Huidkanker door buitenwerk, is de werkgever aansprakelijk?

 
 

De zomermaanden zijn begonnen en de zon wordt steeds feller. Dat betekent dat steeds meer mensen naar buiten trekken om te genieten van het mooie weer. Sommige mensen moeten echter altijd buiten werken en worden daardoor de gehele dag blootgesteld aan de zon. Dit kan ervoor zorgen dat deze mensen uiteindelijk huidkanker oplopen. De kans op huidkanker is namelijk 4 tot 5 keer groter voor mensen die buitenwerk verrichten ten opzichte van mensen die binnen werken. Is de werkgever in dit geval aansprakelijk?

 

Zonbescherming

Het is ontzettend belangrijk dat u uzelf goed beschermt tegen de zon. Als mensen op het strand gaan liggen gaan ze over smeert een gedeelte van de mensen zich in of gaan onder een parasol liggen. Insmeren is voor mensen die buitenwerken ook essentieel. Naast het insmeren met zonnebrandcrème is het ook mogelijk om zonwerende kleding te dragen of juist de zon te mijden. Werkgevers moeten er zorg voor dragen dat hun werknemers zo min mogelijk worden blootgesteld aan de schadelijke Uv-stralen. 

 

Maatregelen bij buitenwerk

Naast het bieden van zonbescherming door bijvoorbeeld het aanbieden van zonnebrandcrème of zonwerende kleding, kan de werkgever ook andere maatregelen nemen. Op deze manier kan de werkgever er toch voor zorgen dat de werknemer minder wordt bloot gesteld aan de schadelijke Uv-stralen. Op arbo-online zijn 5 tips te vinden waardoor u de kans op huidkanker kan beperken. Hier wordt onder andere gezegd dat de werkgever moet proberen het werk te plannen buiten 11:00 en 16:00 uur. Mocht dit niet lukken dan kan de werkgever ook zorgdragen voor schaduw op de werkplaats door het plaatsen van een parasol of een zonnescherm. Daarnaast is het ook handig om rekening te houden met de reflectie van het zonlicht. Ook is het natuurlijk verstandig als u met enige regelmaat de huid checkt op veranderingen die niet normaal zijn. Naast dit alles is het verzorgen van goede voorlichting aan de werknemers van belang, zodat de werknemers veilig hun buitenwerk kunnen doen. 

 

Is de werkgever aansprakelijk?

Werkgevers hebben een zorgplicht op grond van artikel 7:658 BW. De werkgever kan aansprakelijk worden gesteld voor schade die een werknemer heeft opgelopen tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden. Huidkanker is een beroepsziekte die erkent is. Dit houdt in dat dit een risico is voor de werkgever. De werkgever moet maatregelen treffen die voorkomen dat de werknemer tijdens het uitoefenen van zijn werkzaamheden schade lijdt. Als u door uw werkzaamheden in de zon huidkanker hebt gekregen, dan kunt u uw werkgever hiervoor aansprakelijk stellen. Als de aansprakelijkheid erkent wordt, dan zal uw werkgever of de verzekeringsmaatschappij van de werkgever alle schade als gevolg van de huidkanker moeten vergoeden. Dit komt omdat huidkanker een beroepsziekte is en dus onder de volledige aansprakelijkheid van een bedrijfsongeval valt. 

Heeft u huidkanker opgelopen door het verrichten van werkzaamheden in de buitenlucht of heeft u een ander bedrijfsongeval meegemaakt? Neem dan contact op met één van onze professionele letselschadejuristen. Wij kunnen u kosteloos bijstaan in het regelen van uw schadevergoeding met de verzekeringsmaatschappij van uw werkgever.  

 

 

Over auteur

M. van Uden
Letselschadebehandelaar  

 
 

MISSCHIEN OOK INTERESSANT