Letsel door vuurwerk

De decembermaand staat bekend als de gezelligste tijd van het jaar. Na kerst is het tijd om oliebollen te eten en om vuurwerk af te steken. Ondanks dat er vorig jaar een vuurwerkverbod gold voor geheel Nederland is er op verschillende plekken vuurwerk afgestoken. Vuurwerk kan ontzettend mooi en leuk zijn, maar kan ook veel gevolgen met zich meedragen. Er belanden veel mensen in het ziekenhuis met verschillende soorten letsel. Wat kan u doen als u door de schuld van iemand anders letselschade oploopt door vuurwerk?

Meest voorkomende letselschades

Uit het rapport van Veiligheid NL blijkt dat er tijdens de jaarwisseling van 2020-2021 veel verschillende soorten letselschades zijn gemeld. 54% van het letsel dat ontstond door vuurwerk bestond uit brandwonden. Daarnaast is opvallend dat 19% van het letsel bestond uit oogletsel en dat er bij 2% sprake was van een amputatie. Ondanks het vuurwerkverbod is er dus wel degelijk sprake van een hoge mate van letsel.

Wat kan u doen?

Als u letsel oploopt door een ander waarbij de oorzaak van het letsel vuurwerk betreft, kan u deze persoon aansprakelijk stellen op grond van de onrechtmatige daad. De onrechtmatige daad staat uitgewerkt in art. 6:162 van het Burgerlijk Wetboek en brengt een aantal vereisten met zich mee. Zo moet er onder andere sprake zijn van een causaal verband tussen het onrechtmatig handelen en de schade die u heeft geleden. Daarnaast moet de onrechtmatige daad te wijten zijn aan de schuld van de dader of door de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van deze persoon komen. Het is vaak lastig om iemand aansprakelijk te stellen op grond van de onrechtmatige daad. Het is daarom van belang dat u duidelijk in kaart brengt wat er precies is gebeurd. Daarnaast is het wenselijk om een letselschadebureau te contacteren over uw situatie om zo een passend advies te krijgen.

Bewijs leveren

Zoals hierboven vermeld is het vaak lastig om iemand aansprakelijk te stellen op grond van de onrechtmatige daad. Het is daarom van groot belang dat u voldoende bewijs verzamelt om aan te kunnen tonen dat de persoon die uw letsel heeft veroorzaakt daar ook aansprakelijk voor kan worden gehouden. Voor het leveren van bewijs kunt u bijvoorbeeld denken aan camerabeelden, getuigenverklaringen, verklaringen van de huisarts over uw letsel en het maken van foto’s van de plaats waar het ongeval heeft plaatsgevonden. Op deze manier kunt u in kaart brengen wat er is gebeurd en heeft u ook (extra) bewijs dat u letsel heeft opgelopen door de schuld van een ander.

Kostenposten

Letsel door vuurwerk brengt vaak kosten met zich mee. Deze kosten kunt u op grond van art. 6:162 Burgerlijk Wetboek verhalen op de persoon die u het letsel heeft toegebracht. Bij de kostenposten kunt u bijvoorbeeld denken aan de schade aan uw kleding, het eigen risico dat u heeft moeten betalen omdat u naar het ziekenhuis moest om uw letsel te verzorgen, een vergoeding voor het leed dat u is aangedaan (de smartengeldvergoeding), kosten voor de huishoudelijke hulp en (eventueel) het verlies aan arbeidsvermogen indien u door uw letsel niet heeft kunnen werken.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze blog vragen over letsel dat ontstaat door vuurwerkschade, of heeft u zelf letsel opgelopen door vuurwerk? Neemt u dan gerust contact op met ons kantoor.

 

 

 

Een ongeval tijdens de feestdagen, wat kan je doen?

Angst, letsel, financiële schade en een hoop werk, dat zijn kenmerken die een ongeval met zich meedraagt. Een ongeval zit in een klein hoekje en kan aardig wat gevolgen met zich meedragen. Een ongeval is daarom ontzettend vervelend, zeker als het gebeurt tijdens de feestdagen. Veel verzekeraars en belangenbehartigers werken niet tijdens de feestdagen waardoor je (soms) dagen met vragen blijft zitten. Wat kan je in zo’n geval het beste doen?

De meeste ongevallen gebeuren tijdens de feestdagen

Het zal u wellicht niet verbazen dat de meeste ongevallen met een te hoog alcoholpercentage gebeuren tijdens de feestdagen. Nadat mensen gezellig op bezoek zijn geweest bij familie en/of vrienden en toch hebben besloten om vier of vijf biertjes te nemen in plaats van de voorgeschreven non-alcoholische drankjes, kruipen ze achter het stuur om richting huis te rijden. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de meeste ongevallen te wijten zijn aan het alcoholgebruik en dat deze ongelukken enorm veel schade met zich meedragen. Uit een onderzoek van het STAR-initiatief, de politie, Verbond van Verzekeraars en verkeerskundig ICT-bureau VIA kwam naar voren dat het aantal verkeersincidenten waar alcohol een rol speelde tijdens de feestdagen zo’n 29 procent hoger ligt dan elders in een jaar. Daarbij werd gesteld dat de meeste ongevallen plaats vinden in het begin van de ochtend, tussen 04.00u en 09.00u.

Vul een schadeformulier in en maak foto’s van de schade

Mocht u slachtoffer worden van een verkeersongeval. En bent zowel u als de tegenpartij in staat om een zogeheten schadeformulier in te vullen. Dan is het aan te raden om dit in ieder geval af te handelen. Zo heb je de gegevens van de tegenpartij en kan je je gaan beroepen op je verzekering. Daarnaast is het wenselijk om foto’s te maken van de schade en voor uzelf helder te krijgen wat er precies is gebeurd. Zo is het voor de verzekeraar, maar ook voor de belangenbehartigers snel duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en kan er zo snel mogelijk actie worden ondernomen.

Ga naar uw huisarts

Indien u lichamelijke klachten heeft (nekpijn, hoofdpijn, rugpijn, slecht slapen oid), is het verstandig om een bezoekje te brengen aan uw huisarts. Uw huisarts zal u voor de zekerheid controleren en daar waar nodig pijnmedicatie kunnen voorschrijven. Houdt u er wel rekening mee dat uw huisarts wellicht een vakantiewaarnemer heeft.

Schade24 staat voor u klaar

Schade24 is derde kerstdag (maandag 27 december 2021) voor u geopend om eventuele vragen te beantwoorden. Onze letschelschadebehandelaars staan voor u klaar om u te woord te staan en u meer informatie te geven over onze dienstverlening. Wij zijn de laatste week van 2021 telefonisch bereikbaar om u te helpen. Zo kunnen we samen naar een passende oplossing zoeken voor uw schade en ervoor zorgen dat uw schade snel wordt vergoed.

Schade24 in 2022

Neemt u vooral eens een kijkje op onze website voor onze actuele doelen van 2022. Daarnaast is het goed om te vermelden dat wij op vrijdag 31 december 2021 tot 13.00u beschikbaar zijn om u telefonisch te woord te staan. Vanaf maandag 3 januari 2022 hanteren wij weer onze normale openingstijden. Wilt u toch tijdens deze dagen uw schade melden? Dan kan dat hier.

Wij wensen u alvast een fijne kerst en een gelukkig, gezond en schadeloos 2022 toe!

De nasleep van een ongeval bij ondernemers

Een ongeval, iets waar niemand op zit te wachten. Helaas kan een ongeval iedereen overkomen, ook ondernemers. Wanneer een ongeval letsel met zich meebrengt en ervoor zorgt dat u veel last heeft van pijn- en/of psychische klachten. Dan kan dit gevolgen hebben voor uw productiviteit en werkzaamheden binnen uw (eigen) onderneming. Het is goed om te weten wat de verhaalmogelijkheden zijn in zo’n situatie.

Verhalen van de materiële schade

Allereerst is het goed om te weten dat u de materiële schade kunt verhalen op uw verzekering of de verzekering van de tegenpartij. Dit is wel mede afhankelijk van uw type verzekering. Bij een Allriskverzekering zal uw eigen verzekering bijvoorbeeld de voertuigschade vergoeden. Bij de materiële schade is het van belang dat u deze kan onderbouwen met bijvoorbeeld een aankoop bon of een schaderapport waarbij de schade is geanalyseerd.

Verhalen van het verlies aan arbeidsvermogen

Uiteraard kunt u ook de kosten verhalen indien u inkomen heeft misgelopen omdat u een tijdje niet heeft kunnen werken. Maar wist u dat u ook gederfde winst kan verhalen als u kan aantonen dat de gederfde winst het rechtstreekse gevolg is van het letsel dat u heeft opgelopen bij het ongeval?

Daarnaast kan het uiteraard ook zo zijn dat u dusdanige klachten heeft dat u als ondernemer een tijdje uit de running zult zijn. Het is dan van belang dat een geschikt persoon uw werkzaamheden en taken overneemt. Dit kan veel stress met zich meedragen als u niet direct een geschikt persoon in uw omgeving heeft die u vindt passen binnen uw bedrijf en uw werkzaamheden. Het is daarom goed om te weten dat de verzekeraar een inspanningsverplichting heeft om u te helpen bij het vinden van een passende oplossing binnen het werkveld. Er rust op grond van de wet een inspanningsverplichting op de verzekeraar om u te helpen re-integreren binnen het werkveld zoals voor het ongeval. Daarbij kan dus ook worden gedacht aan het zoeken naar een oplossing door middel van een (tijdelijke) plaatsvervanger.

Huishoudelijke hulp

Naast het werkveld bent u vaak thuis ook nog privé aan het werk. Uw kinderen moeten naar school, sport, opgehaald worden bij vriendjes, koken, wassen, strijken, schoonmaken en etc. Het is daarom ook goed om te weten dat u ook hierin kunt worden ontlast. Er bestaat een vergoeding voor huishoudelijke hulp om ervoor te zorgen dat u (tegen betaling) hulp krijgt met uw huishoudelijke taken. U kunt hierbij in eerste instantie denken aan iemand binnen uw familie- en/of vriendenkring. Maar men kan ook denken aan een schoonmaakhulp.

Heeft u vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze blog vragen over het verhalen van schade als ondernemer. Of denkt u dat u in een gelijksoortige situatie zit en weet u niet precies hoe u uw schade het beste kan verhalen? Neem dan contact op met Schade24. Onze ervaren letselschade juristen zullen u te woord staan om gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheden om uw schade te verhalen!

Welke soorten schade bestaan er?

Wanneer het gaat over schade worden er vaak verschillende termen door elkaar gebruikt. Letselschade, materiële schade, immateriële schade, smartengeld, affectieschade en shockschade. Onder deze begrippen vallen allemaal verschillende schadeposten en vergoedingen. Wat is nu precies het verschil tussen deze termen?

Letselschade

Letselschade is de schade die voortvloeit uit lichamelijk of psychisch letsel dat is ontstaan door het toedoen van een ander. Vaak ontstaat letselschade door bijvoorbeeld een verkeersongeval, een bedrijfsongeval of een medische fout. Letselschade valt uiteen in twee soorten schade, namelijk materiële schade en immateriële schade.

Na een ongeval is er eigenlijk altijd sprake van materiële schade. Materiële schade is schade die direct in geld is uit te drukken. Veel kostenposten vallen onder deze term. U kunt denken aan de schade aan uw auto of fiets, de medische kosten die u heeft gemaakt, schade aan kleding, inkomensschade, vervoerskosten, studievertraging of bijvoorbeeld kosten voor huishoudelijke hulp.

Immateriële schade

Immateriële schade is schade die iemand lijdt in de vorm van pijn, verdriet, gederfde levensvreugde of geestelijk leed als gevolg van het ongeval. Hierbij kunt u denken aan angstgevoelens door het ongeval, het niet meer kunnen uitoefenen van een hobby, verdriet door bijvoorbeeld littekens of het gemis van sociale contacten. Deze schade is niet direct zichtbaar en valt niet eenvoudig concreet in geld uit te drukken. Andere termen die voor immateriële schade worden gebruikt zijn emotionele schade of psychische schade. De vergoeding van deze schade noemt men ook wel smartengeld. Het doel van deze vergoeding is verzachting en erkenning te bieden voor het aangedane leed.

Affectieschade

Affectieschade is gericht op nabestaanden en naasten van een slachtoffer met ernstig en blijvend letsel als gevolg van bijvoorbeeld een verkeersongeval, bedrijfsongeval, geweldsmisdrijf of een medische fout. Door de vergoeding van deze schade wordt tegemoet gekomen aan de behoefte van nabestaanden en naasten en de emotionele gevolgen van een ongeval voor hen.

Shockschade

Shockschade is ook niet gericht op het slachtoffer zelf, maar op degene die op schokkende wijze is geconfronteerd met een ongeval. Dit kan ter plekke zijn, of direct daarna. Een voorwaarde voor de vergoeding van shockschade is dat een psychiater dit bevestigd. De vergoeding van shockschade bestaat vervolgens uit materiële schade plus een bedrag aan smartengeld. Shockschade is niet eenvoudig aan te tonen.

Schade24 helpt je bij verschillende soorten schade

Heeft u een ongeval gehad en lijdt u hierdoor schade? Het is altijd slim om juridische hulp in te schakelen, zodat u precies weet waar u recht op heeft. Onze letselschadejuristen bij Schade24 kunnen u goed begeleiden bij dit proces. U kunt altijd contact opnemen met Schade24. Dit kan telefonisch, maar u kunt ook het online formulier invullen en één van onze letselschadejuristen zal u kosteloos benaderen om u te helpen bij het beoordelen van uw situatie en het verhalen van uw schade.

Letselschade tijdens het helpen, wie betaalt de schade?

Letselschade tijdens het helpen van een vriend

Stel u helpt uw vriendin met het verhuizen van een kast. Maar u loopt letselschade op doordat uw arm klem komt te zitten onder de kast. Bestaat er dan een mogelijkheid om deze schade te verhalen op uw vriendin. Zij gaf u de opdracht om de kast mee te verhuizen. In beginsel wordt er alleen een schadevergoeding uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering als de verzekerde op grond van de wet aansprakelijk is. Er moet daarom gekeken worden of er sprake is van een onrechtmatige daad op grond van artikel 6:162 BW. Mocht er sprake zijn van een onrechtmatige daad, dan is er een mogelijkheid tot schadevergoeding. In het verleden is er een uitspraak geweest van de Hoge Raad waarin ingegaan werd op het criterium ongelukkige samenloop van omstandigheden.

Het arrest de verhuizende zussen

Het arrest de verhuizende zussen is een bekend arrest onder de juristen. In dit arrest ging het over de volgende kwestie. Twee zussen genaamd Wendy & Monique helpen elkaar bij een verhuizing. Monique ging verhuizen en die had gevraagd of Wendy haar hierbij kon helpen. Ze had hier positief op gereageerd en hielp haar zus met het verhuizen van een kast. De kast stond beneden in de berging en moest verplaatst worden naar de woning. Ze probeerden de kast door de deur te draaien. Helaas verloor Monique tijdens het tillen haar evenwicht en hierdoor valt de kast uit haar handen. Doordat de kast valt loopt Wendy ernstig letsel op. Dat heeft tot gevolg dat de rechteronderarm van Wendy geamputeerd moet worden. Wendy stelt Monique op grond van artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad) aansprakelijk.

De Hoge Raad oordeelt uiteindelijk dat er in dit geval sprake is van een ongelukkig samenloop van omstandigheden. Hierdoor is de vordering die Wendy had op Monique afgewezen. De Hoge Raad geeft als uitleg dat gedrag alleen onrechtmatig is indien de mate van waarschijnlijkheid van een ongeval als gevolg van het gedrag zo groot is, dat de dader zich van dit gedrag had behoren te onthouden.

Concluderend is het dus alleen mogelijk om de letselschade vergoedt te krijgen als er bij een vriendendienst sprake is van een onrechtmatige daad. Dit is vaak niet het geval, want er is vaak sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. De vriend is alleen aansprakelijk als de kans op het ongeval als gevolg van de gedragingen van die vriend zo groot zijn, dat hij zich van dit gedrag had moeten onthouden.

Conclusie 

Uit het arrest van de verhuizende zussen komen we toch de conclusie dat er geen aansprakelijkheid erkend wordt bij een ongelukkig samenloop van omstandigheden. Mocht er echter wel sprake zijn van een onrechtmatige daad. Dan is er de mogelijkheid om een vriend aansprakelijk te stellen. Er is echter nog een tweede mogelijkheid om uw schade te vergoeden. Er is namelijk een mogelijkheid dat verzekeraars een bepaalde bepaling hebben opgenomen in hun polisvoorwaarden van hun aansprakelijkheidsverzekering. Op basis van deze bepaling is er een mogelijkheid tot het uitkeren van schadevergoeding bij het ontbreken van de aansprakelijkheid. Deze vergoeding is dan mogelijk als er net zoals in het arrest verhuizende zussen sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden bij vriendendiensten.

Wij adviseren u daarom om altijd de polisvoorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering in te zien. Mocht een dergelijke bepaling in de polisvoorwaarde staan. Dan is er een mogelijkheid om de schade die ontstaan is bij vriendendiensten toch vergoedt te krijgen.

Heeft u net zoals de zussen Wendy & Monique ook een situatie meegemaakt waarbij u letselschade heeft opgelopen tijdens het helpen van een vriend of vriendin? Neem contact op met Schade24 en vervolgens zal één van onze professionele letselschadejuristen u kosteloos helpen met het verhalen van uw schade.

Letselschade op vakantie

Ondanks alle coronamaatregelen worden de Nederlanders toch al wat optimistischer omtrent alle maatregelen. Spanje heeft aangekondigd dat toeristen vanaf 1 juli weer welkom zijn. Een positief bericht voor alle vakantiegangers, maar wat nu als u letselschade oploopt tijdens uw vakantie, wat moet u dan doen en is uw reisverzekering dan wel genoeg? Op deze vragen zal ik u antwoord geven in deze blog.

Reisverzekering

Een reisverzekering is vaak niet voldoende om al uw schade te dekken. Bij letselschade komt vaak veel meer kijken dan alleen maar de schade van het ongeval namelijk. U heeft mogelijk verlies van arbeidsvermogen, kosten voor hulp in het huishouden en als u bijvoorbeeld in een rolstoel terecht komt, zal uw huis mogelijk moeten worden aangepast. Daarnaast is er nog schade die niet materieel is, maar juist immateriële schade. We hebben het hier dan over het smartengeld. Al deze schadeposten zijn kosten die meegenomen worden in de afwikkeling van uw letselschade. Uw reisverzekering dekt alleen niet al deze schadeposten. Ondanks dat uw reisverzekering deze kosten niet allemaal dekt, kan u deze kosten toch vergoed krijgen. Er is bij de letselschade vaak namelijk een andere partij betrokken bij de letselschade. U kan dan een letselschadeclaim indienen bij de andere partij die aansprakelijk is voor de geleden schade.

Een buitenlandse partij

Als u bij een verkeersongeval betrokken bent in het buitenland is het, net zoals in Nederland, van belang dat u weet wie de andere partij is. De kans dat dit op vakantie geen Nederlanders zijn is aanwezig. Als er Nederlanders bij het ongeval betrokken zijn is het Nederlandse recht van toepassing. Als de andere partij een buitenlandse partij is, is het recht van het land waar het ongeluk is gebeurd van toepassing. Voor slachtoffers is het over het algemeen lastig om hun schade te verhalen in het buitenland. Om dit te vergemakkelijken is er een Europese wet in het leven geroepen. Deze wet maakt het mogelijk om uw schade in Nederland te verhalen. Het is dan echter wel van groot belang dat u de gegevens van de tegenpartij weet.

Uw reisorganisatie is aansprakelijk voor letselschade

Als u schade oploopt in het buitenland en u hebt uw vakantie geboekt via een reisorganisatie, dan is het ook mogelijk om uw schade te verhalen bij de reisorganisatie. Dit is veel gemakkelijker dan bijvoorbeeld het hotel aansprakelijk stellen, want in dat geval moet u uw schade in het buitenland verhalen. Wanneer u uw schade verhaalt bij uw reisorganisatie, dan is het Nederlandse recht van toepassing. Het moet in dit geval wel gaan om schade waar uw reisorganisatie bij betrokken is. De tekortkoming in nakoming moet namelijk wel toerekenbaar zijn aan de reisorganisatie. Ook als de reisorganisatie mensen inhuurt, is het mogelijk om de schade die veroorzaakt is door deze personen te verhalen op de reisorganisatie. De tekortkoming moet dan nog steeds wel toerekenbaar zijn aan de reisorganisatie.

Tips bij letselschade

Als u in het buitenland betrokken bent bij bijvoorbeeld een verkeersongeval en letselschade oploopt is het handig om als dat mogelijk is de politie in te schakelen. De politie kan namelijk een proces-verbaal opstellen. Daarnaast is het ook handig om samen met de andere partij een schadeformulier in te vullen. U zorgt op deze manier al voor twee belangrijke documenten die handig zijn voor de verzekering. Ook is het verstandig om zelf foto’s te maken van het ongeval en de omgeving van het ongeval zodat er een goed beeld ontstaat van het ongeval. Concluderend: probeer alles te documenteren wat mogelijk is. Naast deze dingen is het natuurlijk ook handig om alles te documenteren wat het gevolg is van het ongeluk, dus ziektekosten, vervangend vervoer en alle andere kosten.

Het is naast deze zaken ook belangrijk om snel te handelen na het ongeluk. Als u te lang wacht kunnen uw rechten op het verhalen van de schade namelijk vervallen en kan er mogelijk bewijs verloren gaan.

Ondanks deze tips en het lezen van dit blog blijft het nog steeds lastig om uw schade vergoed te krijgen als uw schade ontstaan is in het buitenland. Zorg dat u deze tips volgt, maar wij begrijpen ook heel goed dat wanneer het ongeval in Nederland zou hebben plaatsgevonden dat voor veel extra stress zorgt. Het verhalen van de schade is namelijk een stuk gecompliceerder in het buitenland.

Heeft u een ongeluk meegemaakt in het buitenland en heeft u daardoor letselschade opgelopen. Neem gerust contact op met een van de professionele letselschadejuristen en stel al uw vragen!

Letselschade en studeren

De meeste studenten hebben het niet al te breed. Voor het studeren in spe ben je een aanzienlijk bedrag aan collegegeld kwijt om nog niet te spreken van het boekengeld. Verder vergt studeren een groot deel van je tijd, waardoor je minder in staat bent om te werken en daarmee een inkomen te kunnen generen. Indien je student zijnde de ruimte hebt gevonden om te kunnen werken, moet je vaak genoegen nemen met een bijbaantje, waar je nog maar net het minimumloon mee verdient. Daarnaast kan uiteraard de boog niet altijd gespannen zijn en wil je je schaarse vrije tijd optimaal benutten. Helaas gaat de zon voor niets op en derhalve ben je voor je broodnodige ontspanning tevens een bepaald geldbedrag kwijt. Voor vele studenten is het geld vaak al op voordat de maand voorbij is. Wat als je als student letselschade oploopt? 

Letselschade opgelopen?

Wanneer je nu als student onverhoopt betrokken raakt bij een ongeval waarbij je letselschade oploopt, zit je gegarandeerd met de gebakken peren. Naast het fysieke en mentale leed dat je overkomt, loopt opgekomen letselschade behoorlijk in de papieren, terwijl je reeds een krappe bestedingsruimte hebt. Een onbelicht doch zwaarwegend gevolg van opgelopen letselschade door studenten is dat je hierdoor ook studievertraging kan oplopen. Hierdoor maak je nog meer kosten; je doet immers langer over je studie, waardoor je meer collegegeld kwijt bent. Daarnaast betreedt je door studievertraging op een later tijdstip de arbeidsmarkt. Je begint later dan je vooraf had gepland met het uitoefenen van het beroep waarvoor je al die jaren geleerd hebt.

Hulp nodig?

Al met al blijkt dat je door opgelopen letselschade met diverse schadeposten te maken krijgt. Echter is voor veel studenten, indien ze met letselschade te maken krijgen, onduidelijk welke schade ze kunnen verhalen op de aansprakelijke wederpartij. De letselschadespecialisten van Schade24 staan studenten graag bij met het in kaart brengen van jouw specifieke schadeposten. Daarnaast bepalen wij of deze schadeposten juridisch verhaalbaar zijn op de tegenpartij. Je kunt vrijblijvend een afspraak maken met hen via telefoonnummer 024-6793842. Tevens kun je te allen tijde een e-mailbericht sturen naar info@schade24.com sturen. Wil je schade melden? Schade24 helpt je graag!

 

Ongeval met een uitgeleend voorwerp, wie is aansprakelijk?

Zoals je uit voorgaande blogs hebt kunnen vernemen, is bij een door een derde veroorzaakt verkeersongeval deze derde aansprakelijk voor de letsel- of voertuigschade welke je oploopt. In dat soort gevallen is de aansprakelijkheid voor de schade in het algemeen gemakkelijk aan te tonen. Indien er sprake is van letsel- of voertuigschade dat veroorzaakt is door een voorwerp dat is uitgeleend aan de veroorzaker van de schade. Is de aansprakelijkheidsvraag complexer. In deze blog wil ik je graag uitleggen welke partij er in deze gevallen de aansprakelijkheid draagt voor de ontstane schade.

Wie is aansprakelijk?

In beginsel is degene die eigenaar is van het schadeveroorzakende voorwerp aansprakelijk voor de schade. Indien bijvoorbeeld blijkt dat het voorwerp gebrekkig is, waardoor er een reële risico ontstaat op gevaarlijke situaties, is de uitlener aansprakelijk voor de schade welke het gebrekkige voorwerp veroorzaakt. De uitlener had zich ervan dienen te vergewissen dat het voorwerp bij normaal gebruik daarvan geen schade zou kunnen aanrichten.

Het kan voorkomen dat je het uitgeleende voorwerp niet gebruikt waarvoor het bedoeld is. Een enigszins bizar voorbeeld hierbij is dat je een schaar. Wanneer je deze van de kapper om de hoek hebt geleend, gebruikt als tandenstoker. Wanneer je dan onverhoopt uitschiet met deze schaar en daardoor letselschade oploopt. Kan de kapper stellen dat je de schaar niet op de wijze hebt gebruikt waarvoor zij bedoeld is, namelijk het bijknippen van hoofdhaar. In dat geval is sprake van ‘eigen schuld, dikke bult’. Je bent dus zelf aansprakelijk ten aanzien van je eigen schade.

De lener of de uitlener kunnen tevens de producent van het gebrekkige voorwerp aansprakelijk stellen. Op grond van artikel 6:185 van het Burgerlijk Wetboek is de producent aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in zijn product. Indien je bijvoorbeeld door een uitgeleende, gloednieuwe stofzuiger een elektrische schok krijgt. Dit doordat binnenin het apparaat een verbinding verkeerd gesoldeerd is. Kan jij en de eigenaar van de stofzuiger de producent van het apparaat aansprakelijk stellen voor de door jou opgelopen letselschade.

Schade24

Al met al blijkt dat wie de aansprakelijke partij ten opzichte van jouw schade betreft niet altijd gemakkelijk te bepalen is. De schade-experts van Schade24 zijn bereid om jou te helpen met de zoektocht naar de aansprakelijke partij. Daarnaast zorgen zij ervoor dat je je schade vergoed krijgt. Het maken van een vrijblijvende afspraak met Schade24 is altijd mogelijk. Schade24 is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 024-6793842. Daarnaast is het te allen tijde mogelijk om een e-mailbericht te sturen naar info@schade24.com.

Wil je schade melden? Schade24 helpt je graag!

Letselschade op een feest

Helaas is het festivalseizoen dit jaar nog niet van start gegaan door de coronamaatregelen, maar met de steeds betere cijfers van het RIVM hoopt toch iedereen er stiekem nog op dat er bepaalde festivals en feestjes vanaf september weer door mogen gaan. Mocht dit zo zijn, dan hebben de meeste feestgangers een leuke dag en gaan de voetjes van de vloer. Het kan echter zo zijn dat je tijdens het dansen struikelt over een blok van een hek of blijft hangen achter een scheerlijn van een tent. Het gevolg is dat er letselschade ontstaat en dat deze dag in het water lijkt te vallen. Wat nu? Wie is er aansprakelijk voor de schade en welke schade wordt vergoed? Lees verder voor antwoorden op deze vragen.

Burgelijk wetboek

In het burgerlijk wetboek staat dat elke organisator van een feest verplicht is zich te houden aan zijn of haar vergaande zorgplicht. Deze vergaande zorgplicht houdt in dat de organisator van het feest verantwoordelijk is voor een goed verloop van het feest en dat gevaarzetting zoveel mogelijk voorkomen moet worden.

Om de organisator toch aansprakelijk te kunnen stellen moet je kunnen aantonen dat de organisator onrechtmatig heeft gehandeld en dat dit hem verweten kan worden. We hebben het hier over de onrechtmatige daad die in artikel 6:162 van het burgerlijk wetboek staat. Om een succesvol beroep te kunnen doen op dit artikel moet er voldaan zijn aan de volgende vereisten:

– Er is schade bij de bezoeker van het feest
– Er moet een duidelijk verband zijn tussen de onrechtmatige daad en de schade van de bezoeker (een causaal verband)
– De onrechtmatige daad moet je kunnen toerekenen aan de organisator

Criteria Hoge Raad

Uit dit artikel kunnen we de vergaande zorgplicht van de organisator afleiden. Of de organisator dit artikel geschonden heeft moet er sprake zijn van gevaarzetting. De Hoge Raad heeft criteria gegeven om te kunnen beoordelen wanneer er sprake is van gevaarzetting:

– Hoe groot is de kans dat de bezoeker van het feest onoplettend en onvoorzichtig is?
– Hoe groot is de kans dat de bezoeker van het feest zo onoplettend en onvoorzichtig is, dat hieruit een ongeval ontstaat?
– Stel dat er een ongeval ontstaat, hoe ernstig kunnen de gevolgen van dit ongeval zijn?
– Hoe makkelijk was het voor de organisator om maatregelen te nemen, zodat ze dit ongeluk konden voorkomen?

Hieruit kunnen we dus afleiden dat organisatoren een grotere zorgplicht hebben zodra het feest dat ze organiseren gevaarlijker is. De bezoekers onoplettender en onvoorzichtiger zijn, de gevolgen van het ongeval groter zijn en het nemen van maatregelen eenvoudiger is. Organisatoren proberen onder deze aansprakelijk uit te komen door teksten op te hangen dat de organisatie niet aansprakelijk is voor opgelopen letsel. Na het lezen van deze blog weet u nu dat dit niet altijd waar is en dat organisatoren aansprakelijk zijn als zij zich niet hebben gehouden aan hun vergaande zorgplicht.

Hulp bij letselschade inschakelen

Heeft u laatst op een feest letselschade opgelopen en wil je weten of je recht hebt op letselschadevergoeding? Neem contact op met één van onze juristen en wellicht kunnen we u helpen. Schade24 heeft professionele juristen in dienst. Zij zijn bereid hun juridische kennis met u te delen en u zo goed mogelijk bij te staan.

Letselschade door een hondenbeet, wat nu?

Volgens cijfers van de Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren (hierna: NVG) leefden er in 2018 ongeveer 1.500.000 honden in Nederland. De meeste honden doen de mens geen kwaad. Maar wat nou als u letselschade heeft opgelopen omdat een hond u gebeten heeft?

Aansprakelijkheid

Wanneer u door een hond gebeten wordt, is de kans dat u daardoor kosten gaat maken vrij groot. Het is daarom handig om de gegevens van de eigenaar van de hond te achterhalen. Het is namelijk lastig voor de hond om de schade te betalen en dat is ook de reden waarom er in artikel 6:179 BW staat dat de eigenaar van de hond aansprakelijk is voor de door de hond aangerichte schade. U kunt de eigenaar van de hond dus aansprakelijk stellen. Als de aansprakelijkheid door de andere partij wordt erkend is er de mogelijkheid om de schade te berekenen en deze te laten vergoeden.

Welke letselschade komt in aanmerking

Als u gebeten bent door een hond zijn er verschillende schade posten die u kan verhalen op de tegenpartij. Zo moet u niet alleen denken aan het bezoekje aan de huisarts waar u na het incident bent geweest, maar moet ook denken aan gemiste inkomsten. De schadeposten die u na een hondenbeet kan verhalen staan hieronder op een rijtje:

– Medische hulp, denk hierbij aan rekeningen van de huisarts.
– Gemis van inkomsten
– Klachten na het incident, heeft u blijvende klachten overgehouden aan het incident en heeft u mogelijk een litteken opgelopen.
– Hulp in het huishouden, denk hierbij aan hulp die u moest inschakelen na het incident, omdat u die huishoudtaken niet meer zelf kon uitvoeren
– Smartengeld, denk hierbij aan de pijn en het leed dat u heeft geleden na het ongeval
– Overige kosten, denk hierbij bijvoorbeeld aan vervoerskosten.

Door het verhalen van deze schadeposten wordt u financieel gecompenseerd voor de schade die u heeft geleden. Heeft u deze schade opgelopen en weet u niet hoe u de schade kan verhalen op de eigenaar van de hond. De professionele juristen van Schade24 staan altijd voor u klaar om hun juridische kennis met u te delen en zullen als u dat wilt zo goed mogelijk bijstaan. Neem telefonisch contact met ons op via het nummer 024 6793842 of vul het online formulier in. En wie weet verhalen wij binnenkort de geleden schade kostenloos voor jou.