De nasleep van een ongeval bij ondernemers

Een ongeval, iets waar niemand op zit te wachten. Helaas kan een ongeval iedereen overkomen, ook ondernemers. Wanneer een ongeval letsel met zich meebrengt en ervoor zorgt dat u veel last heeft van pijn- en/of psychische klachten. Dan kan dit gevolgen hebben voor uw productiviteit en werkzaamheden binnen uw (eigen) onderneming. Het is goed om te weten wat de verhaalmogelijkheden zijn in zo’n situatie.

Verhalen van de materiële schade

Allereerst is het goed om te weten dat u de materiële schade kunt verhalen op uw verzekering of de verzekering van de tegenpartij. Dit is wel mede afhankelijk van uw type verzekering. Bij een Allriskverzekering zal uw eigen verzekering bijvoorbeeld de voertuigschade vergoeden. Bij de materiële schade is het van belang dat u deze kan onderbouwen met bijvoorbeeld een aankoop bon of een schaderapport waarbij de schade is geanalyseerd.

Verhalen van het verlies aan arbeidsvermogen

Uiteraard kunt u ook de kosten verhalen indien u inkomen heeft misgelopen omdat u een tijdje niet heeft kunnen werken. Maar wist u dat u ook gederfde winst kan verhalen als u kan aantonen dat de gederfde winst het rechtstreekse gevolg is van het letsel dat u heeft opgelopen bij het ongeval?

Daarnaast kan het uiteraard ook zo zijn dat u dusdanige klachten heeft dat u als ondernemer een tijdje uit de running zult zijn. Het is dan van belang dat een geschikt persoon uw werkzaamheden en taken overneemt. Dit kan veel stress met zich meedragen als u niet direct een geschikt persoon in uw omgeving heeft die u vindt passen binnen uw bedrijf en uw werkzaamheden. Het is daarom goed om te weten dat de verzekeraar een inspanningsverplichting heeft om u te helpen bij het vinden van een passende oplossing binnen het werkveld. Er rust op grond van de wet een inspanningsverplichting op de verzekeraar om u te helpen re-integreren binnen het werkveld zoals voor het ongeval. Daarbij kan dus ook worden gedacht aan het zoeken naar een oplossing door middel van een (tijdelijke) plaatsvervanger.

Huishoudelijke hulp

Naast het werkveld bent u vaak thuis ook nog privé aan het werk. Uw kinderen moeten naar school, sport, opgehaald worden bij vriendjes, koken, wassen, strijken, schoonmaken en etc. Het is daarom ook goed om te weten dat u ook hierin kunt worden ontlast. Er bestaat een vergoeding voor huishoudelijke hulp om ervoor te zorgen dat u (tegen betaling) hulp krijgt met uw huishoudelijke taken. U kunt hierbij in eerste instantie denken aan iemand binnen uw familie- en/of vriendenkring. Maar men kan ook denken aan een schoonmaakhulp.

Heeft u vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze blog vragen over het verhalen van schade als ondernemer. Of denkt u dat u in een gelijksoortige situatie zit en weet u niet precies hoe u uw schade het beste kan verhalen? Neem dan contact op met Schade24. Onze ervaren letselschade juristen zullen u te woord staan om gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheden om uw schade te verhalen!

Letselschade bij zelfstandigen

In mijn eerdere blog over de arbeidsongeschiktheidsverzekering heb je kunnen vernemen dat er aan het zelfstandig ondernemerschap vele voordelen zitten verbonden. Maar hier ook een groot nadeel aan zit verbonden. Want als zelfstandige beschik je namelijk niet over sociale zekerheid in het geval dat je tijdelijk of duurzaam arbeidsongeschikt raakt. De ervaring leert dat hierdoor vele zelfstandigen onverwacht en ongewild in financiële moeilijkheden terechtkomen. Voor dit soort risico’s is de arbeidsongeschiktheidsverzekering in het leven geroepen. In deze blog wil ik echter de precieze gevolgen in beeld brengen van opgelopen letselschade indien je zelfstandig ondernemer bent.

Letselschade

Wanneer je een eigen bedrijf hebt, met of zonder personeel, draag je een grote verantwoordelijkheid. Je dient bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat je je klandizie, leveranciers en werknemers tevreden houdt. Daarnaast is het van essentieel belang dat je voldoende omzet draait om alle rekeningen te kunnen betalen en dat je na het voldoen van al je betalingen een aardige nettowinst overhoudt. Tevens dien je ervoor te zorgen dat jouw producten hetzij diensten onder de aandacht komen van potentiele afnemers. Kortom, als zelfstandige wordt van je verwacht dat je alles in goede banen leidt.

Als zelfstandig ondernemer rust er een verantwoordelijke en uitdagende taak op je schouders. Wanneer je onverhoopt letselschade oploopt en daardoor je taak als ondernemer niet meer naar behoren kunt uitvoeren, komt je bedrijf in zwaar weer te zitten. In het gunstigste geval kun je iemand inschakelen die jouw taken tijdelijk waarneemt. Indien je dit jammer genoeg niet voor elkaar kunt krijgen, komen jij en je bedrijf in ernstige problemen te verkeren.

Schade24

Wellicht denk je nu bij jezelf: ik heb geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten of mijn huidige arbeidsongeschiktheidsverzekering geeft mij in onvoldoende mate dekking. Ik loop in dat geval een ernstig risico, want wat nu als ik betrokken raak bij een ongeval, waardoor ik als zelfstandig ondernemer zijnde letselschade oploop en daardoor mijn bedrijf niet meer kan bestieren? Hoe kan ik dan toch mijn schade vergoed krijgen? De letselschadebehandelaars van Schade24 nemen je graag deze zorg uit handen, zodat jij je volledig kunt richten op het exploiteren van jouw onderneming. Je kunt altijd vrijblijvend een afspraak maken met ons via telefoonnummer 024-6793842. Het is daarnaast te allen tijde mogelijk om ons per e-mail te benaderen via info@schade24.com. Schade melden? Dat kan hier!

Meest voorkomende bedrijfsongevallen in een magazijn

Het werken in een magazijn kan veel gevaren met zich meebrengen. Een veilige werkomgeving blijkt hier nog lang niet als vanzelfsprekend. Veiligheidsprocedures worden met regelmaat geschonden of genegeerd om tijd of geld te besparen. Dit is opmerkelijk, omdat het opvolgen van de juiste voorschriften er juist voor zorgt dat er minder bedrijfsongevallen gebeuren en er tijd en geld wordt bespaard. Als we kijken naar de ongevallen die in een magazijn gebeuren, zijn er een aantal die het meest voorkomen. De meest voorkomende bedrijfsongevallen lees je in deze blog! 

Bedrijfsongevallen door aanrijdingen

Een aanrijding is een van de meest voorkomende ongevallen in een magazijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een aanrijding tussen een heftruck en een voetganger. Deze aanrijdingen kunnen op verschillende manieren optreden. De bestuurder van een heftruck kan de controle verliezen over het voertuig, een voetganger over het hoofd zien door een te grote lading waardoor zijn zicht is belemmerd of door onoplettendheid. In magazijnen ontbreekt het vaak aan een goede infrastructuur. Er zijn bijvoorbeeld geen aparte paden voor voetgangers. Ook wordt er vaak te laconiek met het besturen van een heftruck omgegaan. Er wordt hard heen en weer gereden in het magazijn en sommige bestuurders bezitten niet de juiste rijvaardigheid.

Vallen, uitglijden, struikelen of beknelling

Een werknemer kan door middel van een val botbreuken, kneuzingen of ander licht of zwaar letsel oplopen. Bij een val kun je denken aan het vallen van een ladder. Ook is de kans dat je in een magazijn struikelt groot, doordat er veel rondslingerend materiaal te vinden is. Denk hierbij aan verpakkingsmateriaal, tape, piepschuim, tie-raps, karton, touwtjes en plastic. Daarnaast kun je uitglijden door bevuilde vloeren, maar ook over net gedweilde vloeren, indien hier geen waarschuwingsbord voor is geplaatst.

Een ongeval waardoor medewerkers zwaar letsel oplopen, is beknelling. Als je bekneld raakt tussen een heftruck en de muur of bekneld raakt tussen een machine bestaat de kans zeer groot dat je ernstig letsel oploopt, hierbij kun je denken aan de amputatie van een ledemaat.

Vallende producten

Naast het feit dat je zelf kunt vallen, struikelen of uitglijden, kun je ook te maken krijgen met vallende producten. In een magazijn staan producten op grote hoge stellingen opgeslagen. Aangezien het In magazijnen vaak erg druk is, raken magazijnen overvol. Hierdoor ontstaat het risico dat producten niet altijd volgens de veiligheidsvoorschriften worden opgeborgen en van de stellingen af vallen. Tevens kan een onstabiele en hierdoor onveilige stelling ook de oorzaak zijn van vallende producten. Tot slot bestaat het risico op de vallende lading van een heftruck, indien producten niet goed zijn opgestapeld of doordat er verschuivingen plaatsvinden tijdens het rijden.

Ergonomie ofwel vertillen

In een magazijn krijg je als medewerker voortdurend te maken met zware ladingen die moeten worden ingeruimd of verplaatst. Veel zware ladingen worden met de heftruck verplaatst, maar er worden ook zware ladingen met de hand getild en verplaatst. Als je hierbij een verkeerde tiltechniek gebruikt, is de kans groot dat dit tot blijvende rugklachten tot gevolg hebben.

Natuurlijk is dit maar een greep uit de bedrijfsongevallen die voorkomen tijdens het werken in een magazijn. Belangrijk om te weten is dat je jouw werkgever bijna altijd aansprakelijk kan stellen voor een ongeval op de werkvloer. De werkgeversaansprakelijkheid reikt namelijk heel ver. Je werkgever is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het behouden van een veilige werkomgeving, het regelen van beschermingsmiddelen, het geven van veiligheidsinstructies en het regelmatig uitvoeren van onderhoudsbeurten en controles.

Schade verhalen

Ben je betrokken geraakt bij een ongeval op de werkvloer? En wil je graag dat een belangenbehartiger je zorgen uit handen neemt en de schade regelt? Bij Schade24 ben je aan het juiste adres. Wij behartigen jouw belangen en verhalen je geleden schade. Voor meer informatie of vrijblijvend advies kun je contact opnemen via ons telefoonnummer 024-6793842. Wil je schade melden? Schade24 helpt je graag!

Bedrijfsongeval in Nederland

Een ongeluk op de werkvloer komt steeds vaker voor. Uit onderzoek van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) blijkt dat ieder jaar ongeveer 280 mensen vingers, handen, armen of andere ledematen verliezen door een ongeval met een machine op de werkvloer. Werknemers komen in contact met bewegende onderdelen van machines. Denk hierbij aan transportbanden, cirkelzagen of snij- en inpakmachines. In veel gevallen is de oorzaak te wijten aan een onveilige situatie waarin de werknemers al een langere tijd werken. Dit kwam naar voren bij het verdiepende onderzoek van het RIVM naar 100 ernstige machineongevallen.

Werkgever meestal aansprakelijk

In de meeste gevallen is je werkgever aansprakelijk als je betrokken raakt bij een bedrijfsongeval.  Volgens De Arbowet is je werkgever namelijk verantwoordelijk voor de bescherming van jouw veiligheid en gezondheid. Dit kun je ook wel de zorgplicht noemen. Indien deze zorgplicht wordt geschonden, zal de werkgever de schade na een ongeval moeten vergoeden.

Tevens ligt de bewijslast bij je werkgever als je een schadeclaim indient bij je werkgever. Dit betekent dat de werkgever moet aantonen dat hij voor een veilige werkomgeving heeft gezorgd in plaats van jij zelf. Hier valt ook onder dat hij moet kunnen aantonen dat hij voor voldoende voorlichting en toezicht zorgde ten tijde van het ongeval.

Wanneer zelf aansprakelijk?

Toch is je werkgever niet in alle gevallen aansprakelijk voor bedrijfsongevallen.  Als je zelf doelbewust of zelfs met kwade opzet onveilig werkt, ben je zelf aansprakelijk. Het overtreden van bepaalde protocollen bij het gebruik van machines is hier een voorbeeld van.

Zelf betrokken bij een bedrijfsongeval?

Als je zelf betrokken bent geraakt bij een bedrijfsongeval en bijvoorbeeld een ledemaat verliest, kun je hierdoor een erge schok te verduren krijgen. Bovendien is de kans groot dat je een lange tijd niet kunt werken of zelfs je werkzaamheden helemaal nooit meer goed kunt uitvoeren. Je materiële en immateriële schade is groot en het is belangrijk dat er stappen worden ondernomen om deze schade vergoed te krijgen.

Het inschakelen van een belangenbehartiger, zoals Schade24, kan bij het schadeverhaal een uitkomst bieden. Een belangenbehartiger zal namens jou de verzekeraar van je werkgever of je werkgever zelf aansprakelijk stellen en niet alleen je materiële, maar ook je immateriële schade verhalen. Voordelig hierbij is dat je op deze manier niet zelf de schade met je werkgever hoeft te regelen en je je volledig kunt focussen op je gezondheid. Tevens word je (goede) relatie met je werkgever hiermee ook niet in gevaar gebracht.

Meer weten over onze werkwijze? Of wil je advies met betrekking tot jouw persoonlijke situatie?  Neem vrijblijvend contact op met ons kantoor. Wij zijn telefonisch te bereiken op het nummer 024-6793842.

http://www.fnv.nl/werk-inkomen/veilig-gezond-werken/bedrijfsongevallen/wie-is-aansprakelijk-bij-een-ongeval

https://www.inspectieszw.nl/actueel/nieuws/2019/05/24/jaarlijks-280-ongevallen-door-gebruik-van-machines

De arbeidsongeschiktheidsverzekering

Het zelfstandig ondernemerschap is voor velen een aanlokkelijk fenomeen. Er zitten namelijk verschillende voordelen aan verbonden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gegeven dat je als zelfstandig ondernemer geen bevelen van boven hoeft op te volgen. En je zelf je eigen tijd kan indelen. De keerzijde van de medaille is echter dat je als zelfstandige geen sociale zekerheid hebt. In het geval dat je onverwachts arbeidsongeschikt raakt lichamelijk letsel heb je geen sociale zekerheid. Indien bij zo’n ongeval sprake is van een aansprakelijke wederpartij, kun je het ontstane inkomensgat opvullen met het schadebedrag dat je van deze ontvangt. Als evenwel sprake is van een eenzijdig ongeval. Waarbij er geen aansprakelijke wederpartij in het spel is, ben je genoodzaakt om je inkomstenderving zelf op te vangen.

Veel zelfstandigen beschikken over een zogenaamd ‘noodpotje’ voor financieel moeilijke tijden. Doch de praktijk leert dat de bodem van dit potje sneller in zicht komt dan je lief is. In deze blog wil ik je graag uitleggen hoe je je kunt wapenen tegen verlies aan verdienvermogen door arbeidsongeschiktheid als zijnde zelfstandige.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Sedert de afschaffing van de WAZ in 2004 bestaat er voor zelfstandigen geen financieel vangnet van overheidswege bij inkomensverlies ten gevolge van arbeidsongeschiktheid meer. Je bent thans als zelfstandige toegewezen aan het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De arbeidsongeschiktheidsverzekering, afgekort als AOV. Biedt de zelfstandige financiële zekerheid bij verlies aan verdienvermogen vanwege tijdelijke dan wel duurzame arbeidsongeschiktheid als gevolg van onder andere opgelopen letselschade. De verzekerde betaalt jaarlijks een overeengekomen bedrag aan premie aan de verzekeringsmaatschappij waarbij de verzekerde de arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft afgesloten. Op deze wijze is de zelfstandige te allen tijde verzekerd van een inkomen gedurende het tijdsbestek dat deze slachtoffer is van derving van verdienvermogen wegens arbeidsongeschiktheid.

In weerwil van de besproken voordelen die de AOV voor zelfstandigen biedt, leert de ervaring dat veel zelfstandigen geen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben afgesloten. De redenen hiervoor zijn divers. Een groot aantal zelfstandigen is van mening dat de kosten van de premie niet opwegen tegen de baten van het afsluiten van een AOV of beschikken simpelweg niet over de geldelijke middelen om de jaarlijkse premie te kunnen betalen. Deze groep zelfstandigen ziet derhalve geen heil in het afsluiten van een AOV.

Schade24

Desalniettemin bestaat de kans dat je als zelfstandige onverhoopt slachtoffer wordt van letselschade. Ongeacht of je nu behoort tot de groep zelfstandigen met een AOV dan wel zonder een AOV. In dat geval kun je altijd contact opnemen met een van de letselschade-experts van Schade24. Wij zijn op werkdagen telefonisch te bereiken op telefoonnummer 024-6793842. Daarnaast is het mogelijk om een e-mailbericht te sturen naar info@schade24.com.

Smartphone de oorzaak van ongevallen?

In de vorige blog over de groei met betrekking tot het aantal bestuurders in Nederland, is al aangegeven dat hierdoor ook meer ongevallen gebeuren. Nadat je betrokken bent geraakt in een ongeval dien je een schadeclaim in. Het aantal claims in Nederland neemt de laatste jaren fors toe. Volgens algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars ontvangen 71.000 Nederlanders jaarlijks een letselschadevergoeding van verzekeraars. Deze vergoeding wordt verkregen op grond van een ongeval in het verkeer, een bedrijfsongeval of een medische fout. 60.000 van deze uitgekeerde schadevergoedingen is naar aanleiding van een verkeersongeval. Komen deze verkeersongevallen door het gebruik van een smartphone of heeft het toch een andere oorzaak?

Smartphone

Er is geen duidelijke oorzaak voor het toenemende aantal claims. Maar het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars geeft aan dat meerdere ontwikkelingen in de huidige claimcultuur spelen. Allereerst worden er meer kilometers gemaakt door de opbloeiende economie en dat leidt tot meer verkeersongevallen en meer schade. Daarnaast is het telefoneren en appen in het verkeer nu nog steeds een belangrijk onderwerp. De smartphone is tegenwoordig niet meer weg te denken uit ons leven. Velen gebruikt de smartphone wel eens op de fiets, in de auto, op de scooter of tijdens het gebruik van een ander vervoermiddel. Hierdoor ontstaan nog steeds veel onveilige en levensbedreigende verkeerssituaties.

Misschien heb je je wel eens in een gevaarlijke verkeerssituatie begeven en ging het maar net goed. Of zag je anderen zo druk bezig op zijn of haar telefoon dat ze geen idee hadden wat er om hen heen gebeurde. Bovendien is het met het stijgen van het aantal voertuigen ook lastiger overzicht te houden op de weg en lijkt het een grote chaos.

Schade24

Mocht je nu betrokken raken bij een ongeval en wil je graag dat iemand anders voor jou de schadeclaim indient en de schade vervolgens verder afhandelt? Schade24 behandelt jouw opgelopen schade en zorgt voor een voorspoedig verloop van de schadeclaim. Neem gerust contact met ons op voor informatie omtrent schadeverhaal. Wij adviseren je geheel verblijvend en verhalen de schade kosteloos voor jou.

Ongeval tijdens bedrijfsuitje, werkgever aansprakelijk?

Een bedrijfsuitje hoort erbij. De invulling van een bedrijfsuitje is erg uiteenlopend en de laatste jaren worden de activiteiten steeds origineler. Vaak zijn ze gericht op het bevorderen van de teamspirit en zorgen ze ervoor dat collega’s elkaar ook in een andere omgeving leren kennen. Het is een dag waar iedereen naar uitkijkt maar voor een werkgever is een bedrijfsuitje niet geheel zonder risico’s. Er worden meestal bijzondere en uitdagende activiteiten bedacht om de samenwerking binnen het team te versterken. Het komt helaas regelmatig voor dat dit verkeerd uitpakt en er een ongeluk gebeurt. Is de werkgever dan aansprakelijk voor de opgelopen schade?

Werkgerelateerde activiteiten en zorgplicht

De werkgever heeft volgens art. 7:658 BW een zorgplicht voor zijn werknemers. Dat houdt in dat de werkgever voldoende maatregelen moet nemen om te voorkomen dat zijn werknemers schade lijden in de uitvoering van hun werkzaamheden. Ook tijdens een bedrijfsuitje speelt deze zorgplicht een rol. De werkgever kan op grond van dit artikel aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen schade tijdens een bedrijfsuitje. Wel moet er dan een voldoende nauw verband bestaan tussen de activiteiten en de te verrichten werkzaamheden. Het moet dus gaan om werkgerelateerde activiteiten.

Verplichte aanwezigheid

Ook wanneer er geen sprake is van werkgerelateerde werkzaamheden kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld. Allereerst is het dan van belang om te bekijken of het bedrijfsuitje verplicht is voor werknemers. Is dat het geval? Dan is de werkgever aansprakelijk te stellen. Ook wanneer het niet verplicht is maar er wel een grote druk bestaat om deel te nemen kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld. Dat het bedrijfsuitje niet plaatsvindt op de werkvloer, verandert niets aan de aansprakelijkheid van de werkgever.

Extern bureau

Iets wat wel invloed heeft op de aansprakelijkheid, is of de werkgever een extern bureau, bijvoorbeeld een evenementenbureau, heeft ingeschakeld voor de organisatie van het bedrijfsuitje. Hoe meer zeggenschap de werkgever had over het uitje, hoe sneller hij aansprakelijk zal zijn. Is de werkgever niet aansprakelijk, dan kan eventueel het evenementenbureau nog aansprakelijk worden gesteld.

Werkgever aansprakelijk

Op grond van art. 7:611 BW kan de werkgever ook nog aansprakelijk zijn. Dit artikel bepaalt dat de werkgever zich als een goed werkgever dient te gedragen. Er zijn verschillende zaken die invloed hebben bij de beoordeling of er voldaan is aan dit artikel:

  • Onvoldoende beschermingsmiddelen uitgedeeld bij een risicovolle activiteit.
  • Er zijn geen instructies gegeven bij het ondernemen van de risicovolle activiteit.
  • Of de werkgever een ongevallenverzekering voor zijn werknemers heeft afgesloten.

Belangrijk is wel om op te merken dat de bewijslast bij dit artikel bij de werknemer ligt. De werknemer moet dus aantonen dat de werkgever zich niet als een goed werkgever heeft gedragen. Bij een aansprakelijkstelling op grond van art. 7:658 BW ligt de bewijslast juist bij de werkgever. Niet de werknemer maar de werkgever moet dan bewijzen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan.

Tot slot moet men niet vergeten dat de aansprakelijkheid van een werkgever niet oneindig is. Het is heel afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval. Ook wanneer een werknemer zich niet naar behoren gedraagt, kan een werkgever niet zomaar aansprakelijk worden gesteld.

Heb jij schade opgelopen tijdens een bedrijfsuitje en wil je je werkgever daarvoor aansprakelijk stellen? Wij helpen je graag en nemen de zorgen uit handen. Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 024 – 679 38 42 of mail naar info@schade24.com.

Aansprakelijkheid voor werknemers 6:170 BW

Er zijn twee vormen van aansprakelijkheid. U bent aansprakelijk voor uw eigen gedrag, ook wel schuldaansprakelijkheid genoemd. Maar u kunt ook aansprakelijk gesteld worden voor het gedrag van een ander, ook wel risicoaansprakelijkheid of kwalitatieve aansprakelijkheid genoemd. 

Stel, een werknemer veroorzaakt schade aan een derde tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden. In beginsel is de werkgever, op grond van artikel 6:170 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (hierna te noemen: BW), aansprakelijk voor de schade die aan een ander is toegebracht door een fout van zijn werknemer. Dit wordt ook wel risicoaansprakelijkheid genoemd, dus de werkgever kan aansprakelijk worden gesteld voor het gedrag van zijn werknemer. Hier geldt echter wel een uitzondering voor. Wanneer de werkgever kan bewijzen dat de schade aan een ander is toegebracht door opzettelijk te handelen of door bewuste roekeloosheid. In dit geval is de werknemer aansprakelijk.

Drie vereisten

Indien je een beroep doet op artikel 6:170 lid 1 BW, moet je voldoen aan drie vereisten. Ten eerste moet er een fout zijn gemaakt door een werknemer, ook wel een toerekenbare onrechtmatige daad artikel 6:162 BW. Een bouwvakker heeft bijvoorbeeld tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden een baksteen laten vallen op een auto. In dit geval kan de eigenaar van de auto waarschijnlijk met succes de werkgever van de bouwvakker aansprakelijk stellen voor zijn schade. Ten tweede moet deze werknemer ondergeschikt zijn, dat betekent dat de werkgever het recht heeft om bevelen of instructies te geven aan de werknemer. Ten derde moet er een logisch verband zijn tussen de fout en de opgedragen taak van de werknemer.

Er gelden hier twee voorwaarden voor. De opgedragen taak heeft de kans op een fout verhoogd, ook wel ‘kanseis’ genoemd. En de werkgever heeft juridische zeggenschap over de gedraging waarvan de fout deel uitmaakte, ook wel zeggenschapseis genoemd. Of er sprake is van functionele samenhang moet er gekeken worden naar de omstandigheden van het geval. Dat is het tijdstip waarop de desbetreffende gedraging is verricht en de plaats waarop de desbetreffende gedraging is verricht.

Aansprakelijkheid

De benadeelde, dus in ons voorbeeld de eigenaar van de auto. Kan de werkgever op grond van artikel 6:162 BW, of de werknemer, op grond van artikel 6:170 BW, aansprakelijk stellen voor het gehele schadebedrag. Indien de werkgever aansprakelijk wordt gesteld voor de schade. Dan kan hij intern op grond van artikel 6:170 lid 3 BW het geld terughalen bij de werknemer, maar er moet dan wel sprake zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Wanneer de werknemer zich voorafgaand aan de gedraging bewust was van het roekeloos karakter van de gedraging. Dan is de werknemer aansprakelijk voor de schade. De bewijslast ligt bij de werkgever, hij zal dus moeten bewijzen dat de werknemer opzettelijk heeft gehandeld of zich roekeloos heeft gedragen. Indien je als een werknemer je werk aan het verrichten bent en je niet geweten kon hebben dat de kans groot was dat er iets mis kon gaan, is er geen sprake van roekeloosheid. Alleen indien de kans groot was dat de werknemer geweten moest hebben dat er iets mis kon gaan, is er sprake van roekeloosheid en is dus de werknemer aansprakelijk voor de schade.

Juridische hulp

Het bewijzen van aansprakelijkheid is niet altijd even makkelijk, er kunnen zich ook uitzonderingen voordoen. In beginsel hoeft de werknemer nooit de schadevergoeding te betalen, maar hier gelden een aantal uitzonderingen voor. Dit is bijvoorbeeld het geval indien: de werknemer de schade opzettelijk heeft toegebracht, de schade is ontstaan door bewuste roekeloosheid. Er contractueel met de werknemer is afgesproken dat hij de schade zal vergoeden of het terecht is dat de werknemer de schadevergoeding moet betalen.

Wij raden u dan ook aan om uw probleem voor te leggen aan een jurist. Schade24 heeft professionele juristen in dienst. Zij zijn bereid hun juridische kennis met u te delen en u zo goed mogelijk bij te staan. Schade melden? Dat kan hier!

Arbeidsongeval, wie is aansprakelijk?

Stel je het volgende eens voor: je werkt in een supermarkt als vakkenvuller en terwijl je de bovenste schap probeert te bereiken, om het vak te vullen, komt de hele stellage naar beneden, waardoor je knel komt te zitten met je been. Het gevolg van dit ongelukkige ongeval is een pijnlijke botbreuk aan je rechterbeen. Je bent niet meer in staat om je werk naar behoren uit te voeren en loopt door het ongeval dus inkomsten mis. Ook maak je medische kosten als gevolg van het arbeidsongeval. Maar is je werkgever aansprakelijk voor de kosten die gemoeid gaan met de opgelopen (letsel)schade? 

Arbeidsongevallen in Nederland

In 2016 ontving de Inspectie 3.785 ongevalsmeldingen. Ruim 67% daarvan heeft de Inspectie onderzocht. Het geregistreerde aantal slachtoffers steeg in 2016 met 14% ten opzichte van 2015. Van deze slachtoffers zijn er 70 overleden als gevolg van het ongeval. Vanaf 2014 neemt het aantal geregistreerde slachtoffers in de sectoren industrie, vervoer en vooral in de bouw toe. De sector afvalverwerking heeft al jaren het hoogste aantal geregistreerde slachtoffers. Het aantal dodelijke slachtoffers is al jaren het hoogst in de bouw.

Verplichtingen werkgever

De werkgever heeft een plicht om zijn werknemers in een veilige werkomgeving te laten werken. Hierin is de werkgever niet geheel vrij, daar is namelijk wetgeving voor opgesteld. Deze wetgeving is onder andere vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet, ook wel Arbowet genoemd. Hier staan algemene bepalingen in die gelden voor alle plekken waar arbeid wordt verricht. De Arbowet is een kaderwet. Dit betekent dat er geen concrete regels in staan. Die zijn verder uitgewerkt in het Arbobesluit en de Arboregeling. Dan is het denkbaar dat een werkgever bijvoorbeeld moet zorgen voor een stillere machine of gehoorbeschermers als werknemers werken met een machine die veel lawaai maakt.

Onder welke omstandigheden is er sprake van een arbeidsongeval?

Een arbeidsongeval of bedrijfsongeval, het woord zegt het al, gebeurt onder werktijd. Het begrip ‘werk’ moet ruim worden gezien. Want een ongeval tijdens de middagpauze valt ook onder werktijd, terwijl je dan in de meeste gevallen gewoon een boterham aan het eten bent. Maar ook bijvoorbeeld een werknemer die lopend een boodschap bij de supermarkt haalt in opdracht van zijn werkgever. Of een werknemer die op zijn fiets onderweg is naar zijn werk en door een auto wordt aangereden. Dan zou je denken dat dit buiten werktijd is, maar woon-werkverkeer wordt gelijkgesteld met werktijd. De werkgever is hiervoor bijna altijd aansprakelijk te houden. Dit zijn allemaal voorbeelden waarbij je misschien niet direct bij stilstaat, maar wel degelijk onder werktijd valt.

Aansprakelijkheid werkgever

Even terug naar het voorbeeld. Het arbeidsongeval is tijdens het vakkenvullen gebeurt en het is dus duidelijk dat dit onder werktijd valt. Je bent opgenomen in het ziekenhuis, omdat je een pijnlijke botbreuk hebt opgelopen aan je rechterbeen. De artsen zeggen dat je nooit meer langdurig kan rennen en hierdoor je favoriete sport voetballen niet meer kan uitoefenen. Er is dus sprake van blijvend letsel. Werkgevers zijn verplicht dit soort arbeidsongevallen te melden bij de Inspectie SZW.

De onderzoeken zijn gericht de oorzaak op te sporen om herhaling te voorkomen. Ook heb je schade geleden en kosten gemaakt die niet ontstaan zouden zijn als er geen sprake was van een ongeval. Mogelijk is je telefoon, horloge, sieraad of broek kapot/beschadigd door het ongeval. Er zijn medische kosten gemaakt door de vele ziekenhuisbezoeken. Je carrière als profvoetballer is ook niet meer mogelijk en bepaalde handelingen op het werk zijn moeilijker geworden. De kans is groot dat je al deze kosten en misgelopen kansen of inkomsten kunt verhalen op je werkgever.

Schade24 

Bij (letsel)schade door een arbeidsongeval krijgt u altijd te maken met een verzekeringsmaatschappij. Dit zijn vaak grote organisaties waar het soms lastig kan zijn om de (letsel)schade te verhalen. De schadespecialisten van Schade24 staan voor je klaar om je te ondersteunen bij het schadetraject. Wij doen er alles aan om dit proces zo probleemloos te laten verlopen. Schade melden? Dat kan hier!

Verzekeringsfraude

Als verzekeringsfraude wijzen wij op valse verzekeringsaanspraken die bedoeld zijn om voordelen uit een verzekeringsproces te creëren. Hoewel we eenvoudige fraude kunnen identificeren als verlies van een waardevol en verzekerbaar item. De creativiteit van een verzekerde is echter niet beperkt door de menselijke natuur. Opgezette ongelukken, bijvoorbeeld: een automobilist die plotseling remt om vervolgens van achteren aangereden te worden. Dit is zeer complex om te detecteren als fraude.

Fraude-opsporing technieken

Met uitzondering van het feit dat we tegenwoordig volledig omringd zijn door digitalisering en technologische vooruitgang. Die de mogelijkheid bieden om signaalverwerking in complexe verzekeringsprocessen mogelijk te maken. Hierdoor worden verzekeringsagenten geconfronteerd met frauduleuze claims die op basis van de volgende technieken zijn te detecteren:

– Analyseer claimgeschiedenis
– Inhuren van privé-detectives of een speciaal onderzoeksbureau
– Ontdekken van verdachte facturering
– Het evalueren van kredietgeschiedenis
– Internet check, bijvoorbeeld sociale media
– Hulp van het grote publiek
– Cross-checks om patronen te detecteren

Ook statistische methoden zoals computergegevens, clustering en classificatie van het gebruikersprofiel zijn bekend bij fraude-opsporing. In de klassieke methoden wordt echter geen fraude gedetecteerd die specifiek is voor dit technologische tijdperk, aangezien de nieuwigheden in technologie extra mogelijkheden bieden om fraude te plegen. Cybercriminaliteit opent nieuwe deuren om ook te profiteren van deze verzekeringsprocessen.

Vanuit het klantperspectief moeten fraude-detectiemethoden niet tijdrovend zijn, zodat echte aanspraken zorgvuldig en binnen een redelijke termijn kunnen  behandelen. Het proces van de verwerking van de claims is een zeer emotioneel proces en dus is het belangrijk dat als een verzekerde bijvoorbeeld een zeer waardevol eigendom heeft verloren, en dus financiële schade lijdt, hij niet onder de extra psychologische druk en stress mag ervaren door op zijn of haar beloofde vergoeding van de verzekeringsmaatschappij te moeten wachten.

De industrie 4.0

De industrie 4.0 versnelt de technologische evolutie en verwijdert tenminste enkele van de barrières die in de vroege dagen van de computer aanwezig waren door beperkingen van geheugen, bandbreedte, enz. Verbeteringen in hardware- en software-infrastructuren maken het mogelijk om zelfstudiesystemen te ontwikkelen, de zogenaamde op kunstmatige intelligentie gebaseerde platforms. Terwijl IBM dit doet via machine-learning platform IBM Watson, zijn ook de andere technologiereuzen zoals Google en Facebook aan de voorkant bezig om oplossingen te bieden voor complexe problemen zoals de verwerking van claims en fraude-detectie.

Nieuwe technologieën

Kunstmatige intelligentie en machines kunnen binnen korte tijd grote hoeveelheden gegevens verwerken. Terwijl machineleertechnieken kunnen trainen om de karakteristieken van fraude te leren kennen, kan kunstmatige intelligentie het patroon identificeren in de data en dus helpen om frauduleuze claims te herkennen. Wij denken dat deze nieuwe technologische mijlpalen de ‘gamechanger’ zijn op het gebied van claimbeheer. Frauduleuze zaken kunnen we herkennen in het vroege proces van de behandeling van de vorderingen en besparen derhalve veel kosten vanuit het verzekeringsperspectief.

We zijn momenteel bezig om technologieën te ontwikkelen om data onderzoek en patroonherkenning te benutten met behulp van machine-leertechnieken en neurale netwerken om fraude in ons claimbeheer systeem te detecteren. Onze focus is echter op het verbeteren van het proces van de verwerking van de vorderingen, zodat we de druk op onze klanten die een echte schade hebben gehad kunnen verminderen. Het voordeel van technologie is dat we ons volledig kunnen richten op elk van onze klanten en hen zich veilig te laten voelen in het digitale proces voor het verwerken van hun claim.

Geschreven: 6 juni 2017
Geupdate: —
Auteur: Bahir Safi

English blog about insurance fraud