoals in Nederland, van belang dat u weet wie de andere partij is. De kans dat dit op vakantie geen Nederlanders zijn is aanwezig. Als er Nederlanders bij het ongeval betrokken zijn is het Nederlandse recht van toepassing. Als de andere partij een buitenlandse partij is, is het recht van het land waar het ongeluk is gebeurd van toepassing. Voor slachtoffers is het over het algemeen lastig om hun schade te verhalen in het buitenland. Om dit te vergemakkelijken is er een Europese wet in het leven geroepen. Deze wet maakt het mogelijk om uw schade in Nederland te verhalen. Het is dan echter wel van groot belang dat u de gegevens van de tegenpartij weet.

 

Uw reisorganisatie is aansprakelijk

Als u schade oploopt in het buitenland en u hebt uw vakantie geboekt via een reisorganisatie, dan is het ook mogelijk om uw schade te verhalen bij de reisorganisatie. Dit is veel gemakkelijker dan bijvoorbeeld het hotel aansprakelijk stellen, want in dat geval moet u uw schade in het buitenland verhalen. Wanneer u uw schade verhaalt bij uw reisorganisatie, dan is het Nederlandse recht van toepassing. Het moet in dit geval wel gaan om schade waar uw reisorganisatie bij betrokken is. De tekortkoming in nakoming moet namelijk wel toerekenbaar zijn aan de reisorganisatie. Ook als de reisorganisatie mensen inhuurt, is het mogelijk om de schade die veroorzaakt is door deze personen te verhalen op de reisorganisatie. De tekortkoming moet dan nog steeds wel toerekenbaar zijn aan de reisorganisatie.

 

Tips

Als u in het buitenland betrokken bent bij bijvoorbeeld een verkeersongeval en letselschade oploopt is het handig om als dat mogelijk is de politie in te schakelen. De politie kan namelijk een proces-verbaal opstellen. Daarnaast is het ook handig om samen met de andere partij een schadeformulier in te vullen. U zorgt op deze manier al voor twee belangrijke documenten die handig zijn voor de verzekering. Ook is het verstandig om zelf foto’s te maken van het ongeval en de omgeving van het ongeval zodat er een goed beeld ontstaat van het ongeval. Concluderend: probeer alles te documenteren wat mogelijk is. Naast deze dingen is het natuurlijk ook handig om alles te documenteren wat het gevolg is van het ongeluk, dus ziektekosten, vervangend vervoer en alle andere kosten.

Het is naast deze zaken ook belangrijk om snel te handelen na het ongeluk. Als u te lang wacht kunnen uw rechten op het verhalen van de schade namelijk vervallen en kan er mogelijk bewijs verloren gaan.

Ondanks deze tips en het lezen van dit blog blijft het nog steeds lastig om uw schade vergoed te krijgen als uw schade ontstaan is in het buitenland. Zorg dat u deze tips volgt, maar wij begrijpen ook heel goed dat wanneer het ongeval in Nederland zou hebben plaatsgevonden dat voor veel extra stress zorgt. Het verhalen van de schade is namelijk een stuk gecompliceerder in het buitenland.

Heeft u een ongeluk meegemaakt in het buitenland en heeft u daardoor letselschade opgelopen. Neem gerust contact op met een van de professionele letselschadejuristen en stel al uw vragen!

Scientia potentia est

De meeste studenten hebben het niet al te breed. Voor het studeren in spe ben je een aanzienlijk bedrag aan collegegeld kwijt om nog niet te spreken van het boekengeld. Verder vergt studeren een groot deel van je tijd, waardoor je minder in staat bent om te werken en daarmee een inkomen te kunnen generen. Indien je student zijnde de ruimte hebt gevonden om te kunnen werken, moet je vaak genoegen nemen met een bijbaantje, waar je nog maar net het minimumloon mee verdient. Daarnaast kan uiteraard de boog niet altijd gespannen zijn en wil je je schaarse vrije tijd optimaal benutten. Helaas gaat de zon voor niets op en derhalve ben je voor je broodnodige ontspanning tevens een bepaald geldbedrag kwijt. Voor vele studenten is het geld vaak al op voordat de maand voorbij is.

 

Wanneer je nu als student onverhoopt betrokken raakt bij een ongeval waarbij je letselschade oploopt, zit je gegarandeerd met de gebakken peren. Naast het fysieke en mentale leed dat je overkomt, loopt opgekomen letselschade behoorlijk in de papieren, terwijl je reeds een krappe bestedingsruimte hebt. Een onbelicht doch zwaarwegend gevolg van opgelopen letselschade door studenten is dat je hierdoor ook studievertraging kan oplopen. Hierdoor maak je nog meer kosten; je doet immers langer over je studie, waardoor je meer collegegeld kwijt bent. Daarnaast betreedt je door studievertraging op een later tijdstip de arbeidsmarkt. Je begint later dan je vooraf had gepland met het uitoefenen van het beroep waarvoor je al die jaren geleerd hebt.

 

Al met al blijkt dat je door opgelopen letselschade met diverse schadeposten te maken krijgt. Echter is voor veel studenten, indien ze met letselschade te maken krijgen, onduidelijk welke schade ze kunnen verhalen op de aansprakelijke wederpartij. De letselschadespecialisten van Schade24 staan studenten graag bij met het in kaart brengen van jouw specifieke schadeposten. Daarnaast bepalen wij of deze schadeposten juridisch verhaalbaar zijn op de tegenpartij. Je kunt vrijblijvend een afspraak maken met hen via telefoonnummer 024-6793842. Tevens kun je te allen tijde een e-mailbericht sturen naar info@schade24.com sturen.

Van lenen komt wenen

Zoals je uit voorgaande blogs hebt kunnen vernemen, is bij een door een derde veroorzaakt verkeersongeval deze derde aansprakelijk voor de letsel- of voertuigschade welke je oploopt. In dat soort gevallen is de aansprakelijkheid voor de schade in het algemeen gemakkelijk aan te tonen. De aansprakelijkheidsvraag wordt complexer, indien sprake is van letsel- of voertuigschade dat veroorzaakt is door een voorwerp dat is uitgeleend aan de veroorzaker van de schade. In deze blog wil ik je graag uitleggen welke partij er in deze gevallen de aansprakelijkheid draagt voor de ontstane schade.

 

In beginsel is degene die eigenaar is van het schadeveroorzakende voorwerp aansprakelijk voor de schade. Indien bijvoorbeeld blijkt dat het voorwerp gebrekkig is, waardoor er een reële risico ontstaat op gevaarlijke situaties, is de uitlener aansprakelijk voor de schade welke het gebrekkige voorwerp veroorzaakt. De uitlener had zich ervan dienen te vergewissen dat het voorwerp bij normaal gebruik daarvan geen schade zou kunnen aanrichten.

 

Het kan voorkomen dat je het uitgeleende voorwerp niet gebruikt waarvoor het bedoeld is. Een enigszins bizar voorbeeld hierbij is dat je een schaar, welke je van de kapper om de hoek hebt geleend, gebruikt als tandenstoker. Wanneer je dan onverhoopt uitschiet met deze schaar en daardoor letselschade oploopt, kan de kapper stellen dat je de schaar niet op de wijze hebt gebruikt waarvoor zij bedoeld is, namelijk het bijknippen van hoofdhaar. In dat geval is sprake van ‘eigen schuld, dikke bult’ en ben je zelf aansprakelijk ten aanzien van je eigen schade.

 

De lener of de uitlener kunnen tevens de producent van het gebrekkige voorwerp aansprakelijk stellen. Op grond van artikel 6:185 van het Burgerlijk Wetboek is de producent aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in zijn product. Indien je bijvoorbeeld door een uitgeleende, gloednieuwe stofzuiger een elektrische schok krijgt, doordat binnenin het apparaat een verbinding verkeerd gesoldeerd is, kunnen jij en de eigenaar van de stofzuiger de producent van het apparaat aansprakelijk stellen voor de door jou opgelopen letselschade.

 

Al met al blijkt dat wie de aansprakelijke partij ten opzichte van jouw schade betreft niet altijd gemakkelijk te bepalen is. De schade-experts van Schade24 zijn bereid om jou te helpen met de zoektocht naar de aansprakelijke partij. Daarnaast zorgen zij ervoor dat je je schade vergoed krijgt. Het maken van een vrijblijvende afspraak met Schade24 is altijd mogelijk. Schade24 is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 024-6793842. Daarnaast is het te allen tijde mogelijk om een e-mailbericht te sturen naar info@schade24.com.

Letselschade op een feest

Helaas is het festivalseizoen dit jaar nog niet van start gegaan door de coronamaatregelen, maar met de steeds betere cijfers van het RIVM hoopt toch iedereen er stiekem nog op dat er bepaalde festivals en feestjes vanaf september weer door mogen gaan. Mocht dit zo zijn, dan hebben de meeste feestgangers een leuke dag en gaan de voetjes van de vloer. Het kan echter zo zijn dat je tijdens het dansen struikelt over een blok van een hek of blijft hangen achter een scheerlijn van een tent. Het gevolg is dat er schade ontstaat aan jou en dat deze dag in het water lijkt te vallen. Wat nu? Wie is er aansprakelijk voor de schade en welke schade wordt vergoed? Lees verder voor antwoorden op deze vragen.

 

Burgelijk wetboek

In het burgerlijk wetboek staat dat elke organisator van een feest verplicht is zich te houden aan zijn of haar vergaande zorgplicht. Deze vergaande zorgplicht houdt in dat de organisator van het feest verantwoordelijk is voor een goed verloop van het feest en dat gevaarzetting zoveel mogelijk voorkomen moet worden.

Om de organisator toch aansprakelijk te kunnen stellen moet je kunnen aantonen dat de organisator onrechtmatig heeft gehandeld en dat dit hem verweten kan worden. We hebben het hier over de onrechtmatige daad die in artikel 6:162 van het burgerlijk wetboek staat. Om een succesvol beroep te kunnen doen op dit artikel moet er voldaan zijn aan de volgende vereisten:

 • Er is schade bij de bezoeker van het feest
 • Er moet een duidelijk verband zijn tussen de onrechtmatige daad en de schade van de bezoeker (een causaal verband)
 • De onrechtmatige daad moet toegerekend kunnen worden aan de organisator

 

Criteria Hoge Raad

Uit dit artikel kunnen we de vergaande zorgplicht van de organisator afleiden. Of de organisator dit artikel geschonden heeft moet er sprake zijn van gevaarzetting. De Hoge Raad heeft criteria gegeven om te kunnen beoordelen wanneer er sprake is van gevaarzetting:

 • Hoe groot is de kans dat de bezoeker van het feest onoplettend en onvoorzichtig is?
 • Hoe groot is de kans dat de bezoeker van het feest zo onoplettend en onvoorzichtig is, dat hieruit een ongeval ontstaat?
 • Stel dat er een ongeval ontstaat, hoe ernstig kunnen de gevolgen van dit ongeval zijn?
 • Hoe makkelijk was het voor de organisator om maatregelen te nemen, zodat dit ongeluk voorkomen kon worden?

Hieruit kunnen we dus afleiden dat organisatoren een grotere zorgplicht hebben zodra het feest dat ze organiseren gevaarlijker is, de bezoekers onoplettender en onvoorzichtiger zijn, de gevolgen van het ongeval groter zijn en het nemen van maatregelen eenvoudiger is. Organisatoren proberen onder deze aansprakelijk uit te komen door teksten op te hangen dat de organisatie niet aansprakelijk is voor opgelopen letsel. Na het lezen van deze blog weet u nu dat dit niet altijd waar is en dat organisatoren aansprakelijk zijn als zij zich niet hebben gehouden aan hun vergaande zorgplicht.

 

Hulp inschakelen

Heeft u laatst op een feest schade opgelopen en wil je weten of je recht hebt op letselschadevergoeding? Neem contact op met één van onze juristen en wellicht kunnen we u helpen. Schade24 heeft professionele juristen in dienst, die bereid zijn hun juridische kennis met u te delen en u zo goed mogelijk bij te staan.

Gebeten door een hond, wat nu?

Volgens cijfers van de Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren (hierna: NVG) leefden er in 2018 ongeveer 1.500.000 honden in Nederland. De meeste honden doen de mens geen kwaad, maar wat nou als u gewond bent geraakt omdat een hond u gebeten heeft?

Aansprakelijkheid

Wanneer u door een hond gebeten wordt, is de kans dat u daardoor kosten gaat maken vrij groot. Het is daarom handig om de gegevens van de eigenaar van de hond te achterhalen. Het is namelijk lastig voor de hond om de schade te betalen en dat is ook de reden waarom er in artikel 6:179 BW staat dat de eigenaar van de hond aansprakelijk is voor de door de hond aangerichte schade. U kunt de eigenaar van de hond dus aansprakelijk stellen. Als de aansprakelijkheid door de andere partij wordt erkend is er de mogelijkheid om de schade te berekenen en deze te laten vergoeden.

Welke schade komt in aanmerking

Als u gebeten bent door een hond zijn er verschillende schade posten die u kan verhalen op de tegenpartij. Zo moet u niet alleen denken aan het bezoekje aan de huisarts waar u na het incident bent geweest, maar moet ook denken aan gemiste inkomsten. De schadeposten die u na een hondenbeet kan verhalen staan hieronder op een rijtje:

 • Medische hulp, denk hierbij aan rekeningen van de huisarts.
 • Gemis van inkomsten
 • Klachten na het incident, heeft u blijvende klachten overgehouden aan het incident en heeft u mogelijk een litteken opgelopen.
 • Hulp in het huishouden, denk hierbij aan hulp die u moest inschakelen na het incident, omdat u die huishoudtaken niet meer zelf kon uitvoeren
 • Smartengeld, denk hierbij aan de pijn en het leed dat u heeft geleden na het ongeval
 • Overige kosten, denk hierbij bijvoorbeeld aan vervoerskosten.

Door het verhalen van deze schadeposten wordt u financieel gecompenseerd voor de schade die u heeft geleden. Heeft u deze schade opgelopen en weet u niet hoe u de schade kan verhalen op de eigenaar van de hond. De professionele juristen van Schade24 staan altijd voor u klaar om hun juridische kennis met u te delen en zullen als u dat wilt zo goed mogelijk bijstaan. Neem telefonisch contact met ons op via het nummer 024 6793842. En wie weet verhalen wij binnenkort de geleden schade kostenloos voor jou.

Letselschade bij zelfstandigen

In mijn eerdere blog over de arbeidsongeschiktheidsverzekering heb je kunnen vernemen dat er aan het zelfstandig ondernemerschap vele voordelen zitten verbonden, maar hier ook een groot nadeel aan zit verbonden. Als zelfstandige beschik je namelijk niet over sociale zekerheid in het geval dat je tijdelijk of duurzaam arbeidsongeschikt raakt door een eenzijdig ongeval waarbij je fysiek letsel oploopt. De ervaring leert dat hierdoor vele zelfstandigen onverwacht en ongewild in financiële moeilijkheden terechtkomen. Voor dit soort risico’s is de arbeidsongeschiktheidsverzekering in het leven geroepen. In deze blog wil ik echter de precieze gevolgen in beeld brengen van opgelopen letselschade indien je zelfstandig ondernemer bent.

 

Wanneer je een eigen bedrijf hebt, met of zonder personeel, draag je een grote verantwoordelijkheid. Je dient bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat je je klandizie, leveranciers en werknemers tevreden houdt. Daarnaast is het van essentieel belang dat je voldoende omzet draait om alle rekeningen te kunnen betalen en dat je na het voldoen van al je betalingen een aardige nettowinst overhoudt. Tevens dien je ervoor te zorgen dat jouw producten hetzij diensten onder de aandacht komen van potentiele afnemers. Kortom, als zelfstandige wordt van je verwacht dat je alles in goede banen leidt.

 

Als zelfstandig ondernemer rust er een verantwoordelijke en uitdagende taak op je schouders. Wanneer je onverhoopt letselschade oploopt en daardoor je taak als ondernemer niet meer naar behoren kunt uitvoeren, komt je bedrijf in zwaar weer te zitten. In het gunstigste geval kun je iemand inschakelen die jouw taken tijdelijk waarneemt. Indien je dit jammer genoeg niet voor elkaar kunt krijgen, komen jij en je bedrijf in ernstige problemen te verkeren.

 

Wellicht denk je nu bij jezelf: ik heb geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten of mijn huidige arbeidsongeschiktheidsverzekering geeft mij in onvoldoende mate dekking. Ik loop in dat geval een ernstig risico, want wat nu als ik betrokken raak bij een ongeval, waardoor ik als zelfstandig ondernemer zijnde letselschade oploop en daardoor mijn bedrijf niet meer kan bestieren? Hoe kan ik dan toch mijn schade vergoed krijgen? De letselschadebehandelaars van Schade24 nemen je graag deze zorg uit handen, zodat jij je volledig kunt richten op het exploiteren van jouw onderneming. Je kunt altijd vrijblijvend een afspraak maken met ons via telefoonnummer 024-6793842. Het is daarnaast te allen tijde mogelijk om ons per e-mail te benaderen via info@schade24.com.

Schadepost kinderdagopvang en hondenuitlaatservice

Stel je voor dat je betrokken bent geraakt bij een verkeersongeval. Je hebt zwaar letsel opgelopen en kan nauwelijks lopen of bewegen. Normaliter werk je parttime en op de dagen dat je vrij bent, draag je de zorg voor jullie kinderen. Sinds het ongeval zit je aan bed gekluisterd, moet je drie keer per week onder behandeling en kun je niet meer voor je kinderen zorgen. Hierdoor moet er een oppas of extra opvang geregeld worden voor jullie kinderen. Dit zorgt ook weer voor extra kosten. Nu vragen velen zich af of deze kosten wel worden vergoed.

 

Kinderopvang en oppas 

Indien je tot overmaat van ramp niet meer zelf de zorg voor de kinderen kan dragen en extra hulp inschakelt, worden ook deze kosten vergoed. Naast extra kinderopvang valt ook de oppas door bijvoorbeeld een familielid, vriend of kennis hieronder. Bij het inzetten van extra dagen op de kinderdagopvang of oppas, moet er wel worden aangevoerd dat er enige noodzaak is voor de extra oppas en dat er een causaal verband is tussen het inschakelen van extra oppas en het ongeval. Indien er voor het ongeval één keer opgepast werd en dat nu drie keer is, is deze schade duidelijk aan te merken.

 

Hondenuitlaatservice

Voor velen maakt hun hond ook groot onderdeel uit van het gezin. Als je door het ongeval niet meer je hond uit kunt laten, ben je genoodzaakt om hier iemand voor in te schakelen. Dit kan door een professionele hondenuitlaatservice of een bekende. In ieder geval kost ook dit extra tijd en geld. Ook in dit geval heb je er recht op dat deze kosten worden vergoed. Natuurlijk geldt er nogmaals dat er een oorzaak-gevolg verband moet zijn tussen het inschakelen van een hondenuitlaatservice en het ongeval.

 

Hulp inschakelen

Mocht je nu betrokken zijn geraakt bij een ongeval en wil je weten welke schadeposten van toepassing zijn op jouw situatie? Wil je hierbij ook graag dat een belangenbehartiger je helpt bij het schadeverhaal? Neem dan gerust contact met ons op. Wij adviseren je vrijblijvend en verhalen de schade voor jou geheel kosteloos. Je kunt ons bereiken via ons telefoonnummer 024-6793842. Voor meer informatie kun je ook een kijkje nemen op onze website www.schade24.com.

Maar de schadejurist hij verhaalde voort

Een virus waart door Europa, het virus van Wuhan. Ruim een maand geleden dachten velen nog dat het wel zou overwaaien. Zij hebben helaas ongelijk gekregen. Nederland behoort namelijk tot een der Europese landen met het hoogste mortaliteitscijfer ten opzichte van het coronavirus. Derhalve is van overheidswege besloten om enkele zeer drastische maatregelen te treffen om het aantal coronabesmettingen in te dammen teneinde de zorgsector te ontlasten. Deze maatregelen betreffen onder andere het verbod op groepsvorming, het verbod op grootschalige evenementen en het advies om de komende dagen thuis te blijven. Deze vergaande maar onontbeerlijke maatregelen treffen alle leeftijdsgroepen van onze bevolking. Kinderen kunnen niet meer naar school; volwassenen kunnen niet meer naar hun werkplek en ouden van dagen mogen geen bezoek meer ontvangen, daar zij tot de meest kwetsbare groep behoren. De corona-uitbraak heeft daarenboven nadelige gevolgen voor de economie. Vele middenstanders zien hun omzet dalen, doordat zij hun nering tijdelijk moeten sluiten of doordat zij simpelweg te weinig clientèle hebben, aangezien velen de adviezen braaf opvolgen. Het leven van alledag is kortom piepend en knarsend tot stilstand gekomen door het veredelde griepvirus.

 

Ook de schaderegelingssector merkt de gevolgen van de coronapandemie maar al te goed. Vele gelaedeerden hebben momenteel dikwijls andere dingen aan hun hoofd dan het regelen van hun schade. Tevens zijn vele medewerkers van assuradeurs met tijdelijk verlof dan wel werken zij thuis. Hierdoor zijn gelaedeerden en assuradeurs slechter bereikbaar en tot weinig actie bereid. Daarnaast worden huis- en kantoorbezoek aan en van benadeelden afgelast en opgeschort tot nader order teneinde infectie de kop in te drukken. Bovendien kampt de zorgsector met overbelasting. Daardoor worden ook bezoeken aan de huisarts en andere medisch specialisten uitgesteld. Daarbij hebben medisch specialisten ronduit geen tijd om medische informatie op te stellen, daar zij het thans te druk hebben met het grote aantal van hun patiënten, die het coronavirus heeft opgelopen. Door al deze ingrijpende gevolgen van de coronacrisis loopt ongelukkigerwijze de doorlooptijd van een schadezaak aardig op.

 

Desalniettemin laat een ongeval waarbij men schade oploopt zich niet weerhouden door de gruwelen van het coronavirus. Ik kan mij voorstellen dat je als slachtoffer van onverhoopt opgelopen schade in deze moeilijke tijden noch tijd, noch zin hebt om je schade te verhalen op de aansprakelijke tegenpartij. In dat geval heb ik goed nieuws voor je. Schade24 staat ook in deze barre tijden voor je klaar om namens jou je schade te verhalen op de wederpartij alsmede vergoed te krijgen. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag te bereiken op telefoonnummer 024-6793842. Daarnaast kun je een e-mailbericht sturen naar info@schade24.com.

Heb ik letselschade?

Letselschade is een samenvoeging van twee woorden, namelijk letsel en schade. Er moet sprake zijn van beide woorden om te concluderen dat er sprake is van letselschade. Dit klinkt vrij logisch, maar wat zijn nu precies de definities van deze twee woorden?

 

Letsel

Letsel is een verzamelnaam voor verschillende aandoeningen en/of klachten. Dit kan zwaar letsel zijn bij bijvoorbeeld een armbreuk of licht letsel bij bijvoorbeeld een schaafwond. Tevens kunnen er klachten ontstaan op zowel fysiek als mentaal gebied. Twijfel je of er sprake is van letsel, dan is het verstandig om je klachten te laten toetsen door een letselschadebureau.

 

Schade

Schade is het verschil tussen de situatie voor een ongeval en de situatie na het ongeval. Dit heeft betrekking op zowel materiële als immateriële schade. Op het moment dat er sprake is van schade aan een auto, dan spreekt men over materiële schade. Mocht je niet meer kunnen sporten door het ongeval, dan wordt er gesproken over immateriële schade.

 

Tips bij letselschade

 • Ga direct na het oplopen van letselschade naar de (huis)arts. Vraag hem om een schriftelijke verklaring.
 • Zorg voor bewijsmateriaal zoals een getuigenverklaring en beeldmateriaal. Schrijf ook op wat er precies gebeurde bij het ongeval.
 • Zorg voor bewijsmateriaal zoals een getuigenverklaring en beeldmateriaal. Schrijf ook op wat er precies gebeurde bij het ongeval.
 • Houd al je onkosten bij. In principe kun je alle kosten claimen die (het) gevolg zijn van het ongeluk, denk bijvoorbeeld aan inkomensverlies. Je hebt wel weer bewijsstukken nodig, dus vraag je werkgever om een verklaring.
 • Naast dat je zelf bewijs verzamelt, kun je ook de tegenpartij om zoveel mogelijk bewijs vragen. Vraag om specificaties en berekeningen.
 • Is iemand doorgereden na een ongeluk? Of blijkt hij onverzekerd te zijn? Neem in dat geval altijd contact op met het Waarborgfonds Motorverkeer

 

Aansprakelijk Stellen

Bij een ongeluk of ongeval is er altijd iemand schuldig. Dit is degene die aansprakelijk is voor de kosten van de letselschade. Hier zitten veel juridische aspecten aan verbonden. Laat je daarom goed informeren en ga in zee met een professioneel schadebedrijf, zodat je krijgt waar je recht op hebt. Wist je bijvoorbeeld dat ook de kosten van juridische bijstand op de aansprakelijke partij kunnen worden verhaald? Het is belangrijk om al deze ‘redelijke’ kosten goed in kaart te brengen. Schade24 helpt je daarbij. Voor meer informatie of vrijblijvend advies kun je contact opnemen via ons telefoonnummer 024-6793842.

Claim online

Het is volledig gratis en veilig